Posts or Comments 04 July 2020

Archive for "Riksdagen"Politik &Riksdagen lage | 09 jul 2008

Vad mp tycker om FRA-lagen

…är som alltid att den suger hårt och bör avskaffas snarast möjligt.

OM det visar sig (vilket tyvärr verkar högst troligt) att snarast möjligt är nästa mandatperiod så har s och mp kommit överens om att FRA-lagen ska rivas upp och SEDAN ska det tillsättas en utredning.

Maria Wetterstrand skriver mer på sin blogg.

Jag tycker det är sorgligt att någonting som bådar så väldigt gott för framtiden (att s verkar bli tydliga med att signalspaningen inte kan få gå till såsom borgarna beslutat) utmålas som att Miljöpartiet sviker (vilket det gjort på vissa bloggar). Det är väl inget svek om vi faktiskt rent praktiskt river upp lagen nästa mandatperiod? Skulle vi låta bli att riva upp lagen eller? Vad är det för konstigheter? Klart lagen ska rivas upp!!

Att sedan en utredning tillsätts är väl bara bra så får vi gå igenom alla frågor en gång för alla. Miljöpartiets uppfattning är klar och känd, vi är emot en massavlysning. Hur mycket tydligare kan det bli?

Politik &Riksdagen lage | 22 jun 2008

Sveket som text

Här är listan på hur alla röstade i riksdagen.

Det blir väldigt tydligt när man läser det. Uppmärksammas bör att när det står ”Frånvarande” så betyder det att man kvittat ut sig. Det innebär i klartext att man stödjer sitt partis linje eftersom om någon kvittar ut sig från en sida så måste någon från andra sidan också frånvara. Genom att inte närvara tvingar man alltså någon som tycker tvärtemot en själv att också vara borta och inte rösta.

Personligt &Politik &Riksdagen lage | 22 jun 2008

Mitt andra anförande

…om FRA-lagen på riksdagens hemsida och på YouTube som video

och som text.

Personligt &Politik &Riksdagen lage | 22 jun 2008

Mitt första anförande på ligger på YouTube

Nu ligger mitt första anförande på YouTube. Tyvärr var det tvunget att delas upp i tre delar och tyvärr är mittendelen inte helt rätt synkat. Kanske fixar det sig någon dag men inte idag tyvärr. Dock går utmärkt att se både på YouTube och direkt på riksdagens hemsida!

Del 1 på YouTube.
Del 2 på YouTube.
Del 3 på YouTube.

På riksdagens hemsida.

Personligt &Politik &Riksdagen lage | 19 jun 2008

Så finns äntligen mitt tal på riksdagens hemsida

Jag har ju tidigare skrivit om att det varit strul med webb-arkivet när det gäller tal på riksdagens hemsida. Men nu finns i varje fall mitt tal från i tisdags, den första debatten.

Obegriplighet &Personligt &Politik &Riksdagen lage | 18 jun 2008

Övervakningssamhället kommer

Jag är fruktansvärt fruktansvärt trött. Jag har jobbat alldeles för mycket de senaste dygnen. Det hade kunnat vara värt det.

Nu gick istället lagförslaget igenom, ograverat, med röstsiffrorna 143 för, 138 emot och 1 avstod. De konstiga tillägg som borgarna kommit med i sista stund var bara icke-förbinande tillkännagivande till regeringen. Det är för djävligt. Och inte blir det bättre av att de inte innehåller något av substans i själva sakfrågan, övervakningen.

Jag är förkrossad över att tillhöra en församling som kunnat göra något sådant här.

Jag kan inte förstå hur dessa människor kan leva med sig själva.

Obegriplighet &Politik &Riksdagen lage | 18 jun 2008

Centern har troligen förstört allting

Fredrick Federley och Annie Johansson går idag ut och talar om sin seger eller liknande. Det är ingen seger. Det är ett fiasko. Oräknat centerpartisterna fanns det såvitt jag förstått tillräckligt många borgare för att rösta ner skiten. Genom Federleys och Johanssons agerande kommer dessa kanske att rösta igenom propositionen eller tvingas göra det med motiveringen att det är mkt bättre nu.

Det är vissrilgen lite lite lite bättre. Men lagtexten kvarstår (vilket också gör att det inte går att ha någon minoritetsbordläggning till) och FRA kommer att få övervaka allting precis som tänkt.

Sjukt dåligt!

Obegriplighet &Personligt &Politik &Riksdagen lage | 18 jun 2008

Hanteringen är löjeväckande

Nu ska vi i riksdagen i kväll/eftermiddag ta ställning till ett nytt betänkande från Försvarsutskottet gällande FRA-lagen verkar det som. Utskottet ska träffas så snart budgeten är färdigdebatterad, vilket verkar bli kl 14 kanske. Det tar kanske en timme eftersom de måste ha tre sammanträden på raken (normalt sker detta över åtmistone en månads tid). Sedan ska betänkandet till tryck samtidigt som kammaren kan återuppta sitt sammanträde.

När dagens punkter i kammaren är klara så bordlägger man betänkandet som troligen har hunnit komma då. Sedan avslutar man det sammanträdet och efter tio minuter startar man nästa som man då har kallat till kanske någon timme innan bara.

När jag försöker få upplysningar om när betänkandet är färdigt, när debatten blir, hur länge man får sätta upp sig på talarlistan osv är det ingen som vet. De har ingen aning. Det är inte klart att ledamöterna kommer få reda på hur länge man får sätta upp sig.

Det värsta är nästan att ingen vet när betänkandet kommer kunna läsas. Det går heller inte att få veta när man kommer att kunna veta när man ska få det.

Det värsta är att de inte ens vet om folk kommer att få betänkandet, än mindre hinna läsa det, innan det är försent att anmäla sig till talarlistan i debatten…

Detta är sjukt och ett jävla trixande!

 Uppdatering::::!!!!

Nu kommer det finnas en timme att läsa in sig på betänkandet innan debatten och det är möjligt att anmäla sig till debatten ända tills den ska börja. Detta är alltså någorlunda godtagbart även om beredningen förstås är under all kritik.

Obegriplighet &Personligt &Politik &Riksdagen lage | 18 jun 2008

Mitt anförande som text

…tyvärr fungerar inte riksdagens webb-arkiv för de sena anförandena… Jag är ingen konspiraitonsteoretiker men det stör mig att det inte fungerar just nu…

I varje fall så finns det en textverison på riksdagens hemsida som jag även klistrar in här, samt lite av nästa anförande också. Tyvärr begärde ingen borgare replik på mig och ingen vettig kom upp efter mig så jag fick ingen chans att ställa någon till svars.

Personligen tror jag inlägget är mycket mycket bättre att se på och höra än läsa, särskilt som jag bara hade några få stödord och inget skrivet manus, men nu går det ju inte just nu så jag tvingas hänvisa till texten:

TILLÄGG: Nu finns mitt anförande att titta på på riksdagens hemsida.

Anf. 194 LAGE RAHM (mp):

Fru talman! Det har skett mycket, och jag funderade på om jag skulle skriva om eller lägga till saker i det som jag hade tänkt anföra. Jag kommer tillbaka till det i slutet av mitt anförande.

Jag tänkte att vi skulle börja med att faktiskt debattera det förslag som föreligger här i dag och som i mångt och mycket kommer att finnas kvar även efter en eventuell återremiss. Det innebär helt enkelt att Försvarets radioanstalt, FRA, får möjlighet att kolla upp och kontrollera även det som går i kabel, det vill säga all teletrafik, e-post, Internet och så vidare. Allt sådant går i kabel.

Man säger att det bara gäller det som lämnar landet. Men problemet är att i dagens samhälle och med dagens strukturer på nät lämnar i princip allting landet. Det handlar om e-post. Det handlar om kontroll av de besök människor gör på nätet. När man skriver in en webbsida och går dit lagras och registreras det. Det handlar om mobilsamtal, som alltsomoftast går via utlandet. Andra telefonsamtal går kanske inte lika ofta via utlandet, men en betydande del av dem gör det. De samtal man ringer till utlandet går givetvis via utlandet – surprise! Det gäller även sms, som i många fall går via utlandet, och mms, som går samma väg.

Helt enkelt går det mesta av trafiken i kablarna via utlandet, och kommer därmed att få avlyssnas. Faktum är att de IT-experter som har uttalat sig har visat och sagt att det är i princip omöjligt att avgöra vad som går via utlandet och vad som inte gör det.

All den trafik vi alstrar avlyssnas alltså. Det handlar om de brev man skriver. När jag skriver ett brev till min mor kan det avlyssnas. Om jag besöker en webbsida kan det lagras. Det har hävdats att all den här trafiken inte skulle gå att lagra. Men man behöver inte lagra all trafik. Man behöver inte lagra precis hela den webbsida som jag besöker. Man behöver bara lagra adressen så vet man vad det är för webbsida. Det är mycket sådan trafik som sker. E-post är en ganska liten trafik i det perspektivet.

Det här var lite om vad lagen innebär. Vad lagen inte innebär är att vi får fast några terrorister i och med detta. Som företrädare för mitt parti tidigare har sagt är det faktiskt lätt att komma runt själva avlyssningen om man vill. Givetvis kommer Försvarets radioanstalt att kunna samla upp uppgifterna, samla in dem och så vidare. De kommer att kunna få tillgång till dem – om man nu mejlar via Sverige. Det är ju inte säkert att man gör det om man är terrorist och vill begå ett terrordåd i Sverige. Då kanske man inte nödvändigtvis kommunicerar med svenskar. Det kan ju hända att man inte gör det, men om man gör det krypterar man givetvis sin e-post.

Försvarets radioanstalt har i och för sig nu beställt och även fått en av de bästa superdatorerna i världen som man kommer att kunna använda till många ändamål. Men tillräckligt stark kryptering tar i princip så lång tid även med sådana datorer att det inte låter sig göras. Det är alltså inte möjligt att kontrollera någon terrorist-e-post, några terroristsamtal eller något sådant.

Men varför gör man då det här? Det kan man undra. Jag har försökt läsa propositionen för att komma fram till det. Jag kan säga att det inte framgår så jättetydligt mer än att man tycker att vi behöver signalspaning, att det är farligt med terrorister, att det är farligt med andra som hotar rikets säkerhet och så vidare.

Däremot är det tydligt att det här innebär en helt ny rättsprincip i Sverige, som vi har pratat om tidigare. Man har tvångsmedel mot misstänkta utan någon domstolsprövning. Nu har det kommit upp att vi kanske ska få någon domstolsliknande nämnd som ska pröva det här. Men frågan är vilken tvångsprövning den gör. Kommer nämnden att pröva sökkriterierna och urvalskriterierna för det här, eller ska den pröva varje enskild övervakning av en människa när den går in och kontrollerar? Jag har svårt att tro att man kommer att kunna pröva varje enskild övervakning, för det är så fruktansvärt många det kommer att handla om.

Det har sagts att Försvarets radioanstalt inte kan sitta och läsa all post. Jo, det kan de. De kan läsa all post. De läser all post automatiserat. Inte fasen sitter det människor och läser posten! Det skulle ta evinnerliga tider och skulle vara enormt ineffektivt. Då skulle de inte behöva den stora datorn. De läser av posten med sökkriterierna. Vi kommer bara att sortera ut dem som har sökkriterier, och det är bara dem vi kommer att läsa av, säger man.

Men det finns ett problem om man ska kunna kontrollera sökkriterierna. I e-post finns det till exempel två delar. Det finns ett brevhuvud där adressat, avsändare och ämne ingår. Men det är inte bara det man kommer att läsa. Man kommer att läsa själva brevet för att kolla av sökkriterier inne i det. Man kommer att läsa bilagorna och innehållet i dem för att kontrollera dem. Man kan ju inte kontrollera vad de olika sakerna innehåller utan att läsa dem. Hur sjutton skulle man kunna göra det? Självfallet kommer man att gå in och massavläsa saker. Sedan kanske man inte kommer att lagra precis allting. Det återstår att se.

Det finns också andra principer som vi går in på och som bottnar i det här. Några av oss har pratat om meddelarfriheten – att man ska kunna meddela sig till journalister och att vi ska ha en fri press. Man säger att det står i lagförslaget att breven i princip ska förstöras och inte lagras om man kommer fram till att det bryter mot meddelarfriheten. Det låter ju bra.

Men jag, som ändå har ägnat lite tid åt att studera på juristprogrammet, har fått uppfattningen att när man bedömer om någonting innefattas av meddelarfriheten eller inte handlar det inte om att alla brev till journalister gör det. Och hur ska man förresten kunna veta vilka som är journalister? Man måste gå in och läsa innehållet och göra en noggrann bedömning. Det är dessutom inte säkert att det bara är innehållet i just det brevet det handlar om. Det kan lika gärna handla om innehållet i ett tidigare brev, som faktiskt avslöjar att det handlar om meddelarfrihet. Om man ska kunna bedöma meddelarfriheten på ett adekvat sätt måste man till exempel lagra samtlig e-post tidigare. Det kommer man inte att kunna göra, och då kommer man inte att kunna upprätthålla meddelarfriheten över huvud taget.

Det är lite tragiskt med tanke på att meddelarfriheten är grundlagsfäst och en av demokratins grundpelare. Det hade varit roligt om man hade kunnat ha kvar den, kan jag tycka – mer än roligt. Det var en underdrift, om det var någon som missade det.

Andra aspekter som har lyfts fram är grundlagen. Jag har här ett riksdagsexemplar av Sveriges grundlagar och riksdagsordningen.

Den är trevlig att läsa. Det gäller även Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna som tyvärr inte ingår i det här häftet men som jag tagit mig friheten att skriva ut. Dessa har många berört. Det har sagts: Det är lugnt, Lagrådet har godkänt detta. Att kalla det ett skriftligt godkännande kanske jag skulle tycka var en överdrift, minst sagt. Men faktum kvarstår att Lagrådet har sagt att det är någorlunda godtagbart eller något sådant utifrån grundlagen.

Då ska man minnas, och det har vi sagt tidigare här, att den svenska grundlagen är möjlig att inskränka på väldigt lätt. Den behöver i princip bara inskränkas genom en lag. Sverige har internationellt sett en oerhört svag grundlag. Det här är ett problem som vi har försökt komma till rätta med i Grundlagsutredningen, där vi trodde att vi hade en gemensam linje med de borgerliga partierna. Vi i Miljöpartiet hade en gemensam linje med de borgerliga partierna tills Fredrik Reinfeldt gick ut och sade: Vi kommer nog inte göra någonting utan Socialdemokraterna. Det är givetvis bra med breda överenskommelser. Men det är väldigt tragiskt att Socialdemokraterna inte har velat stärka grundlagen. Då får man sådana här tillfällen. Man kan göra i princip vad som helst med grundlagen.

Vad som däremot är intressant att se är om det här strider mot europeiska konventionen angående skyddet för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Den gäller sedan 1995 även som svensk lag. Men den prövas inte riktigt på samma sätt, den prövningen kanske vi får vänta på även om konventionen innehåller en del bra saker.

Nu är det som sagt tveksamt om det här strider mot den. Frågan är: Ska vi verkligen anta förslag om det är tveksamt om de strider mot den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna? Vad är det vi sysslar med? Vad är det för samling? Jag kom hit i november, och jag undrar vad det här är för någonting egentligen. Det är fullständigt bisarrt.

Frågan kvarstår: Vad är FRA, Försvarets radioanstalt, som ska få de här möjligheterna? Jag har fått reda att den kanske inte ens tillhör försvaret. Det spelar inte så himla stor roll därför att de redan i dag, avslöjades det i Rapport i går, håller på att signalspana. De gör det redan i dag. Hur är detta möjligt? Enligt lagrådsremissen skulle det kunna vara okej och i enlighet med de svenska grundlagarna, bara man har ett positivt lagstöd, och likaså med den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Det är okej bara det finns lagstöd. Men det finns inget lagstöd för detta. Vad man gör är alltså olagligt. Som vi tidigare pratade om är det tjänstefel och därmed även brottsbelagt i brottsbalken. Vi pratar alltså om brottslig verksamhet. Och vi ska ge tillstånd att fortsätta med den här verksamheten fast då legalisera den.

Det är en organiserad verksamhet som blir organiserad brottslighet. När det är organiserad brottslighet brukar det inte vara så att vi i kammaren säger: Nu har ni sysslat med den organiserade brottsligheten så länge att vi borde legalisera den. Det är inte den gängse vägen. Det är fullständigt bisarrt.

(Applåder)

Vad man också har gjort är att man har lagrat trafikdata. Det har sagts att det här inte kommer att lagras, men man har redan lagrat trafikdata som är användbara. Det är inte hela biten, och det kommer som sagt att bli värre. Men man har ändå lagrat. Med tanke på lagförslaget: Man undrar hur Rapport hade kunnat få de här uppgifterna. Vad som har hänt är att Rapport har använt sig av meddelarfriheten som, som jag sade, inte längre kommer att vara möjlig att använda sig av.

Det är en väldigt bra lösning. Då kommer vi inte att få reda på alla de här problematiska sakerna med FRA därför att man inte kan använda sig av meddelarfriheten därför att den inte finns. Det är ju alldeles utmärkt, då har vi löst det problemet, kan man tycka. Jag personligen skulle hellre se att vi kunde ha en fri press som kunde kontrollera vad som har sagts. Det är min personliga åsikt.

Tillbaka till kontroll – jag tänkte nämna något om det, men det är väldigt otydligt vilka kontrollförslag som kommer att komma efter en återremiss. Med tanke på att det bara, om jag inte läst fel, krävs en tredjedel för att återremittera ärendet lär det bli en återremiss. Det återstår att se. Men det är i varje fall väldigt tydligt att kontroll inte verkar vara det som FRA först och främst ställer upp på. Vi har redan i dag kontroll av att lagar upprätthålls. Helt tydligt har man inte lyckats upprätthålla de här lagarna, och det har inte varit någon kontroll av att så skulle ha skett.

Sedan tänkte jag att vi skulle titta lite på lagtexten, det som är förslag till beslut. Det står i förslaget till lag om ändring i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet i 1 §: ”Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre hot mot landet.”

Den ska alltså ske till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. Det kan vara värt att veta. Vad är då den svenska utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken? Det är en bra fråga. Då kan man undra vad som står om den i propositionen. Vad står det om den svenska utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken i propositionen? Jag tog mig friheten att skriva av det. Här förklarar man vad yttre hot är. Det är i propositionen som det rimligtvis ska definieras vad yttre hot är, för det är den som är en del av förarbetet till det som ligger till grund för det vi som sedan beslutar om. Där står det: Det är därför angeläget att försvarsunderrättelseverksamheten kan nyttjas mot hela den vidgade säkerhetspolitiska hotbilden till nytta för en bredare krets av underrättelsemottagare. För att täcka in hela det komplexa hotspektrumet med betydande inslag av icke-militära och icke-väpnade hot föreslår regeringen att verksamheten ska avse yttre hot oavsett dess karaktär och ursprung. Därmed omfattas hela den säkerhetspolitiska hotbilden.

Vidare skriver man: Begreppet yttre hot är vidsträckt och måste också vara det för att ge utrymme för nödvändig flexibilitet och förmåga att anpassa verksamheten efter nya företeelser.

Det här ska alltså anpassas efter nya företeelser när de dyker upp. Då slipper vi återvända till kammaren, det är ju så komplicerat.

Vad finns det för andra delar? Vi pratar som sagt om den svenska säkerhetspolitiken, yttre hot, vad som i det perspektivet står om den svenska säkerhetspolitiken. I den delen står det i propositionen: Det finns också en rad andra fenomen som kan påverka Sveriges säkerhet negativt och i vissa fall få säkerhetspolitiska konsekvenser. Hit hör till exempel olika typer av försörjningskriser, ekologiska obalanser, miljöhot, etniska eller religiösa konflikter, stora flykting- eller migrationsrörelser samt ekonomiska utmaningar i form av valuta- och räntespekulationer. Snabba, effektiva och samordnade åtgärder från statsmakternas sida för att möta denna typ av hot eller påfrestningar kan i många fall underlättas av den förvarning och analys som en effektiv underrättelseverksamhet kan bidra med.

Det här är alltså det som vi pratar om i den inledande paragrafen – vad den svenska säkerhetspolitiken grundar sig på. Det har diskuterats att kammaren ska tillkännage något om en inskränkning, eller om det skulle vara en utvidgning, jag vet inte. Men kammaren skulle tillkännage något. Eller förslaget kanske skulle komma tillbaka till kammaren, och då skulle kammaren tillkännage någonting. Där skulle det vara med inskränkningar, och då kanske inte just det här skulle bli verklighet. Men faktum kvarstår att själva beslutet ändå tas. Vi kommer att få avlyssning, och kanske finns det några kontrollmekanismer, men meddelarfriheten ryker.

Vad finns det för andra problem här? Det finns faktiskt fler problem, tro det eller ej. Det finns till exempel problem med den mänskliga faktorn och med läckor. Det kan hända sig att någon gör ett misstag någon gång. Det är mänskligt. Vad händer då? Jo, då händer att uppgifterna och programmeringen, när man skriver in vilka typer av sökkriterier det ska vara och hur urvalet ska ske, kan människor givetvis påverka. Vad kommer att ske då? Jo, det kommer att bli problem. Vi kommer att få läckor, och man sitter på en apparat som får tillgång till allt detta.

Jag ska inte gå in på frågan om vem som skulle kunna utnyttja ett långtgående övervakningssystem och om vi kommer att få någon annan som sitter vid makten och har andra tankar utan i stället diskutera återremissen lite, det som är det nya.

Jag tyckte att det var intressant att Annie Johansson nämnde att s får en fribiljett med det här förslaget och att det är bra med återremissen. Men det handlar ju inte om det. Det är klart att det handlar om att s får en fribiljett. De har tidigare varit för, och nu är de emot och kan rösta för avslag, vilket är den enda rimliga linjen. Det är sjyst att de får möjlighet att göra det, tycker jag.

Jag hoppades att det här skulle innebära någon form av omsvängning, att Socialdemokraterna kanske långsamt var på väg att ändra sig så att de kunde rösta för avslag nu och kanske komma med en bättre linje sedan. Det får vi väl se.

Men faktum kvarstår: Det är alliansen som ger s fribiljett när man lägger fram det här förslaget! Det är ju det som det handlar om. Och Annie Johansson verkar bidra till det genom att sedermera rösta igenom ett förändrat förslag. Det är möjligt att det skiljer hela oceaner mellan henne och Socialdemokraterna. Det är bara att konstatera att de har velat ha ett avslag, och hon ville i första hand inte ha ett avslag. Om det är en ocean vet jag inte, men det kan diskuteras.

Slutligen har jag förstått att det är så att det hela eventuellt kommer att återremitteras, och så ska försvarsutskottet samlas i morgon, har det sagts mig. Det är lite lustigt. Jag roade mig med att läsa riksdagsordningen också när det gäller hur man sammankallar utskott. Det är ju faktiskt så att mötet bör anslås minst kl. 18 dagen före i riksdagen, och kallelsen ska ha gått ut till alla ledamöter och suppleanter.

Det här är ju kanske lätt gjort. Vi tar beslutet om återremiss kl. 9, och sedan går kallelsen ut med direktpost till ledamöternas postfack. Men vad händer om någon råkar vara hemma? Måste det vara till ledamotens tjänsterum? Det innebär i praktiken att man rundar möjligheten att ha en riktig debatt i utskottet. Man försöker få igenom det så snabbt som möjligt genom att forcera och utnyttja alla kryphål i riksdagsordningen i så fall för att snabbt ta ett försvarsutskottsbeslut.

Jag kan inte säga att det definitivt blir så att försvarsutskottet kommer att samlas i morgon och göra det här, men om det är så tycker jag att det är fruktansvärt att man inte ens kan lägga lite tid på att låta bli att runda riksdagsordningen på ett väldigt konstigt sätt.

Sedan gäller det också om förslaget kommer upp sedan igen på kvällen. Det står att varje betänkande från utskottet – det kommer att bli ett nytt betänkande i så fall – ska bordläggas minst två gånger. Det kan inte rimligtvis komma upp samma dag. Då är frågan: Hur snabbt kan man forcera det? Man kan i undantagsfall göra så att man använder bara en bortläggning, och sedan går man snabbt och har många sammanträden. De ska egentligen också sammankallas en viss tid i förväg och så, men det finns några små undantagsfall när synnerliga skäl råder. Man kommer att kunna utnyttja i princip alla kryphål och alla konstiga synnerliga skäl som finns i riksdagsordningen och runda den också för att snabbt driva igenom någonting som man inte har haft tillfälle att förbereda.

Det skulle kunna vara så. Jag säger så bara för att det ska vara tydligt att om vi kommer att få ett beslut före sommaren om det här – om det alltså blir en återremiss och vi sedan får ett beslut före sommaren – är det väldigt tydligt vad folk har sysslat med. Jag önskar verkligen att så inte är fallet.

Med allt det här sagt vill jag i varje fall, något bedrövad över att beslutet ser ut att bli dåligt men ändå väldigt stolt, yrka avslag på regeringens proposition.

(Applåder)

I anförandet instämde Mehmet Kaplan, Gunvor G Ericson och Jan Lindholm (alla mp).

Anf. 195 JAN LINDHOLM (mp):

Fru talman! Jag vill börja med att bara säga att den ståndpunkt som min partikamrat Lage Rahm nyligen anförde som sin personliga också är Miljöpartiets ståndpunkt.

Obegriplighet &Personligt &Politik &Riksdagen lage | 17 jun 2008

Kupp eller vad handlar det om?

Nu har FRA-debatten varit. Jag höll ett inlägg, ska länka till det senare.

Jag har fått mycket positiv feed-back vilket känns väldigt roligt! Det var tydligen ett bra tal.

Det mest frustrerande nu är att det som såg ut att bli ett nej istället blir en återremiss och sedan ett ja. Fy fan. Och snabbt ska det gå, utan eftertanke. Jag är så sur.

Trixande med demokratin verkar vara borgerlighetens paradgren, åtminstone i riksdagen.

Personligt &Politik &Riksdagen lage | 17 jun 2008

Borgarna vågar inte…

…debattera mot mig i Radio Göteborg. Skamligt.

Jag ska iaf upp i debatten snart. Jag har rätt mkt att säga, fast jag börjar få en liten huvudvärk, men det löser sig nog. Ska käka någon tablett tror jag.

Obegriplighet &Politik &Riksdagen lage | 13 jun 2008

All makt åt regeringen, vår befriare!

Eller ska det kanske vara militären? Jag har glömt hur det hette i Bröderna Lejonhjärta.

I vilket fall är hela historien om massiv automatiserad övervakning av e-post, internettrafik och i viss mån även telefoni något jag trodde att man läste om i böcker. Böcker om en mörk framtid där människor var ofria och förslavade av staten eller något storföretag. Inte kunde jag ana att man i Sverige skulle få för sig att lägga ett förslag där militären i princip får frikort att övervaka oss alla.

Domstolarna rundas helt, här är det enligt gammal (god?) tradition militären som bestämmer direkt utan krånglig inblandning från domstolar, advokater, medborgarrepresentanter eller några människor över huvud taget. Så länge de inte är militärer förstås.

Men någon jävla måtta får det väl ändå vara? Vad hände med demokratiska rättigheter och grundlagen? Vad är nästa steg? Vad ska militären mer sköta om? När de redan har börjat kan de väl sköta om domstolarna? När blir det fritt för militärer att göra icke-elektronisk husrannsakan? (Elektronisk möjlighet får de nu.) Det måste ju ändå vara fysiska objekt som är farliga? Tänk om någon gömmer bomber?

Just nu när jag är jävligt sur (blir jag nästan varje gång jag tänker på detta!) tänker jag hålla alla som röstat på ett av de borgerliga partierna personligt ansvariga för detta. Är man dum ska man lida (som en kompis till mig brukar säga). Det tråkiga är bara att alla vi andra också lider.

Det enda lilla lilla positiva är att jag i varje fall får möjlighet att debattera skiten i kammaren innan det röstas igenom. Just nu känns det inte som om jag kommer vara jättesnäll.

För övrigt måste detta läsas, det lättar i varje fall upp lite tillfälligt…

« Föregående sidaNästa sida »