Posts or Comments 04 December 2020

Archive for "Obegriplighet"Obegriplighet &Politik &Riksdagen lage | 29 jan 2009

IPRED på Näringsutskottet idag

Idag hade vi ytterligare information om IPRED/sanktionsdirektivet (egentligen det lagförslag som regeringen har lagt fram med anledning av sanktionsdirektivet), fast inte öppet som förra gången utan bara på det vanliga sammanträdet med Näringsutskottet.

Idag var det istället Post och Telestyrelsen som kom och informerade mer om det tekniska. För en gångs skull kändes det som om föredragande hade koll! Post och Telestyrelsens representanter gick på ett föredömligt sätt kort igenom lite av grunderna för det tekniska kring propositionen.

Det framgick tydligt att regeringens förslag inte är förankrat i verkligheten, åtminstone inte om man tänkt sig att den faktiskt ska tillämpas.

Har tyvärr inte jättemycket tid att skriva nu men i korthet framgick det i varje fall att det kommer bli väldigt dyrt om det ska ha någon effekt samt att det övriga brottsbekämpande arbetet kommer ta rejält stryk genom att mer och mer kommer gömmas. Förutom då att förslaget urholkar rättssäkerheten.

Utskottets ordförande Karin Pilsäter gjorde ett tappert försök att dementera en del uppgifter genom att fråga sig var någonstans i propositionen de stod. Problemet var förstås att de inte stod i propositionen utan att det handlade om KONSEKVENSER av propositionen. Det framgick i varje fall tydligt att myndigheter inte borde ha den typer av åsikter om regeringens utmärkta förslag.

Efter informationen såg alla lite tagna ut. Verkar som om åtminstone några i Näringsutskottet kanske börjar förstå vad de faktiskt kommer att rösta om nu, inte för att det kommer att ändra saken tyvärr. När sossarna pressades lite på hur de faktiskt skulle ställa sig när det kom till att rösta ja eller nej till propositionen utan deras små tillägg så framgick det att de var ganska obekväma men ju var tvungna att erkänna att de i slutändan skulle rösta med alliansregeringen för deras proposition rent, dvs utan sina egna förslag.

Hela saken känns rätt farsartad där hänsyn inte tas till hur det ser ut och konsekvenserna inte är tillräckligt utredda och ingen som helst åtgärd (enligt Statssekreterare Magnus Graner på Justitiedepartementet) har tagits för att se till att de hemska händelserna i Danmark upprepar sig i Sverige…

Obegriplighet &Politik &Riksdagen lage | 20 jan 2009

Riksdagsutfrågning om IPRED

Idag hade riksdagens näringsutskott en offentlig utfrågning om regeringens proposition om civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område. (Även kallat sanktionsdirektivet eller IPRED-lagen eller liknande.)

Jag var Miljöpartiets representant på tillställningen som var mycket intressant på många sätt. Först hade Magnus Graner, statssekreterare på Justitiedepartementet, Jan Rosén, professor i civilrätt vid Stockholms Universitet, Fredrik Ingblad, kammaråklagare och Göran Gräslund, generaldirektör på Datainspektionen, varsinna föredragningar och sedan öppnades det upp för frågor från närvarande politiker från näringsutskottet.

Kanske återkommer jag till ämnet men så här ganska snart efteråt var i varje fall följande väldigt slående:

1. Det var fyra vita, svenska män som pratade.

2. Alla stödde propositionen utom möjligtvis Datainspektionen som hade varit emot förut men nu var för. Något oklart varför.

3. Jan Rosén lät mycket mer som en politiker än som en professor när han pratade om hur det borde vara och staplade värderingar om hur rättssystemet borde se ut och vilka principer som borde gälla. Detta ägnade han mycket tid istället för att prata om rättsläget på området vilket hade varit klargörande och intressant.

4. Jag uppfattade kammaråklagaren som att sättet att avgöra om en viss abonnent verkligen har begått ett intrång eller inte är husrannsakan. Den civilrättsliga motsvarigheten är intrångsundersökning vilken också ska kunna tillämpas i de fall vi pratar om (dessutom lägre beviskrav än husrannsakan). Kammaråklagaren menade att det var upphovsrättsorganisationernas sak att bedöma när det skulle kunna behövas intrångsundersökning. Kontentan blir alltså att om en upphovsrättsorganisation har en skärmdump där det ip-nummer du haft vid en viss tid förekommer så blir det i princip husrannsakan. Oavsett om du är skyldig till intrånget eller inte.

5. Datainspektionen var inbjudna att prata om integriteten i samband med detta men ansågs sig inte kunna prata om människornas integritet och pratade då istället om annat. (Vilket resulterade att ingen utgick från den utgångspunkten.)

6. Istället pratade Jan Rosén om att ”integritetsskydd är alltför viktigt för att ropa på”. Det är ju också ett sätt att se på frågan om integritet.

7. Moderaterna i utskottet gjorde gemensam sak med Jan Rosén och pratade om att det inte finns något gratisätande. Enligt moderaterna tydligen inget som är gratis över huvud taget. Det sa de i varje fall rätt ut. Då skulle man ju kunna fråga sig varför det finns ett sådant ord i svenska, måste ju vara helt onödigt eftersom ingenting är gratis! Borde det inte vara förbjudet att använda ordet? Och varför fick vi inte möjlighet att betala för att det fanns (iofs dåligt med men iaf) luft i lokalen? Inte kan väl luft vara gratis, det finns ju inget som är gratis och luft finns väl ändå?

8. Det tråkigaste i sammanhanget var dock att varken Jan Rosén eller Magnus Graner bemödade sig med att svara på de frågor som ställdes om det inte passade dem. (Såsom moderaternas egna tillrättalagda frågor.) I och för sig kan man ju ifrågasätta det rimliga i att förväntas svara på riksdagsledamöters frågor under en offentlig utfrågning i riksdagen dit man är inbjuden och har accepterat att komma för att just svara på frågor men det är ju en annan sak.

9. Jan Rosén nämnde i sitt anförande att ip-adresser ofta byts ut varje minut. Jag blev förvånad eftersom jag inte kände till att så var fallet och ställde en följdfråga till honom om hur ofta det är fallet varpå han svarar att han inte vet men att han hört det. Sedan tar kammaråklagaren ordet och påpekar att det som han förstått det inte är så och då svarar Jan Rosén igen att han menade det precis som kammaråklagaren.

Jag måste ändå få säga att jag tycker det är anmärkningsvärt att en professor i juridik som har kommit till riksdagen för att delta i en offentlig utfrågning i sin framställning framhåller saker som inte stämmer som fakta. Frågan som hänger i luften blir ju hur mycket mer av det han sa som inte alls stämmer och ur vilken utgångspunkt man ska se det för att se det rimliga i att framföra osanna utsagor.

Det är säkert så att det inte alls var meningen från Jan Rosén att göra just detta men då kommer ju frågan varför han pratar om saken och vilka fler saker han inte alls har koll på men pratar om som fakta ändå?

10. Det framkom egentligen inget som helst nytt så det jag pratar om som intressant är just ovanstående nio punkter. (Vilket alltså är anmärkningsvärt i sig själv. Det rimliga vore förstås att frågan blev mer belyst av att ha en utfrågning men den här var tydligen inte rätt organiserad eller genomförd alternativt förstörd av någon.)

Obegriplighet &Politik lage | 14 jan 2009

Varför är inte barn myndiga?

Men låt oss börja frågeställningen i en annan ända. Några mp-bloggar har de senaste dagarna föreslagit att barn ska få rösträtt. Detta är inte något Miljöpartiet står bakom. Miljöpartiet driver rösträtt från 16 års ålder.

Argumenten för handlar om att det är många svenskar som inte får rösta (vilket i sig inte är ett argument utan ett konstaterande), att alla borde ha rösträtt (svenskar då gissar jag) eller att barnfamiljer borde få större röstvikt.

Jag gillar argumentet som handlar om en person en röst. Helt och hållet, oavsett ålder, kön, funktionshinder, sexuell läggning, politiska åsikter osv. Det är en bra och demokratisk linje.

Det som riktigt upprör mig är att ombudsröstning diskuteras, och inte vilken ombudsröstning som helst utan en ombudsröstning där ombudet bestämmer vad den röstberättigade ska rösta på. (Föräldrar ska kunna rösta för sina omyndiga barn tills barnet är moget.) Bissarrt är vad det är! Om vi ska ha en röst per person så måste det väl vara den personen som har rösträtten också och inte någon annan? Vad är vitsen med att ge alla rösträtt om det är någon annan som ska utöva den?

Riktigt illa blir det när man diskuterar familjers röstvikt gentemot en annan familjs röstvikt. Värsta kd-snacket. Precis som om familjen skulle vara samhällets minsta beståndsdel och som om alla i en familj skulle rösta likadant. Det fanns en tid när bara män fick rösta och där det ansågs att de utövade familjens rösträtt. Dit vill vi inte tillbaka!

På samma sätt är det ytterst tveksamt att hävda att olika familjer ska ha olika röstvikt. För det första är det som sagt inte familjer som har rösträtt i Sverige utan individer, för det andra kan man inte värdera olika familjer gentemot varandra och hävda att vissa familjer är mer värda och därför borde få fler röster. Olika enheter ska inte ha olika röstvikt baserat på olika kriterier utan alla ska ha samma röstvikt, nämligen lämpligast en röst. (Även om det rent matematiskt inte spelar någon roll hur många röster alla får, så länge alla får samma.) (Även här finns f.ö. exempel där man tidigare i Sverige ansåg att rika människor var värda fler rösträtter, kanske eftersom de var ”ansvariga” för mer.)

Bortom alla dessa tok-argument finns dock en intressant fråga, nämligen om rösträtten ska kopplas till en viss ålder (t.ex. 18 eller kanske om man vill sänka den såsom jag vill till 16) eller om alla ska ha den oavsett ålder.

Om man är för att man ska ha den oavsett ålder men ändå inser att rösträtten inte borde ges till föräldrar är då frågan hur man ser på barn som röstar. Hur ska en 1-åring kunna uttrycka sin politiska vilja? Har den ens någon politisk vilja? (Och vem ska bedöma det?) Ska man hjälpa 1-åringen så den ska få rösta eller ska man låta bli att hjälpa den så att rösten inte utnyttjas? En 1-åring kan rimligtvis inte sköta det praktiska kring röstandet själv. (Vilket inte alla myndiga och välinsatta personer heller kan.)

Eller säg en 4-åring? Är det möjligt för en 4-åring att sätta sig in i politiken och göra ett välinsatt val? (Det är iofs tveksamt om man ska ha ett sådant kriterium på vem som ska få rösta.)

Om man skulle låta en 4-åring välja mellan alla valsedlar som fanns i röstningslokalen riskerar det att bli en jämn fördelning där småpartier såsom nazisterna skulle få sin statistiska del av valen. Eller skulle föräldrarna inte låta barnen välja nazisterna? Kanske inte heller kommunisterna? Eller de där förbannade centerpartisterna?

Huvudproblemet i detta sammahang för de som vill ha rösträtt för barn är att barn inte är som vuxna. Myndighetsåldern kan givetvis diskuteras men att en 3-åring inte får bestämma själv tror jag vi alla är ense om. Barn är nämligen inte kapabla att fatta beslut helt på egen hand och sedan ta konsekvenserna. Det fungerar inte så. Barn är under ett utvecklingsstadie där de måste lära sig att ta ansvar och fatta egna beslut. Barn ska inte behöva ta fullt ansvar för allting från början utan detta ska få mogna fram i en process där man kan vara trygg med att någon annan hjälper en och ser till att man inte fattar katastrofala beslut. Barn ska inte behöva sätta sig in i precis hur illa det är i världen.

En demokratisk process för ett väldigt ungt barn är inte att bestämma vem som sitter i Riksdagen utan snarare att få medbestämmande över sin egen vardag.

Skulle då inte barn kunna få börja rösta när de själva känner sig mogna för det? Kanske. Det tåls att tänka på men kräver bl.a. att föräldrarnas möjliga inflytande kan begränsas på ett tydligt sätt så att det verkligen handlar om barnens röst.

Enklast är förstås att sänka rösträttsåldern (jag föreslår som sagt 16). Det är i vilket fall som helst rimligt att anta att barn före säg 3 års ålder (för att vara på den extremt säkra sidan) inte kan ha uppnåt den mognad man säga krävs för att rösta.

Kommunfullmäktige &Obegriplighet &Politik &Vetenskap lage | 17 Dec 2008

Om att hata sanningen

Helene Odenjung skriver i princip att Miljöpartiet Göteborg hatar bilar. (Fast hon är förstås för rutinerad för att skriva det rent ut.)

Detta är inte något nytt argument. Det är egentligen varken nytt eller ett argument. Borgare har sagt detta om Miljöpartiet länge och att påstå att någon hyser en känsla är knappast ett argument, i varje fall inte i särskilt många diskussioner. Särskilt inte om denna ”någon” är en organisation som rimligtvis inte kan hysa några känslor alls. Människorna som är medlemmar i Miljöpartiet (denna underbara skara till vilken jag stolt kan räkna mig) hatar sällan bilar. Själv älskar jag att köra bil (vilket säkert till dels beror på att jag gör det så sällan).

Det som brukar föregå påståendet att någon ”hatar bilar” är ofta är påpekandet att utsläpp från bilar har en negativ påverkan på den planet vi lever på. Detta är faktiskt någonting som inte bara kan ignoreras och viftas bort med att någon ”hatar bilar”. Oavsett vad människor känner så har bilarna en miljöpåverkan.

Det finns inget övernaturligt väsen som ser till att bilarna genererar utsläpp bara för att någon människa (eller organisation för den delen) känner hat gentemot någonting.

Det är inte heller så att påståendet att förbränningsmotorer bygger på att omvandla kolväten och syre till koldioxid och energi blir mindre sant om det sägs av en människa som påståtts hata bilar. Det skulle inte ens bli mindre sant om det sades av någon som hatade SAAB eller hade som fritidsintresse att måla akvarell. Det är nämligen sant.

Någonstans måste väl ändå den borgerliga sanningsfientligheten ta slut? Det är som att när någon påpekar att det behövs sjukvård svara med ”Men du hatar ju apelsiner!” och tro att diskussionen är avgjord till sin fördel.

PS: Ett argument skulle kunna vara: Jag skiter i miljön, kommande generationer och människorna i Bangladesh, det viktigaste är att jag får bränna hur mycket bensin som helst till hur lite pengar som helst hur ofta som helst. DS

Obegriplighet &Politik &Riksdagen lage | 04 Dec 2008

IPRED1 fast ändå inte

Regeringen har nu i ett pressmeddelande meddelat att de tagit beslut om propositionen och skriver lite vad den innehåller. Tyvärr har de inte släppt propositionen ännu så vi kan ju faktiskt inte läsa vad de verkligen vill att riksdagen ska fatta beslut om.

Tyvärr kvarstår själva huvudproblemet, nämligen att skiv- och filmbolag ska kunna gå till domstol och få ut människors personuppgifter efter misstanke om fildelning. Fast det gäller ju förstås inte att man får ut personuppgifter på den man misstänker fildelat utan personuppgifter på den som har ett abonnemang man misstänker att någon använt för att eventuellt fildela.

Det står lite skrivningar där det framgår att regeringen förstår att det är skillnad mellan abonnenten och fildelaren men i själva förslaget verkar det inte innehålla någon egentlig skillnad som återspeglar detta. Tveksamt är också om regeringen verkligen förstår hur fildelningsnätverk fungerar när de pratar om uppladdning och nerladdning. Alla som deltar i ett fildelningsnätverk laddar normalt både upp och ner. Att då tala om att de som bara laddar ner enstaka verk ska vara undantagna blir konstigt

Istället borde regeringen ta och sansa sig lite och faktiskt inse att internet och ny teknik är här för att stanna och att låta de multinationella bolagen trakassera tonåringar kommer inte att ändra på det faktumet.

Gammelmedia rapporterar lydigt.

Här är mer om IPRED.

Obegriplighet &Politik &Riksdagen lage | 27 Nov 2008

Artister till attack

På fler och fler ställen kan man läsa om artister som går till attack mot motståndet mot IPRED och regeringens förestående proposition i frågan. Jag kan inte säga att jag läst precis allt som alla artister skrivit men det har varit slående för mig att det verkar som många just inte förstått vad det handlar om.

För många artister verkar det handla om att IPRED-förslaget är samma sak som upphovsrätten. Säger man nej till IPRED är man emot alla artister och all upphovsrätt. Säger man ja är man för artisters möjlighet att försörja sig själva. Med denna förenklade syn är det klart att man blir upprörd om någon säger nej till IPRED.

Jag kan lova att hade frågan varit så enkel hade nog de flesta, åtminstone Miljöpartiet de Gröna och jag själv, varit för IPRED. Problemet är att det är INTE det frågan handlar om.

Konkret handlar det om att upphovspersonerna (eller snarare upphovspersonernas skivbolags advokatbyråer) ska gå in i fildelningsnätverk (och därmed själva delta i fildelningen eftersom det normalt sett är ända sättet att få komma in i nätverket) och snoka reda på de ip-adresser som sägs delta i aktiviteten. Sedan ska advokaterna gå till domstol och stämma de internetleverantörer som har hand om nämnda ip-adresser för att få reda på vilken person eller vilket företag som genom ett internetabonnemang har fått tillgång till ip-adressen. Med dessa personuppgifter ska sedan advokatbyråerna gå vidare. De kommer troligen, vilket de gjort i andra länder, skicka hotbrev till innehavarna av abonnemangen där de hotar med att stämma i domstol om de inte snabbt betalar stora summor pengar.

Detta är vad lagen innebär. Den har inget att göra med huruvida det är lagligt eller inte att fildela, för det är redan klart att det är olagligt att fildela upphovsrättsskyddat material man inte har tillstånd från rättighetsinnehavaren att att fildela.

Det kommer med största sannolikhet inte vara möjligt att faktiskt stämma någon privatperson i domstol och få ut några pengar till upphovsrättsinnehavarna eftersom det ju inte går att visa att personen som står för abonnemanget är den som utfört fildelningen. Dels finns det ofta fler än en person i ett hushåll och dels finns det trådlösa nätverk. Många av de trådlösa nätverken är öppna (och fria för vem som helst att använda), men det finns också låsta nätverk låsta med så gammal teknik att det är lätt att knäcka. Dylika nätverk delas regelmässigt ut av stora internetleverantörer i Sverige utan att abonnenterna är medvetna om detta. Sedan finns det dessutom olika varianter där användare organiserat delar med sig av sina trådlösa nätverk till varandra exempelvis FON.

Allt detta gör att för att visa att det är en specifik person som gjort sig skyldig till den olagliga fildelningen så krävs i princip husrannsakan vilket än så länge inte lär gå. Frågan är om det är husrannsakan hos vanliga privatpersoner som är artisternas mål? Jag tror faktiskt inte det.

Lagen kommer troligtvis inte bidra till någon kraftig nedgång i det olagliga fildelandet, åtminstone inte över någon längre tid. Vad som skulle göra detta tror jag är om människor fick reella alternativ. Möjligheten att kunna bidra med pengar till upphovspersonerna samtidigt som man billigt och enkelt fick tillgång till kulturen. Idag är det inlåsningseffekter och överpriser som är industrins svar. Till och med detta har man tvingats till under stort motstånd och under stor vånda.

Tidigare lagar har alltså inte hjälpt. IPRED1 lär inte hjälpa. Om nu IPRED2 kommer färdigförhandlas någon gång lär inte det hjälpa heller. För att kunna förhindra människor att fildela behöver man inrätta en total övervakning av alla aktiviteter på internet och alla människors alla resor och rörelser. En polisstat vad gäller övervakning skulle vara långt värre än Östtyskland och Sovjetunionen kombinerat.

Jag inser att ingen säger sig vilja ha en sådan stat, men det är en sådan stat vi behöver om vi ska förhindra fildelningen.

Alternativet är att se till att människor inte upplever sig behöva syssla med illegal fildelning. Människor i vårt land är väldigt laglydiga och vill också lyda lagarna och vill ge upphovspersonerna ersättning. Men om man inte låter dem göra det och istället trakasserar dem, skickar hotbrev och övervakar hela dera personliga sfär så riskerar man att de inte längre känner att de respekterar upphovsrätten.

Obegriplighet &Personligt &Politik &Riksdagen lage | 19 Nov 2008

Storebror ser mig

kryptoJag måste som riksdagsledamot vara beredd på att bli granskad, och det är bra. Mitt mandat kommer från folket och folket ska ha möjlighet att avgöra om jag sköter mitt jobb som ledamot eller om de vill byta ut mig i nästa val. Det är en viktig förutsättning för demokrati.

Men det kan finnas tillfällen då även en riksdagsledamot vill kryptera sin kommunikation. Det kan till exempel handla om människor som vill skicka information anonymt, därför att de känner sig hotade eller av andra skäl. Därför tittar miljöpartiet på hur privatpersoner ska kunna skicka krypterade mejl till oss, inte minst i tider då FRA kan komma att få möjlighet att avlyssna i princip vilken internettrafik som helst

Till min förvåning upptäcktes dock att riksdagen har en synnerligen underlig säkerhetspolicy som kraftigt försvårar möjligheterna för mig som riksdagsledamot att ta emot helt anonyma mejl. När jag försöker att komma åt en krypterad webbmejl så visar det sig att riksdagens egna servrar krypterar av trafiken och skickar den igen signerad med ett eget krypteringsprotokoll. Riksdagsförvaltningen kan alltså avlyssna kommunikation som jag trott varit helt säker för avlyssning.

Och inte bara det – de informerar inte ens om saken. Jag måste själv ta reda på det genom att inspektera den digitala signaturen. Detta medför dessutom att vi som jobbar på riksdagen riskerar att komma in på krypterade webbplatser som inte är korrekt verifierade (exempelvis i bedrägerisyfte fejkare banksajter) utan att bli varnade av våra webbläsare. Riksdagens ”proxyserver” verifierar gladeligen varenda krypterad webbplats som säker.

Jag är inte paranoid av mig, men detta får mig helt klart att undra. Vad kan riksdagens IT-avdelning rimligen ha för argument för att skapa möjlighet att avlyssna riksdagsledamöternas kommunikation? Och hur i hela friden kan de ha missat hela den debatt om integritet kontra avlyssning som blåst genom Sverige det senaste året?

Obegriplighet &Politik &Riksdagen lage | 08 okt 2008

Dubbelspelets mästare

Idag har socialdemokraterna och vi (Miljöpartiet de Gröna) gått ut med att vi gemensamt vill bilda regering efter en valvinst 2010. Medierapporteringen har dock till stor del fokuserat på att vänstern inte är med.

Vänstern försöker nu med konststycket att 1) utmåla sig som martyrer, 2) visa hur elaka s och mp är, 3) försöka komma med på tåget igen och 4) försöka splittra socialdemokraterna. Dessutom tror jag de har sagt ”vi kommer rösta nej till en s-mp-regering” ungefär 10 gånger fler än de sagt sig vilja rösta nej till en borgerlig regering.

Tyvärr är vänstern rätt duktiga på detta dubbelspel. Under hela förra mandatperioden (och tidigare) var de betydligt bättre på att spela dubbelt utåt än att åstadkomma någonting. Det är extremt mycket snack och ganska lite verkstad. Vi får väl se om det går hem hos folk, hitintills verkar det ha gått relativt väl tyvärr.

Ett av de största problemen har varit att vänstern varit ovilliga att samarbeta. De har i princip velat sitta i regering efter valet utan att göra några förberedelser. Jag tror det vore ett extremt stort misstag och någonting som skulle leda till handlingsförlamning och stora konflikter, men konflikter är ju vad vänstern är bra på så…

Obegriplighet &Politik &Riksdagen lage | 25 sep 2008

Specialdomstol till FRAs tjänst?

Det verkar just nu som om borgarna är på marsch när det gäller FRA-frågan. Se DN och Aftonbladet t.ex.

Min tolkning är att Folkpartiet har hittat någon form av kompromiss som man tillsammans med omfattande partipiskor tror ska kunna hålla ihop partiet. Kanske läckor de frågan nu för att se reaktionerna från medborgarna för att se om förslaget räcker.

Det går ju inte att veta vad förslaget verkligen innebär när man bara läser tidningsartiklar även om DNs artikel är ganska informativ. Tanken är att en specialdomstol ska få ta ställning till och godkänna ansökningar om att få avlyssna. Det är dock inte frågan om någon individuell prövning utan en mer specifik prövning jämfört med det tidigare helt obegränsade förslaget.

Det handlar om ”vilken typ av trafik och varför” samt ”trafik – vilka trafikstråk -” vilket gör det väldigt oklart. Det kan ju antingen handla om all trafik mellan två punkter eller trafik mellan vissa serier av IP-nummer eller något annat. Problemet med detta är att det fortfarande är extremt trubbigt. Trafik kan i princip ta vilken väg som helst, det är inte ens all trafikdata som kommer fram. Nu är jag ingen expert på nätverk eller nätverksprotokoll men det är ju ändå väldigt enkelt att packetera om trafiken och ändra IP-nummer m.m. Särskilt om domstol ska ta beslut om detta på ett rättssäkert sätt så blir det alldeles för långsamt för att inte regelmässigt kunnat gås runt av alla som har något att dölja. Vanliga människor kommer dock precis som vanligt i FRA-lagssammanhang råka illa ut.

Sedan återstår ju frågan om hur innehålet i all den trafikdata man kommer komma åt ska sorteras. Det är också mycket tveksamt om domstolen har expertis nog att avgöra det. Det är över huvud taget tveksamt om någon människa kan förstå vad så avancerade sökbegrepp som FRA använder får för konsekvenser och därmed kan förstå vem och vad som blir angripet av FRA.

Det finns massor av mer frågor men en väldigt viktigt fråga är vem som gör utsorteringen av det som FRA ska få tillgång till. Om FRA själva anses kunna göra utsoreringen är ju domstolsprövningen i praktiken onödig eftersom FRA hitintills visat väldigt lite intresse av att faktiskt följa de lagar som finns. (Detta är varför FRA över huvud taget inte bör få tillgång till trafiken alls.)

Det finns med andra ord en mängd svårigheter som vi som riksdagsledamöter måste kunna ta ställning till och som borgarna hitintills visat aktivt ointresse av att ens på något litet sätt beröra.

Det är helt uppenbart att det behövs en öppen process där medborgarna får en möjlighet att delta. Vad som inte behövs är att människor som inte verkar förstå vad integritet är (och än mindre verkar förstå hur datorer fungerar) sitter i slutna rum under stark tidspress och försöker hitta en lösning. Särskilt som syftet verkar vara att uppfylla någon sorts partinytta eller tillfredsställa sin irrationella terrorismfobi. (Den rationella rädslan för terrorism inser ju att terrorister faktiskt vet vad kryptering är.)

Istället vore det bättre att bara riva upp skiten och börja om från början. Se om det finns någon poäng med FRA. Se om det behövs signalspaning. Fråga sig vad syftet egentligen är. Se om det är effektivt att göra det i kabel. Osv. Detta borde helt enkelt göras i en parlamentarisk utredning där medborgarna ska kunna få stor insyn och ha möjlighet att bidra.

Obegriplighet &Politik lage | 26 aug 2008

Billströms tafatta försök att elda upp stämningen mot invandrare

Billströms tafatta försök att elda upp stämningen mot invandrare är både skrämmande och patetiskt. Skrämmande att vi har en så usel minister och patetiskt därför att Sverigedemokraterna är så mycket bättre på eldandet att man undrar om Billström verkligen tror sig kunna komma ikapp. För att kunna vifta bort alla oss kritiker mot en inhuman flyktingpolitik har han dessutom få konkreta förslag i sin debattartikel. Istället är det lösa insinuationer om att gruppen invandrare (de är lika allihop!) är sådana som dräller runt och ställer till problem om inte riktiga svenskar ställer ordentliga krav på dem.

Frågan är dock vilka som omfattas av dessa krav egentligen? Vad ska han göra med de som inte lever upp till dem? Slänga ut dem? Gäller det även svenska medborgare som inte lever upp till kraven? Jag ställer dock inte upp på hans olika fjantkrav. Får jag leva i Sverige ändå? Svåra frågor om man håller på att bli bindgalen. (Annars är de ganska lätta att svara på.)

Förresten undrar jag vad han menar med att det inte finns någon rätt att vara arbetslös var man vill i landet. Ska regeringen upprätta särskilda läger där man får vara arbetslös? Ska vi inrätta arbetsplikt i Sverige? Är vi på väg att införa sovjet-metoder där alla måste ha arbete för att inte straffas?

Och vad är det egentligen för rättigheter invandrare ska lära sig om Sverige? De kan i varje fall glömma delar av tryck- och yttrandefriheten (två av våra fyra grundlagar) när Billströms regering härjat färdigt och med hjälp av Försvarets radioanstalt (FRA) dragit in meddelarfriheten och källskyddet

Obegriplighet &Politik &Riksdagen &Topplista lage | 11 aug 2008

Vad är det egentligen Reinfeldt säger??

Jag hörde en liten del Reinfeldts sommartal på tv-nyheterna för ett par dagar sedan. Då förundrades jag, sa han verkligen något sådant? (Läser man tidningarna missar man ju sådant.) Nu fick jag precis tag i en ljudfil och kan bekräfta, han sa verkligen detta (jag har dock tagit bort alla stakningar):

”Det finns nya hot, det finns en komplicerad värld där ute där vi har anledning att försöka förstå, bland annat vad som nu sker och jag kan berätta en sak för er: Georgien, Sydossetien och Ryssland pekar alla på varandra – det är inte vi det är de. Om vi bara skulle ha det som enda källa då skulle vi inte förstå den här typen av konflikter. Just för att det kan komma att påverka Sverige just för att det är komplicerat att förstå, att i vår tid är det inte alltid som stater står emot varandra utan mer stater som faller ihop som är vår utmaning. Att försöka förstå det och i förlängningen på det sättet värna vår frihet vår öppenhet värna svenska liv, det är det försvarsunderrättelseverksamheten är tänkt att lägga grund för. Det tänker inte jag kompromissa med. Vi ska ha en fungerande grund för svensk säkerhetspolitik och det här är en utmärkt illustration av varför den behövs.”

Om vi går igenom detta steg för steg så säger han alltså följande:

1. Världen är komplicerad och där (ute i världen) har vi anledning att försöka förstå, bland annat vad som nu sker.
Det är alltså tydligen bara där ute i världen vi har anledning att försöka förstå? (Vore ju förödande för regeringen om vi förstod vad de gör på hemmaplan kan man ju hålla med om.)

2. Att om vi bara hade ”Georgien, Sydossetien och Ryssland pekar alla på varandra – det är inte vi det är de” som enda källa skulle vi inte förstå den här typen av konflikter. Faktum är att den inte är en källa utan ett påstående. Om han menade att han själv med sitt uttalande var en källa så stämmer det ju, på många plan: Om vi bar hade Reinfeldts påståenden som källa skulle vi ha svårt att förstå den här typen av konflikter. Vi skulle ha svårt att förstå någonting alls faktiskt, men det är ju en annan sak…

3. Det svensk försvarsunderrättelseverksamhet är tänkt att lägga grund för är att vi ska värna vår frihet, vår öppenhet och svenska liv genom att försöka förstå att vår utmaning är att i vår tid är det inte alltid som stater står emot varandra utan mer stater som faller ihop.

Jag skojar inte. Det är sant!! Detta är vad vår statsminister säger!! Läs igen! Om jag inte visst bättre skulle jag tro att han var berusad. Det är ju skrattretande!

Det är alltså därför vi har FRA-lagen, för att Reinfeldt har tänkt att lägga grund för att vi ska försöka förstå vår utmaning, att stater faller ihop!

Men säg att alla svenska förstår att detta är deras utmaning, att stater faller ihop, då måste ju FRA-lagen vara helt onödig? Kanske är tanken att vi med hjälp av FRA-lagen ska lyssna av alla så att vi vet när de faktiskt har förstått? Hur ska lagen annars hjälpa till med förståelsen?

Och inte blir det bättre av att Reinfeldt är så usel på att få folk att förstå vad han faktiskt menar…

Obegriplighet &Personligt &Politik &Riksdagen lage | 18 jun 2008

Övervakningssamhället kommer

Jag är fruktansvärt fruktansvärt trött. Jag har jobbat alldeles för mycket de senaste dygnen. Det hade kunnat vara värt det.

Nu gick istället lagförslaget igenom, ograverat, med röstsiffrorna 143 för, 138 emot och 1 avstod. De konstiga tillägg som borgarna kommit med i sista stund var bara icke-förbinande tillkännagivande till regeringen. Det är för djävligt. Och inte blir det bättre av att de inte innehåller något av substans i själva sakfrågan, övervakningen.

Jag är förkrossad över att tillhöra en församling som kunnat göra något sådant här.

Jag kan inte förstå hur dessa människor kan leva med sig själva.

« Föregående sidaNästa sida »