Posts or Comments 13 June 2024

Archive for "Kommunfullmäktige"Kommunfullmäktige &Obegriplighet &Politik &Vetenskap lage | 17 Dec 2008

Om att hata sanningen

Helene Odenjung skriver i princip att Miljöpartiet Göteborg hatar bilar. (Fast hon är förstås för rutinerad för att skriva det rent ut.)

Detta är inte något nytt argument. Det är egentligen varken nytt eller ett argument. Borgare har sagt detta om Miljöpartiet länge och att påstå att någon hyser en känsla är knappast ett argument, i varje fall inte i särskilt många diskussioner. Särskilt inte om denna ”någon” är en organisation som rimligtvis inte kan hysa några känslor alls. Människorna som är medlemmar i Miljöpartiet (denna underbara skara till vilken jag stolt kan räkna mig) hatar sällan bilar. Själv älskar jag att köra bil (vilket säkert till dels beror på att jag gör det så sällan).

Det som brukar föregå påståendet att någon ”hatar bilar” är ofta är påpekandet att utsläpp från bilar har en negativ påverkan på den planet vi lever på. Detta är faktiskt någonting som inte bara kan ignoreras och viftas bort med att någon ”hatar bilar”. Oavsett vad människor känner så har bilarna en miljöpåverkan.

Det finns inget övernaturligt väsen som ser till att bilarna genererar utsläpp bara för att någon människa (eller organisation för den delen) känner hat gentemot någonting.

Det är inte heller så att påståendet att förbränningsmotorer bygger på att omvandla kolväten och syre till koldioxid och energi blir mindre sant om det sägs av en människa som påståtts hata bilar. Det skulle inte ens bli mindre sant om det sades av någon som hatade SAAB eller hade som fritidsintresse att måla akvarell. Det är nämligen sant.

Någonstans måste väl ändå den borgerliga sanningsfientligheten ta slut? Det är som att när någon påpekar att det behövs sjukvård svara med ”Men du hatar ju apelsiner!” och tro att diskussionen är avgjord till sin fördel.

PS: Ett argument skulle kunna vara: Jag skiter i miljön, kommande generationer och människorna i Bangladesh, det viktigaste är att jag får bränna hur mycket bensin som helst till hur lite pengar som helst hur ofta som helst. DS

Kommunfullmäktige &Personligt lage | 29 jun 2007

Statistikhimmelriket

Jag har precis fått Statistik Årsbok Göteborg 2007 (länk till word-version på 2.3MB). Bakom den torra titeln, de intetsägande fotografierna på framsidan (som inte återinns i word-versionen) och de opersonligt informativa inledningsorden av stadsdirektör Åke Jacobsson (som är en mycket trevlig och humoristisk man i verkligeheten) döljer sig en massa ihopsamlad statistik över Göteborgs Stad, dess stadsdelar och befolkning.

Man kan t.ex. utläsa att i den stadsdelsnämnd jag är ordförande i (Högsbo) har befolkningen en medelinkomst på 180 500 kr per år (2004) samt att i vår grannstadsdel där min kommunfullmäktiegkollega Mikael Malm är 2:e vice ordförande har befolkningen en medelinkomst på 287 400 kr per år. Viss skillnad.

Vidare kan man konstatera att i Bergsjön bor det 24 personer (2004) som tjänar mer än 500 000 kr per år. När vi kommer upp i år 2007 borde det vara åtminstone en till eftersom min partikollega och riksdagsledamot Max Andersson då lär återfinnas i statistiken. Eftersom Max inte längre är så ung behöver vi inte oroa oss för att det var han som under 2005 var en av de 16,5% av ungdomarna i åldern 13-18 som blev gripna för brott i Bergsjön.

Slutligen kan vi konstatera att det inte borde heta statstjänstemän utan statstjänstekvinnor eftersom kvinnorna boende i Göteborg i statlig tjänst från och med 2004 är fler än männen boende i Göteborg i statlig tjänst. Statstjänstekvinnorna består i huvudsak av universitetsanställda samt till viss del anställda inom polisen och allmänna försäkringskassan och lite annat småplock.

Det finns hur mycket intressant som helst att gotta sig i!

Kommunfullmäktige &Obegriplighet &Politik lage | 10 maj 2007

Budgeten och vänstern

Jag har ju redan delvis kommenterat hur vänstern betett sig och får säkert anledning att återkomma till detta, just nu ikväll orkar jag inte utan koncentrerar mig istället på att kommentera vårt och sossarnas gemensamma budgetförslag för Göteborgs Stad 2008 samt hur huvudlösa vänstern är.

Budgeten innehåller en mängd olika bra satsningar där sänkningen av månadskortet för kollektivtrafiken i Göteborg med 115 kr från 515 kr till 400 kr känns som en stor seger. Vi kommer även satsa 60, 120 respektive 180 Mkr extra under tre år för att förbättra kvaliteten och turtätheten samt bygga ut nya linjer för kollektivtrafiken i Göteborg.

Vidare satsar vi på viktiga verksamheter såsom 100 Mkr till skolan och utökat arbete med genuspedagoger. 100 Mkr på underhåll av bilväg, spårväg och cykelbanor. 28 Mkr till anläggande av nya cykelbanor. Osv… Det finns mycket.

Nu till vänstern. Vi hade tillgodosett alla de nomineringar de hade till budgeten och gått igenom alla andra punkter. Då återstod en massa pengar eftersom skatteunderlaget har förbättrats kraftigt. Frågan är vad man gör med pengar man får in på skatt som man inte anser sig ha något behov av?

Om det är så att man anser att pengarna behövs, varför ansåg man då inte det innan man visste att de fanns?  Detta visar med all önskvärd tydlighet att för vänstern är det inte verksamheten eller göteborgarnas behov som är det viktiga utan att skatterna hålls fortsatt höga.

Jag tycker det är bra med höga skatter om man gör bra saker för pengarna, men skatterna kan ju aldrig bli ett självändamål. Om vi vid budgetförhandlingarnas slut inte haft några pengar över, säg att de försvunnit i ett svart hål, så hade ju vänstern varit nöjda. Det är alltså för de bättre att ingen har resurserna än att skattebetalarna har pengarna.

Huvudproblemet med förhandlingarna är dock hur vänstern betett sig. Jag utvecklar det mer senare förhoppningsvis. Kan bara konstatera att det verkar som om den mer hårdföra delen av vänstern har tagit total kontroll över partiet.

Kommunfullmäktige &Personligt &Politik lage | 04 maj 2007

Vänstern går över gränsen

Jag har jobbat på Kommunstyrelsen i Göteborg i över fyra år, detta är min femte omgång av budgetförhandlingarna i majoriteten. Jag var även en av Miljöpartiets två förhandlare för majoritetsuppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet för denna mandatperiod i Göteborg.

Detta är första gången någonting har läckt under förhandlingarna när vi hållit informationen i slutna grupper.

Man kan ha mycket att säga om hur förhandlingarna varit, och det har jag. Väldigt mycket att säga. Tyvärr kan jag inte varken skriva eller säga detta med hänsyn till att det var ganska nyss och att det skulle skada de uppgörelser vi gjort. Någon gång kanske jag skriver någonting.

Man kan som sagt ha mycket att säga om hur själva förhandlingarna varit, men detta är någonting helt annat. Jag tycker djupt illa om det. Mer än så tänker jag inte utveckla det, även om jag är frestad, men illa är det. Jag är stolt över att inte vara vänsterpartist.

Kommunfullmäktige &Obegriplighet &Personligt &Politik lage | 16 apr 2007

12200 kr i timmen!

…så mycket tjänade jag idag. Fast bara i tre minuter.

Kommunfullmäktiges valberedning idag hade möte som varade i tre minuter. För det får jag ett förrättningsarvode på 610 kr. Det är egentligen ganska obegripligt. Min företrädare på posten (tillika arbetskamrat) för Miljöpartiet försökte förändra arvodet men alla vägrade.

Detta var nog mina mest välbetalda tre minuter någonsin. (Om man räknar in tiden det tog att gå till mötet (2*1,5 minuter) så är det ju inte fullt lika välbetalt, men ändå.)

(Kan tilläggas att valberedningen normalt tar mellan 5 och 15 minuter. Tre minuter är extremt.)

Kommunfullmäktige &Obegriplighet &Personligt &Politik lage | 23 mar 2007

Ordnung muss sein

Igår var det dags för Kommunfullmäktige (KF) i Göteborgs månatliga möte. Jag tycker egentligen KF är roligt och en fin påminnelse på den demokrati vi har. Igår tog dock en något ostrukturerad debatt om skolan, ordning & redaâ?Ä?¢, omdömen, betyg och allmänt otyg över.

Det hela hade givetvis sin upprinnelse i en interpellation från Folkpartiet. Som tur var det inte den något humorlöse Mikael Jansson (fp) som stod för fiolerna utan gruppledaren Odenjung. Frågan som var ställd gällde egentligen föräldrarnas möjlighet att få skriftlig information från skolan men det var långtifrån vad debatten kom att handla om.

Redan i den inledande texten till interpellationen kunde man ana vad som komma skulle eftersom Helene Odenjung refererade till ordningsomdömen. Debatten kom i all väsentlighet att handla om dels interpellationens fråga om information och dels ordning & reda i skolanâ?Ä?¢.

Trots att den i övrigt sympatiska Kristina Tharing (m) med sitt innantill lästa manus hade lite svårt att förstå att majoriteten s-mp-v faktiskt gärna ville ge föräldrar både skriftlig och muntlig information blev detta tydligt och debattens mer intressanta men samtidigt mer illegitima del om ordning & redaâ?Ä?¢ och ordningsomdömen kom att dominera.

Det jag verkligen inte förstår är hur ordningsomdömen ska kunna vara bättre än en mer diversifierad och mer individanpassad kommunikation. Varför utfärda ett ordningsomdöme om ett barn när någonting händer istället för att direkt ta kontakt med föräldrarna och eleven för att reda ut situationen och ge möjlighet till positivt formulerad beteendeförändringsbild?

Kommunfullmäktige &Personligt &Politik lage | 02 Nov 2006

Jag i TV i tråkigt sammanhang

Jag var på Aktuellt idag ett antal sekunde. Tyvärr var det i ett dåligt sammanhang. Det handlade om att en del AFA-aktivister hade tänkt blockera kommunfullmäktige som hade sitt första sammanträde med de nyvalda ledamöterna. Anledningen var givetvis det mycket tråkiga att Sverigedemokraterna hade kommit in i fullmäktige. När speaker-rösten meddelade detta så filmades det in i fullmäktigesalen där jag iförd röd halsduk glatt pratade med en partikamrat.

I bakgrunden var då Mikael Jansson (sd). Om man inte har koll på vem jag är (jag tror inte det är så många i Sverige som har det) så skulle man kunna tro att det är jag som är Mikael Jansson (sd). Ju mer jag tänker på det ju mer illa berörd blir jag. Ska fundera om jag ska ta kontakt med SVT och be de be om ursäkt eller liknande. Jag riskerar bli sammanblandad på stan med honom.

Eller så överdriver jag, det kanske framgick. Jag vet inte. Irriterande i varje fall.

Uppdatering:
Här kan du se på sekvensen och se om du kan skilja mig från sverigedemokraten.

Kommunfullmäktige &Politik &Topplista lage | 22 sep 2006

Veckans topp tio webbsidor…

…jag surfar på.

1. www.val.se
– Valmyndighetens hemsida där valresultatet presenteras.

2. www.val.se
– Uppdateras kontinuerligt medan rösterna räknas.

3. www.val.se
– Varje gång ett nytt valdistrikt kommer till måste personrösterna kollas.

4. www.val.se
– Hur differentieras partiernas röster och personkryssen beroende på vilka distrikt som räknas?

5. www.val.se
– Varför tar det så evinnerlig tid för tjänstemännen på Länsstyrelsen att räkna rösterna?

6. www.val.se
– Utlandsrösterna är ovanligt sena det här valet.

7. www.val.se
– Kommer centern eller sossarna att få det sista mandatet i valkrets 3? (Det kan bli så att centern sitter med i Kommunfullmäktige i Göteborg!)

8. www.val.se
– Vilka ska jag kalla till den nya kf-gruppens första möte?

9. www.val.se
– Har det hänt någonting nytt sedan förra minuten jag tryckte på uppdatera-knappen?

och slutligen:

10. www.gp.se
– Skriver de någonting om valresultatet?

Kommunfullmäktige &Politik lage | 16 jun 2006

Hur många kf-ledamöter?

Nu när jag skaffat en blogg så måste jag gå in och skriva om mitt första anförande i Kommunfullmäktige i Göteborg. Jag blev invald som ersättare ungefär samtidigt som jag fyllde 26 i januari.

Den 23:e februari hade Kommunfullmäktige möte och jag fick debattera den något tekniska frågan om hur många ledamöter kommunfullmäktige skulle ha. Allt som sägs i Kommunfullmäktige i Göteborg skrivs ned av stenografer, tyvärr dröjer det ett tag innan texterna blir tillgänliga, men de från februari är naturligtvis klara.

Om du vill läsa debatten (tar kanske 3-4 minuter och var en av de roligare debatterna i kf) så gå hit och sök sedan efter ”lage rahm” så kommer du till mitt första inlägg (söker du efter ”jonas” så kommer du till Jonas Ransgård (m) som inledde debatten).

Det går även att lyssna på debatten om du trycker här. Om du inte kommer till mitt i fullmäktige kan du välja att gå till filmarkering 50. Om inget av detta fungerar kan du gå hit och fixa resten själv.

Kommunfullmäktige &Politik lage | 15 jun 2006

Hem ljuva hem

Är på väg hem efter tolv timmars oavbruten budgetdebatt. Känns väldigt skönt att det är klart och jag kan slappna av och känna syrénerna blomma!

Kommunfullmäktige &Politik lage | 15 jun 2006

M struntar i konsumentmakt

Som Karin Pleijel påpekade så vill moderaterna ta bort konsumentnämnden och tar bort nästan alla pengar. Dessutom vägrade de gå upp och förklara sig… Inser de månde hur fel de har?

Kommunfullmäktige &Politik lage | 15 jun 2006

Så fel det kan bli

”Vi har analfabetiseringskurser för de som behöver det” Peter Rundström (v) (Man får hoppas att kommunen inte anser att någon behöver en sådan kurs!)

Nästa sida »