Posts or Comments 11 July 2020

Politik &Vetenskap lage | 06 feb 2007 12:46 f m

Ekonomer räddar världen?

Jag läste precis en artikel i tidskriften Humanisten av Olle Häggström, professor i matematisk statistik på Chalmers, ordförande i Svenska matematikersamfundet och ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien.

Han går mycket hårt men sakligt åt nationalekonomers sätt att se (eller inte se) världen. Han kritiserar en bok av nationalekonomer som handlar om hur man bäst ska använda en viss summa pengar för att rädda världen.

Jag ska inte beröva er nöjet att själva läsa artikeln men kan i varje fall ge er följande citat:

”När den räntesats som används i en ekonomisk kalkyl ger så hårresande slutsatser som Copenhagen-panelens konstaterande att vi inte bör bry oss om att medelst minskning av koldioxidutsläppen bromsa klimatförändringarna, så står vi inför valet mellan att förstöra vår jord och att be ekonomen ifråga ta sin räntesats och fara dit pepparn växer. Jag förordar det senare alternativet, som faktiskt redan tillämpats i skogliga sammanhang:”

Detta är en artikel i den ständiga kampen mellan naturvetenskapens idé om att studera naturen och försöka förstå hur den fungerar och nationalekonomernas tro att världen anpassar sig efter deras hugskott samt att det som inte nationalekonomer mäter i pengar inte existerar.

(Jag erkänner för övrigt att jag läst matematik på Chalmers / Göteborgs Universitet.)

Comments are closed.