Posts or Comments 10 August 2022

Kommunfullmäktige &Obegriplighet &Personligt &Politik lage | 23 mar 2007 10:58 e m

Ordnung muss sein

Igår var det dags för Kommunfullmäktige (KF) i Göteborgs månatliga möte. Jag tycker egentligen KF är roligt och en fin påminnelse på den demokrati vi har. Igår tog dock en något ostrukturerad debatt om skolan, ordning & redaâ?Ä?¢, omdömen, betyg och allmänt otyg över.

Det hela hade givetvis sin upprinnelse i en interpellation från Folkpartiet. Som tur var det inte den något humorlöse Mikael Jansson (fp) som stod för fiolerna utan gruppledaren Odenjung. Frågan som var ställd gällde egentligen föräldrarnas möjlighet att få skriftlig information från skolan men det var långtifrån vad debatten kom att handla om.

Redan i den inledande texten till interpellationen kunde man ana vad som komma skulle eftersom Helene Odenjung refererade till ordningsomdömen. Debatten kom i all väsentlighet att handla om dels interpellationens fråga om information och dels ordning & reda i skolanâ?Ä?¢.

Trots att den i övrigt sympatiska Kristina Tharing (m) med sitt innantill lästa manus hade lite svårt att förstå att majoriteten s-mp-v faktiskt gärna ville ge föräldrar både skriftlig och muntlig information blev detta tydligt och debattens mer intressanta men samtidigt mer illegitima del om ordning & redaâ?Ä?¢ och ordningsomdömen kom att dominera.

Det jag verkligen inte förstår är hur ordningsomdömen ska kunna vara bättre än en mer diversifierad och mer individanpassad kommunikation. Varför utfärda ett ordningsomdöme om ett barn när någonting händer istället för att direkt ta kontakt med föräldrarna och eleven för att reda ut situationen och ge möjlighet till positivt formulerad beteendeförändringsbild?

Comments are closed.