Posts or Comments 30 March 2017

Personligt lage | 14 Apr 2007 03:40 pm

Ett uppdrag mindre

Nu i helgen är det Gröna Studenters årsmöte. Just nu föredrar avgående språkrören Max Andersson och Karolina Algotsson verksamhetsplanen. Det är nästan 40 deltagare vilket är rekord på ett årsmöte för Gröna Studenter.

Vi har inte hunnit behandla så mycket ännu men det är en väldigt bra stämning och många nya ansikten vilket är väldigt roligt. Vad som också är roligt är att jag nu har ett uppdrag mindre. Jag var vice sammankallande i Gröna Studenters Centrala Arbetsgrupp (riksstyrelse) men har nu fått ansvarsfrihet. I någon mån är jag därför inte längre med i styrelsen fast den nya ännu inte har valts.

One Response to “Ett uppdrag mindre”

  1. on 17 Feb 2017 at 09:35 1.Wood said …

    Lasawn,Thonks for stopping by and commenting! As far as the wallet. I really do like it. I like the sleek design as it is way more comfy than my other wallets I have owned. Although, the All-Ett wallets are a nice looking alternative to this one as they are the same thing, except not in cuben… but of course a little less $$$. ~Stick~

Trackback This Post | Subscribe to the comments through RSS Feed

Leave a Reply