Posts or Comments 10 August 2022

Kommunfullmäktige &Obegriplighet &Politik lage | 10 maj 2007 01:04 f m

Budgeten och vänstern

Jag har ju redan delvis kommenterat hur vänstern betett sig och får säkert anledning att återkomma till detta, just nu ikväll orkar jag inte utan koncentrerar mig istället på att kommentera vårt och sossarnas gemensamma budgetförslag för Göteborgs Stad 2008 samt hur huvudlösa vänstern är.

Budgeten innehåller en mängd olika bra satsningar där sänkningen av månadskortet för kollektivtrafiken i Göteborg med 115 kr från 515 kr till 400 kr känns som en stor seger. Vi kommer även satsa 60, 120 respektive 180 Mkr extra under tre år för att förbättra kvaliteten och turtätheten samt bygga ut nya linjer för kollektivtrafiken i Göteborg.

Vidare satsar vi på viktiga verksamheter såsom 100 Mkr till skolan och utökat arbete med genuspedagoger. 100 Mkr på underhåll av bilväg, spårväg och cykelbanor. 28 Mkr till anläggande av nya cykelbanor. Osv… Det finns mycket.

Nu till vänstern. Vi hade tillgodosett alla de nomineringar de hade till budgeten och gått igenom alla andra punkter. Då återstod en massa pengar eftersom skatteunderlaget har förbättrats kraftigt. Frågan är vad man gör med pengar man får in på skatt som man inte anser sig ha något behov av?

Om det är så att man anser att pengarna behövs, varför ansåg man då inte det innan man visste att de fanns?  Detta visar med all önskvärd tydlighet att för vänstern är det inte verksamheten eller göteborgarnas behov som är det viktiga utan att skatterna hålls fortsatt höga.

Jag tycker det är bra med höga skatter om man gör bra saker för pengarna, men skatterna kan ju aldrig bli ett självändamål. Om vi vid budgetförhandlingarnas slut inte haft några pengar över, säg att de försvunnit i ett svart hål, så hade ju vänstern varit nöjda. Det är alltså för de bättre att ingen har resurserna än att skattebetalarna har pengarna.

Huvudproblemet med förhandlingarna är dock hur vänstern betett sig. Jag utvecklar det mer senare förhoppningsvis. Kan bara konstatera att det verkar som om den mer hårdföra delen av vänstern har tagit total kontroll över partiet.

Comments are closed.