Posts or Comments 26 September 2023

Obegriplighet &Politik &Vetenskap lage | 12 maj 2007 08:08 e m

Att skära i någons könsorgan

Det kan ju finnas många orsaker att skära i någons könsorgan, eller ännu värre skära bort en del av någons könsorgan. Jag tycker att vuxna människor, så långt det är möjligt med hänsyn taget till andra, ska få bestämma själva över sin egen kropp.

Jag tycker alltså att omskärelse ska vara tillåtet för de vuxna människor som vill låta göra ingreppet på sig själva. Jag tycker man kan få skära av sig hur stor del av sitt könsorgan man än känner för om man är vuxen och gjort ett väl genomtänkt beslut.

Däremot vänder jag mig mot den bisarra sedvänja att tro att man får skära bort bitar av någon annans könsorgan utan att fråga personen först. Särskilt när det gäller barn som inte har någon reell möjlighet att protestera (bara skrika vilket de gör). Att många dessutom hävdar att detta ska göras utan vare sig bedövning eller medicinsk expertis får mig att må ännu mer illa.

Det mest bisarra i det hela är dock att det är tillåtet i Sverige idag när det gäller pojkar. Jag skojar inte.

I detta sammanhang måste jag tyvärr gå in på frågan om det inte finns någon fördel för barnen att vara omskurna? (Att ta med de fördelar som de som skär om ett barn kan uppleva tycker jag endast är djupt subversivt.) Jag har lyckats snappa upp två argument:

1. Det är lättare att sköta sig personliga hygien.
2. Det finns viss minskad risk att bli smittad av AIDS vid oskyddade samlag.

Argumenten tycker jag är riktigt sjuka också. Om jag tar tvåan först: Det finns, har det visat sig i en vetenskaplig studie, fog för att säga att risken att bli smittad av någon som har AIDS minskar om den som penetrerar vid samlaget har omskuren penis. (Tilläggas kan att den som har en helt avskuren penis inte alls riskerar att penetrera vid samlag och då försvinner risken helt till skillnad från vid bara omskärelse.) Ett sjukt mycket effektivare sätt att minska risken (den nästan elimineras helt) att få AIDS vid samlag är att använda kondom. Kan vara ett tips innan man vilt börjar skära i andra människors könsorgan.

Så till argument nummer ett: Det är lättare att sköta sin hygien. Förutom att jag inte läst någon vetenskaplig studie som visar detta så kan jag konstatera att det är sjukt lätt att sköta sin hygien utan att vara omskuren. Tro mig jag har prövat. Om man tycker det är svårt eller jobbigt lär man ha gigantiska övriga problem med livet.

Ett annat argument för omskärelse av pojkar är att sedvänjan har religiös anknytning och som alla sedvänjor som har religiös anknytning så ska den särbehandlas och borde således vara tillåten för att inte inskränka på människors religionsfrihet. Frågan är vems religionsfrihet vi pratar om. Vi kan knappast prata om en vuxen människas religionsfrihet att skära i andra människors könsorgan utan att få tillåtelse. Lösningen blir att man anser att barnets föräldrar får bestämma över barnet och välja vilken religion barnet ska tillhöra och vilka ingrepp som behövs för detta.

Religionsfrihet innefattar dock också frihet FRÅN religion och vi har ett samhälle som bygger på varje människas okränkbara rättigheter och inte ett klansamhälle där klanens (familjens) överkucku kan bestämma över alla andra. Det är barnets rättigheter och friheter som måste sättas i främsta rummet och inte föräldrarnas rätt att skära bort olika kroppsdelar beroende på ohejdad vana, religiös övertygelse, psykisk sjukdom, illvilja, missriktad välvilja eller oförmåga att känna medlidande.

Jag undrar ibland hur det kommer sig att man överhuvudtaget gör sådana här ingrepp. När det gäller kvinnors omskärelse finns det ofta tydlig anknytning till att kontrollera och försvåra kvinnans sexualitet. Faktum är att mäns förhud innehåller nervtrådar och tar man bort dem minskar känseln. Dessutom skyddar förhuden. Vetenskapliga undersökningar har visat att känseln i en omskuren penis är betydligt sämre än i en icke omskuren. Männens sexuella njutning minskas alltså också rejält genom att skära bort delar av barnens könsorgan.

Att behålla detta barbari mot oskyldiga människor som inte kan försvara sig eller göra övergreppet ogjort när de är vuxna är så elakt och onödigt att jag bara inte kan förstå.

Barnkonventionen tycker jag är tydlig när det gäller detta. (Barnkonventionen har ratificerats av alla FNs medlemsländer förutom USA och Somalia vilket för övrigt är ganska talande.) Ett urval av punkterna:

Artikel 2
1. Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt.

Artikel 14
1. Konventionsstaterna skall respektera barnets rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.

Artikel 24
3. Konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa.

Det finns också skrivningar om föräldrars religionsfrihet vilket någon kanske tolkar som att föräldrarna får göra vad de vill med sina barn i religionens namn men jag tycker inte det är en rimlig tolkning.

Särskilt skrivningen om att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa tycker jag är talande.

Det måste bli slut med att konservativa krafter får fritt spelrum att skära i barn för att begränsa deras framtida sexuella lust. Låt alla barn få behålla sina könsorgan!

Tillägg: RFSU har uttryckt det på ett utmärkt sätt!

6 Responses to “Att skära i någons könsorgan”

 1. on 01 jan 2009 at 18:44 1.kriminalisering är tecken på moral said …

  om pojken själv får bestämma går judendom och islam direkt i konkurs.islam betyder som sagt ge upp sin frihet i guds händer.stympning ordet
  missupfattas dock av omskurna då de generellt är mkt kåtare och har mer erektioner än sina naturliga bröder pga mindre onani vilket leder till mer stånd.många emot detta ljuger vilket skadar vår rörelse att förbjuda denna sed.endast
  ärlighet kunskap och frihet kommer stoppa omskärelser.lögner från bägge håll förvärrar för barnen.jag vet ju själv att många oomskurna e avis på omskurna då de har en porr penis vilket tydligen är ”inne” bland vissa speciellt usa porr vilken harstor genomslagskraft i hela världen till akillnad från sveriges lilla oomskurna mans befolkning.så upphör med lögner från bägge håll o kriminalisera detta genast!ty sann frihet kommer först genom sexualiteten sen kan man diskutera ekonomisk frigjörelse klasser mm ytligheter

 2. on 23 jul 2009 at 01:12 2.filosofen said …

  Skandal Sverige!!!
  Detta visar hur ryggradslösa svenska makthavare är.
  Stackars dessa pojkars framtida sexliv… mest äckel känner jag för alla dessa som tjänar på dessa politiskt korrekta åsikterna samt kirurgerna som blir rika på barns bekostnad.
  Kulturer som sitter under judendomens inflytande har ju drabbats mest därav arabers och afrikaners repressiva sexkultur.

 3. on 17 aug 2009 at 12:15 3.Spartacus said …

  Det finns bevisade skadliga effekter psykologiskt & socialt som Amerikaner/Judar & andra omskärare vägrar se:
  1.Omskärelsekulturer är våldsammare & mindre fria sexuellt
  2.Kvinnor är ofantligt friare där männen är naturliga även homosexuella är friare
  3.Omskurna områden är mest religiösa, endast dessa skapar självmordsbombare om man bortser från (Japanska Kamikaze piloter under 2a världskriget).

 4. on 03 sep 2009 at 12:12 4.Dinorah said …

  Jag tycker omskärelse är bra för då fostras barnen bättre och som förälder slipper man skämmas då de tar på sig själva!
  Att duscha pojkarna som små är obehagligt om de har massa dinglande förhud.

  Judisk två barns mamma

 5. on 24 okt 2009 at 17:51 5.Daniel R. said …

  Dinorah!

  Du är sjuk och ta din judiska religion och kör upp den någonstans. Pojkar ska INTE omskäras!

 6. on 28 feb 2012 at 15:34 6.Kulturgeograf said …

  Bara män som arbetar fysiskt ska ha rätt att uttala sig! Inga religiösa tokstollar eller skrivbord typer! Män med förakt för fysiska aktiviteter bör vara tysta i omskärelsedebatten!
  Islamister som ser ner på kroppsarbete (inte konstigt dom lever på bidrag!) ska vara tysta! Medelklassens judar som avskyr arbetare bör avhålla sig från jordiska diskussioner! Däremot väntar jag på att Sok -Sveriges olympiska komitte ska yttra sig om kroppstympningarna som begränsar unga muslimers karriärer!