Posts or Comments 10 August 2022

Politik &Topplista lage | 02 jul 2007 03:09 e m

USA, hot och makt

Många svenska tidningar rapporterar idag om den undersökning som visar att USA anses vara största hotet mot global säkerhet. (I varje fall DN, SvD och GP.) Andra länder som framhölls som hot var Iran, Irak, Kina, Nordkorea och Ryssland. Undersökningen visar att européer ser USA som det största hotet vilket en förhållandevis hög andel av amerikanerna också gör. Samtidigt rapporteras om terrorhot (säkert från de däringa muselmanerna) och alla attacker mot Storbritannien i tidningarna.

Jag är uppriktigt glad att så många kunnat hålla isär frågorna och se med klarhet på det hela och utifrån det gjort en bedömning. Frågan är nämligen inte så enkel som vissa liberala ledarskribenter ibland vill få det att framstå som. Frågan om vilket land (markerar ju också att det kan finnas andra saker än länder som är värre) som är det största hotet mot global säkerhet är inte samma fråga som vilken som är den största skurkstaten. Givetvis är Nordkorea betydligt värre än USA, det som ändå får USA att kunna gå upp på förstaplatsen är MAKT.

Det största hotet består ju inte bara av den som har sämst politik eller är galnast, utan även den som har störst möjlighet att genomföra sin idioti. Hotet, de potentiella skadorna är ju storleken på skadorna multiplicerat med sannolikheten för att de ska inträffa. Nordkoreas stora galenskaper lär aldrig inträffa eftersom de inte har möjlighet att genomföra dem.

För att nu provocera lite grann och blotta mina fördomar gör jag tre egna listor innehållande länderna USA, Iran, Nordkorea, Ryssland och Kina. Den första är hur galna nuvarande ledningen i länderna är, den andra är hur stor makt de har, och den tredje är hur farliga de är (vilket hot de utgör).

Galnast länder:
1. Nordkorea
2. Iran
3. Kina
4. Ryssland
5. USA

Mest makt:
1. USA
2. Kina
3. Ryssland
4. Iran
5. Nordkorea

Största hotet mot global säkerhet:
1. USA
2. Kina
3. Ryssland
4. Iran
5. Nordkorea

Som ni ser är listan med mest makt identisk med den som visar vem som utgör störst hot. Här bör man dock vara observant att på att det bara är tillämpligt med just dessa fem länder. Länder som Japan och Tyskland måste sägas ha rätt stor makt men är inte i närheten av att vara så galna så de utgör därmed väldigt litet hot.

Comments are closed.