Posts or Comments 26 September 2023

Vetenskap lage | 07 feb 2008 05:28 f m

Vetenskapstroende?

Många religiösa har börjat beskriva ateister som ”vetenskapstroende” i någon sorts försök att misstänkliggöra dem. Poängen torde vara att visa att ateister visst är troende, bara att de tror på vetenskap istället för religion. Detta är så bissart att det faktiskt är riktigt skrattretande men då det är så vanligt förtjänar det ändå att bemötas.

För det första kan man undra om det verkligen borde användas av religiösa som ett skällsord? Borde inte religiösa människor tycka det vara positivt att tro? Om det inte uppfattas som det så är det ju en något självdestruktiv (om än någorlunda klarsynt) inställning till sitt eget liv.

För det andra kan man ju undra om de då menar att de själva inte tror på vetenskap? Det gör säkert vissa av dem inte men de flesta torde nog ändå inte göra det. Det för mig över till det tredje och viktiaste resonemanget:

Ordkonstruktionen är tänkt att signalera någon sorts ”övertro” på vetenskap, att vetenskapen skulle ha blivit närmast religiöst dyrkat. Jag tror detta delvis kan bero på många religiösa människors svårighet att förstå att frånvaro av religiös tro oftast bara är just frånvaro av den. Det finns oftast ingen saknad eller tanke att någonting annat skulle sättas ”i dess ställe” eftersom det inte borde finnas något ”ställe” att sätta in en sådan konstig konstruktion som religion hos många ateister.

Ordkonstruktionen ”vetenskapstroende” är dessutom väldigt problematisk. Det handlar alltså att tro på vetenskap. Men vad är då denna vetenskap man ska tro på? Ska man tro på sådant man vet? Och vem gör i sådana fall inte det?

”Vetenskap” är ett abstrakt begrepp som inte ska sammanblandas med kunskap eller vetenskapliga resultat. Det är mer en idé eller en metod än de faktiska resultat enskilda människor kommer fram till vid olika tidpunkter med hjälp av denna vetenskap. Att vara vetenskapstroende i den kontexten torde då betyda att man anser tanken att med olika kvalitetssäkrade metoder undersöka hur saker verkligen ligger till vara en bra idé. Alternativt att man tror att det finns en metod eller idé som kan beskrivas som vetenskap.

Det många religiösa kanske menar är nog ingen av de två ovanstående alternativen utan kanske är det en begreppsförvirring och man menar att ”vetenskapstroende” automatiskt tror på alla resultat alla enskilda forskare kommer fram till vid varje enskild tidpunkt. (Vilket givetvis då kommer handla om saker som inte är förenliga.) Förutom det som sagts att detta skulle vara en begreppsförvirring så bör det nämnas att knappast någon omfattar denna bisarra ”tro”.

Om någon mot förmodan ändå skulle tänka på detta sätt kring vetenskap så handlar det fortfarande inte om en tro i samma bemärkelse som en tro på en religion. Anledningen till att någon skulle tro på det är ju att de sympatiserar med idén om att ta reda på fakta på ett kvalitetssäkert vis och därmed anser det vara fakta och därmed tror på det. Inte att de läst det i någon gammal skrift som ingen kan verifiera men som däremot falsifierats på en mängd olika ställen.

Ordet ”vetenskapstroende” borde lika lite användas som ”ödletroende” (tro på att det finns ödlor?), ”demokratitroende” (tro på idén om demokrati?) eller ”faktatroende” (tro på sådant som bevisligen är fakta?).

Människor får självklart tro på religiösa föreställningar men gärna låta bli att låta sina egna idéer om troende beskriva alla andra människor och deras tankar.

4 Responses to “Vetenskapstroende?”

 1. on 08 feb 2008 at 01:14 1.Daniel said …

  Bra diskussion att starta!

  Jag svara på min blogg:

  http://trippelpunkten.blogspot.com/2008/02/vetenskap-och-religion.html

 2. on 11 feb 2008 at 19:23 2.Andreas said …

  En annan viktig vinkel på diskussionen är att vetenskap och religion inte behöver vara oförenligt. Albert Einstein, en vetenskapsman som såg längre och större än vad kanske någon hade gjort innan honom (och kanske även efter honom?) och kunde pussla ihop en helt ny teori, till stor del utifrån enbart tankeexperiment (!), var ju troende jude. ”Gud spelar inte tärning” ska han ju ha sagt som svar på kvantteorin.

  Jag har även med egna öron hört en av ledamöterna i Svenska Akademien (en astrofysiker eller nått i den stilen, kommer dock inte ihåg hans namn) säga som svar på frågan ”Tror du på Gud” ”Ja, med ett sånt arbete som jag har så är det svårt att göra något annat”.

  Det rättfärdigar knappast alla övergrepp eller andra hemskheter som sker i religionens namn runt omkring i världen, men tankarna på en högre makt, eller som matematikerna uttrycker det: ”En vacker bok med alla svaren” behöver inte nödvändigtvis kategoriskt avfärdas bara på grund av vetenskapen.

 3. on 11 feb 2008 at 20:10 3.lage said …

  Du har helt rätt i att man mycket väl kan vara troende och jobba med vetenskap. De har på det sättet inte riktigt med varandra att göra.

  Enda grejen är att det (anser jag) nog är lite svårt att vara fundamentalistisk i sin tro på en gud organiserad av en kyrka och samtidigt helt vara införstådd i och övertygad om vetenskapens idé.

 4. on 12 feb 2008 at 02:14 4.Daniel said …

  Som jag skrev så är det viktigt att skillja på Gud existens och kreationismen å ena sidan och tanken om det som Gud symboliserar.

  För mig och många på jorden så handlar religion om ett personligt rättesnöre om du man förhåller sig till livet och de problem som uppstår. Punkt.

  Att börja blanda in Guds existens och skapelseberättelsen som förklaringsmodell på det som vi kan observera i vetenskapens namn är ju HELT irrelevant. Det spelar ingen som helst roll OM Gud finns eller om denne skapade allt. Inte ur en funktionellt synvikel. Det handlar om att vara juste mot andra och inte göra en massa dumma saker. Det handlar inte om att försöka övertyga eller ”bevisa” att Gud är omnipotent, för det går inte att påvisa något som har med Gud att göra.

  Så det är helt rätt att låta andlingheten och stödet i livet, religion om du så vill, vara en sak, och naturvetenskap en annan.

  F.ö. hade ju Einstein fel om den krökta rymden, så han kan ju ha fel om andra saker också 😉