Posts or Comments 10 August 2020

Obegriplighet &Politik &Riksdagen lage | 25 sep 2008 03:56 e m

Specialdomstol till FRAs tjänst?

Det verkar just nu som om borgarna är på marsch när det gäller FRA-frågan. Se DN och Aftonbladet t.ex.

Min tolkning är att Folkpartiet har hittat någon form av kompromiss som man tillsammans med omfattande partipiskor tror ska kunna hålla ihop partiet. Kanske läckor de frågan nu för att se reaktionerna från medborgarna för att se om förslaget räcker.

Det går ju inte att veta vad förslaget verkligen innebär när man bara läser tidningsartiklar även om DNs artikel är ganska informativ. Tanken är att en specialdomstol ska få ta ställning till och godkänna ansökningar om att få avlyssna. Det är dock inte frågan om någon individuell prövning utan en mer specifik prövning jämfört med det tidigare helt obegränsade förslaget.

Det handlar om ”vilken typ av trafik och varför” samt ”trafik – vilka trafikstråk -” vilket gör det väldigt oklart. Det kan ju antingen handla om all trafik mellan två punkter eller trafik mellan vissa serier av IP-nummer eller något annat. Problemet med detta är att det fortfarande är extremt trubbigt. Trafik kan i princip ta vilken väg som helst, det är inte ens all trafikdata som kommer fram. Nu är jag ingen expert på nätverk eller nätverksprotokoll men det är ju ändå väldigt enkelt att packetera om trafiken och ändra IP-nummer m.m. Särskilt om domstol ska ta beslut om detta på ett rättssäkert sätt så blir det alldeles för långsamt för att inte regelmässigt kunnat gås runt av alla som har något att dölja. Vanliga människor kommer dock precis som vanligt i FRA-lagssammanhang råka illa ut.

Sedan återstår ju frågan om hur innehålet i all den trafikdata man kommer komma åt ska sorteras. Det är också mycket tveksamt om domstolen har expertis nog att avgöra det. Det är över huvud taget tveksamt om någon människa kan förstå vad så avancerade sökbegrepp som FRA använder får för konsekvenser och därmed kan förstå vem och vad som blir angripet av FRA.

Det finns massor av mer frågor men en väldigt viktigt fråga är vem som gör utsorteringen av det som FRA ska få tillgång till. Om FRA själva anses kunna göra utsoreringen är ju domstolsprövningen i praktiken onödig eftersom FRA hitintills visat väldigt lite intresse av att faktiskt följa de lagar som finns. (Detta är varför FRA över huvud taget inte bör få tillgång till trafiken alls.)

Det finns med andra ord en mängd svårigheter som vi som riksdagsledamöter måste kunna ta ställning till och som borgarna hitintills visat aktivt ointresse av att ens på något litet sätt beröra.

Det är helt uppenbart att det behövs en öppen process där medborgarna får en möjlighet att delta. Vad som inte behövs är att människor som inte verkar förstå vad integritet är (och än mindre verkar förstå hur datorer fungerar) sitter i slutna rum under stark tidspress och försöker hitta en lösning. Särskilt som syftet verkar vara att uppfylla någon sorts partinytta eller tillfredsställa sin irrationella terrorismfobi. (Den rationella rädslan för terrorism inser ju att terrorister faktiskt vet vad kryptering är.)

Istället vore det bättre att bara riva upp skiten och börja om från början. Se om det finns någon poäng med FRA. Se om det behövs signalspaning. Fråga sig vad syftet egentligen är. Se om det är effektivt att göra det i kabel. Osv. Detta borde helt enkelt göras i en parlamentarisk utredning där medborgarna ska kunna få stor insyn och ha möjlighet att bidra.

One Response to “Specialdomstol till FRAs tjänst?”

 1. on 22 Nov 2008 at 22:05 1.Dennis Nilsson said …

  Den tekniska utvecklingen har redan gjort FRA-IPRED-lagarna överspelade.

  Som bekant föreskriver evolutionen att medel, alltid föder motmedel. Fundera en stund så kommer du till insikt.

  Det skulle vara mer samhällsnyttigt att skänka FRA:s superdatorer till våra tekniska högskolor där Sveriges framtida exportprodukter skapas, än att försöka spionera på det egna medborgarna.

  Bara det visar på hur ”sicko” hela tanken bakom
  tjyvlyssningen är.