Posts or Comments 04 December 2020

Kommunfullmäktige &Politik lage | 10 jun 2006 05:34 e m

Varför jag inte ska bestämma allting

Jag tänkte på detta rätt mycket på senaste Kommuntullmäktigesammanträdet. Hela tiden kom det upp frågor som gick ut på att Kommunfullmäktige skulle detaljstyra nämnderna.

Varför ska jag då i Kommunfullmäktige inte beslut allting? Dels blir det naturligtvis alldeles för mycket att besluta om i en stor kommun som Göteborg, men detta skulle man kunna lösa genom att bara beslut om det man kände för att besluta om och överlämna resten till nämnder och tjänstemän.

Nej, själva poängen är att det blir sämre beslut om jag beslutar de centralt. Inte för att jag är sämre på att fatta beslut eller har sämre åsikter (jag tycker nog tvärtom att jag är bättre än genomsnittet 🙂 ) utan för att jag inte känner till hur det fungerar överallt.

Jag blir helt enkelt så irriterad på de borgerliga partierna när de tror att de vet hur allting fungerar ute i nämnder och förvaltningar och att de själva kan komma med alla käcka idéer och lösa deras problem.

Det är på ett sätt ett väldigt pateriarkaliskt synsätt.

Comments are closed.