Posts or Comments 11 July 2020

Politik &Riksdagen lage | 13 Nov 2008 06:50 e m

Om IPRED1 från min hemsida!

På min parti-hemsida skriver jag om IPRED1 och sanktionsdirektivet:

Fyra gröna skäl att vara emot IPRED-lagen

1. Förslaget är integritetskränkande. Det sker redan i dag avvägning om personuppgifter ska lämnas ut gentemot integritet. Tanken är man ska ändra detta så att integriteten ska väga så lätt att bolagen kan få ut personuppgifter om abonnenter. Sådana uppgifter möjliggör långtgående övervakning över enskildas aktiviteter på internet, utan att ens ha tillgång till några FRA-metoder.

2. Förslaget riskerar att drabba människor som inte gjort något brottsligt alls. Det är bara de som står för abonnemanget som lämnas ut. Om det alls skett någon olaglig fildelning är det inte säkert att det är den som står för abonnemanget som gjort det. Många har öppna nätverk där vem som helst kan gå in. Oskyldiga kommer att målas ut som brottslingar och kunna komma att stämmas av stora multinationella bolag i domstol där de ska försvara sig mot bolagens horder av advokater.

3. Förslaget är onödigt. Eftersom den som står för abonnemanget inte säkert är den som har fildelat olagligt, om det ens skett, borde det krävas mer än den uppgiften för att ställa någon till svars. I princip borde det genomföras husrannsakan hos dessa oskyldiga människor för att man ska kunna ha någon aning om vem som begått detta mycket ringa brott.

4. Förslaget riskerar få långtgående konsekvenser. Alla de människor som i dagsläget fildelar för att det inte finns något relevant lagligt alternativ riskerar av den mängd polisiära och privatpolisiära åtgärder som föreslås att drivas till att gömma sig på nätet. För att gömma sig krävs det att det finns många att gömma sig bland vilket det också kommer att göra eftersom fildelarna är många. Det innebär att grov organiserad brottslighet och barnpornografi-ligor kommer få stora nätverk av människor att gömma sig bland och göra det rejält svårt för polisen att komma åt dessa också.

Allt detta visar att mer och mer represiv lagstiftning inte är lösningen. Människor som skapar kultur ska självklart få ersättning men att införa mer repressiv lagstiftning är inte vägen. Istället borde branschen ta fram alternativ som är enkla och billiga att använda. Människor vill göra rätt för sig och de måste ges möjlighet till detta istället för att stämmas inför domstol. Det är också möjligt att olika former av ersättningar till upphovspersoner måste ses över!

Comments are closed.