Posts or Comments 25 March 2019

Obegriplighet &Politik lage | 14 jan 2009 04:29 e m

Varför är inte barn myndiga?

Men låt oss börja frågeställningen i en annan ända. Några mp-bloggar har de senaste dagarna föreslagit att barn ska få rösträtt. Detta är inte något Miljöpartiet står bakom. Miljöpartiet driver rösträtt från 16 års ålder.

Argumenten för handlar om att det är många svenskar som inte får rösta (vilket i sig inte är ett argument utan ett konstaterande), att alla borde ha rösträtt (svenskar då gissar jag) eller att barnfamiljer borde få större röstvikt.

Jag gillar argumentet som handlar om en person en röst. Helt och hållet, oavsett ålder, kön, funktionshinder, sexuell läggning, politiska åsikter osv. Det är en bra och demokratisk linje.

Det som riktigt upprör mig är att ombudsröstning diskuteras, och inte vilken ombudsröstning som helst utan en ombudsröstning där ombudet bestämmer vad den röstberättigade ska rösta på. (Föräldrar ska kunna rösta för sina omyndiga barn tills barnet är moget.) Bissarrt är vad det är! Om vi ska ha en röst per person så måste det väl vara den personen som har rösträtten också och inte någon annan? Vad är vitsen med att ge alla rösträtt om det är någon annan som ska utöva den?

Riktigt illa blir det när man diskuterar familjers röstvikt gentemot en annan familjs röstvikt. Värsta kd-snacket. Precis som om familjen skulle vara samhällets minsta beståndsdel och som om alla i en familj skulle rösta likadant. Det fanns en tid när bara män fick rösta och där det ansågs att de utövade familjens rösträtt. Dit vill vi inte tillbaka!

På samma sätt är det ytterst tveksamt att hävda att olika familjer ska ha olika röstvikt. För det första är det som sagt inte familjer som har rösträtt i Sverige utan individer, för det andra kan man inte värdera olika familjer gentemot varandra och hävda att vissa familjer är mer värda och därför borde få fler röster. Olika enheter ska inte ha olika röstvikt baserat på olika kriterier utan alla ska ha samma röstvikt, nämligen lämpligast en röst. (Även om det rent matematiskt inte spelar någon roll hur många röster alla får, så länge alla får samma.) (Även här finns f.ö. exempel där man tidigare i Sverige ansåg att rika människor var värda fler rösträtter, kanske eftersom de var ”ansvariga” för mer.)

Bortom alla dessa tok-argument finns dock en intressant fråga, nämligen om rösträtten ska kopplas till en viss ålder (t.ex. 18 eller kanske om man vill sänka den såsom jag vill till 16) eller om alla ska ha den oavsett ålder.

Om man är för att man ska ha den oavsett ålder men ändå inser att rösträtten inte borde ges till föräldrar är då frågan hur man ser på barn som röstar. Hur ska en 1-åring kunna uttrycka sin politiska vilja? Har den ens någon politisk vilja? (Och vem ska bedöma det?) Ska man hjälpa 1-åringen så den ska få rösta eller ska man låta bli att hjälpa den så att rösten inte utnyttjas? En 1-åring kan rimligtvis inte sköta det praktiska kring röstandet själv. (Vilket inte alla myndiga och välinsatta personer heller kan.)

Eller säg en 4-åring? Är det möjligt för en 4-åring att sätta sig in i politiken och göra ett välinsatt val? (Det är iofs tveksamt om man ska ha ett sådant kriterium på vem som ska få rösta.)

Om man skulle låta en 4-åring välja mellan alla valsedlar som fanns i röstningslokalen riskerar det att bli en jämn fördelning där småpartier såsom nazisterna skulle få sin statistiska del av valen. Eller skulle föräldrarna inte låta barnen välja nazisterna? Kanske inte heller kommunisterna? Eller de där förbannade centerpartisterna?

Huvudproblemet i detta sammahang för de som vill ha rösträtt för barn är att barn inte är som vuxna. Myndighetsåldern kan givetvis diskuteras men att en 3-åring inte får bestämma själv tror jag vi alla är ense om. Barn är nämligen inte kapabla att fatta beslut helt på egen hand och sedan ta konsekvenserna. Det fungerar inte så. Barn är under ett utvecklingsstadie där de måste lära sig att ta ansvar och fatta egna beslut. Barn ska inte behöva ta fullt ansvar för allting från början utan detta ska få mogna fram i en process där man kan vara trygg med att någon annan hjälper en och ser till att man inte fattar katastrofala beslut. Barn ska inte behöva sätta sig in i precis hur illa det är i världen.

En demokratisk process för ett väldigt ungt barn är inte att bestämma vem som sitter i Riksdagen utan snarare att få medbestämmande över sin egen vardag.

Skulle då inte barn kunna få börja rösta när de själva känner sig mogna för det? Kanske. Det tåls att tänka på men kräver bl.a. att föräldrarnas möjliga inflytande kan begränsas på ett tydligt sätt så att det verkligen handlar om barnens röst.

Enklast är förstås att sänka rösträttsåldern (jag föreslår som sagt 16). Det är i vilket fall som helst rimligt att anta att barn före säg 3 års ålder (för att vara på den extremt säkra sidan) inte kan ha uppnåt den mognad man säga krävs för att rösta.

13 Responses to “Varför är inte barn myndiga?”

 1. on 14 jan 2009 at 16:58 1.Andreas Olsson said …

  Nyfiken; givet att man tvingas sätta någon form utav godtycklig ålder, varför är just 16 år ett bra val? I jämförelsen med till exempel 14- eller 18 år?

 2. on 14 jan 2009 at 17:17 2.lage said …

  Hej Andreas!
  Bra fråga! 🙂

  Jag tänker mig att 16 är en bra gräns eftersom flera organisationer driver detta, t.ex. Rädda Barnens Ungdomsförbund samt inte minst att det testats med positivt resultat i både Österrike och Tyskland om jag inte missminner mig. Om 16 faller väl ut kanske man kan överväga ytterligare en sänkning.

  Utgångspunkten måste väl ändå vara att så många som möjligt ska ha rösträtt och att man ska ha vettiga argument varför människor inte får rösträtt och då tycker jag att vi borde testa att sänka gränsen från 18 till 16.

 3. on 14 jan 2009 at 23:08 3.Bevingad said …

  Jag förstår inte alls varför anledningen till att en person röstar på ett visst sätt ses som relevant oavsett ålder. I en Demokrati så borde rätten att få rösta markant överväga någon som helst analys om varför en person inte borde få det.

  Mina egna upplevelser när jag växte upp var att folk blev politiskt medvetna runt Högstadiet snarare än Gymnasiet som 16 antyder, så om jag hade förespråkat någon ålder så hade den varit i och med det. Även om jag inser det inte behöver vara så överallt.

  Annars så tycker jag sex åringar kan få klottra Kalle Anka partiet på en valsedel om det är deras åsikt, det gör ju redan vuxna om än kanske inte så många.

  Jag kan ha fel (jag försökte halvmotiverat kolla upp det) men så vitt jag vet så finns det inget sätt att bli av med sin rösträtt i Sverige (om du inte slutar vara Svensk medborgare dvs.). Du kan vara straffad för grövre brott eller har någon form av kraftig mental sjukdom. Det är helt okej, men vi har en annan moral för barn?

  Röstning genom proxy däremot låter livsfarligt, jag skulle inte lita på någon ens mamma till när det kommer till min röst, idag. 😛

 4. on 17 jan 2009 at 13:16 4.Zune Zurkart said …

  Svar till ”3.Bevingad”:

  Förmodligen av samma anledning som man inte låter 6-åringar handla på systemet eller ta körkort för bil. Det handlar om omdöme… Att bedöma vem som har omdöme och vem som inte har är dock en otroligt knivig fråga. En åldergräns är som jag ser det, den minst dåliga av flera tänkbara bedömningsformer.

  Jag håller med om att politiska övertygelser gror mycket tidigare än vid 18 års ålder. Det gjorde min t.ex. och jag tror mycket väl att en sänkning till t.ex. 16år i princip skulle kunna fungera. Men om om man håller med om att det finns en undre åldergräns, var skall då denna ligga? Och är det så farligt att få vänta något eller några år? Man får ju chansen att rösta av hjärtans lust senare – och det är lika ”orättvist” för alla.

  Det är ju inte att jämföra t.ex. med den historiska diskrimineringen mot kvinnor, som ju aldrig ens fick chansen.

  Att låta 6 årigar få klottra ”Kalle Anka” på sin valsedel är väl dock inte en så god idé? Man ställer sig frågan: hur påverkar detta det parlamentariska systemet och hur många barn mellan 6-18 är det isf frågan om? Om alla 6 åringar får för sig att stava ”Kalle Anka” som ”Adolf Hitler” är dom då medvetna om konsekvenserna? Man kan också fråga sig vad det skulle få för inverkan för medborgarna i Sverige där vi har Nazister och SD som propagerar utanför skolorna med flyglad och lättsmälta budskap. ”Rösta på oss och få en påse godis”. Att ha gott omdöme brukar vara ett hyfsat skydd mot den sortens naivitet också.

  Vad är en ”politiskt åsikt” egentligen? Jag menar att om åsikter skall användas för att styra det almännas väl och ve, så får den som har en ”åsikt” också vara beredd att stå för konsekvenserna av den. Vilken 6-åring är beredd att för för nånting egentligen? Jag gjorde det i vart fall inte, när jag med min slangbella krossade grannarnas fönsterrutor 🙂 Skadan av en busunges pojkestäck kan begränsas tämligen enkelt dock, desamma gäller inte politiska konsekvenser.

  Att rösta via ombud håller jag dock med om är en riktigt dålig idé. Jag förstår tanken och skulle önskat att det kunde ske på ett sätt som garanterar individens intresse. Men erfarenhet visar att allt för många skulle strunta i detta. Och hur garanterar man rättssäkerheten för de vars intressen inte representeras? Tyvärr blir även psykopater föräldrar och lyckas med desamma gentemot sina föräldrar skulle jag vilja påstå i praktiken är omöjligt. Jag vet inte om t.ex. förståndshandikappade har rösträtt idag. Om inte så tycker jag dom i princip borde ha det, men jag får hoppas att att dessa i så fall har opartiskt tillsatta ombud och att dessa på något sätt kan granskas och ställas till svars ifall de missbrukar sitt förtroende.

 5. on 20 jan 2009 at 21:00 5.Jonas Bergsten said …

  Intressant att läsa dina tankar runt denna frågeställning. Jag delar till stor del dina värderingar.

  Min första tanke till att små barn inte skall få rösta var inte att de inte skulle ”ta sitt ansvar” utan att de skulle behöva skaffa sig information som de förmodligen skulle må dåligt av. Dvs. som du formulerar det ”Barn ska inte behöva sätta sig in i precis hur illa det är i världen.”. Men de skulle ju inte tvingas till att rösta och idag kan de rent teoretiskt (med sina föräldrars godtycke) sätta sig in i olika frågor och försöka påverka andra i hur de skall rösta. Man kan hävda att det skulle sätta tryck på barn att sätta sig in i frågor om de hade möjlighet att rösta. Men i så fall vore ”den skyldige” den
  sociala omgivningen och inte rösträtten i sig. Jag ställer mig spontant skeptiskt till att begränsa en människas friheter för att skapa ett skydd för vederbörande, men har samtidigt inga problem att komma på fall då jag sympatiserar med sådana begränsningar.

  En annan aspekt av frågan som intresserar mig är vuxna personer vars omdöme vi ifrågasätter men till trots låter delta i val (vilket jag är för). Jag tror att skillnaderna i vår attityd jämte barn här ligger i att det känns som något mycket kraftigt att beröva någon sin rösträtt. Detta till stor del på grund av att en negativ förändring i någons liv får mer uppmärksamhet än ett negativt sakförhållande som alltid funnits i personens liv. Jämför t.ex. med PKU-registret (nyfödda barns DNA sparas sen 70-talet), få verkar upprörda över att registret finns eller över hur det används (forskning och i brottsutredningar) men om DNA-prov på motsvarande sätt idag började samlas in från personer födda före registrets införande så skulle det uppfattas mycket mer negativt. Ytterligare ett skäl till attityden jämte barn tror jag är att det är de utgör en stor del av vår befolkning, jag ställer mig mycket skeptisk till om vår attityd mot nämnd vuxen grupp skulle vara densamma om gruppen vore lika stor som gruppen barn är.

  Tanken att man skulle få mer makt genom att skaffa (fler) barn stör och skrämmer mig på flera sätt!

  Till sist skulle jag vilja fråga på vilket sätt resultatet i Österrike och Tyskland var positivt. Visade det sig att de unga valdeltagarna representerade sin egen vilja (positivt), att unga tyckte att det var bra (sannolikt?) eller att vuxna tyckte att det gick bra med unga väljare?

 6. on 21 jan 2009 at 15:06 6.lage said …

  Till Jonas Bergsten:
  Jag håller med om diskussionen att det principiellt är tveksamt att göra en inskränkning. Jag tycker som jag skrev att det är en svår fråga.

  När det gäller Österrike och Tyskland så kommer jag inte ihåg alla detaljer och definitivt inte källan för dessa och hinner tyvärr inte leta upp det men jag kommer i varje fall ihåg att de farhågor som rests innan helt kom på skam. Undgomarna tog ansvar för sin rösträtt och hanterade det hela oerhört seriöst. (Något annat var iofs inte att vänta tycker jag.)

 7. on 21 jan 2009 at 18:26 7.Calandrella said …

  Jag är själv 13 år, varför jag är ytterst partisk i denna fråga. Jag har många politiska åsikter, och intresserar mig starkt för politik. Jag driver en ganska läst politisk blogg. Jag vill kunna rösta. Jag vill kunna vara med och bestämma över vem som skall bestämma över mig och min framtid. Däremot inser jag att nyfödda inte kan rösta. Således behöver vi en nedre gräns. (Jag ogillar starkt idéen med att förmyndare får rösta åt barnen tills barnen blir mogna. Det vore mycket odemokratiskt.) Men var skall gränsen dras? Jag bör få rösta, anser jag. Långt ifrån alla 13-åringar är dock så intresserade av politik som jag – de flesta bryr sig inte ett skvatt, och skulle kanske rösta på säg det parti som gör skolan icke-obligatorisk. Det vore ganska ohållbart. Å andra sidan kan det argumentet användas på alla åldersgränsen – varför anses en 18-åring så mycket mer mogen än en 17-åring? Detta, barns rösträtt, är en riktigt svår fråga som tål att tänkas på.

 8. on 29 jan 2009 at 18:04 8.lage said …

  Tack för svaret Calandrella!
  Kollade in din blogg, verkar intressant!

  Ja, jag tycker just gränsdragningen är ganska svår. Det är inte helt lätt att få ihop en linje som är bra i alla delar!

 9. on 30 jan 2009 at 08:57 9.Christoffer Rosenqvist said …

  Hej Lage!

  Tänkte bara höra hur du ser på kopplingen rösträtt-myndig-straffmyndig? Om man nu skulle sänka åldern för rösträtten, anser du då att man även ska sänka åldern för när man är straffmyndig till samma ålder, eller anser du att de två är fristående från varandra? Jag anser att om man ska få det demokratiska samhällets rättigheter så ska man även ha dess skyldigheter vilket i mina ögon innebär att du ska kunna stå till svars för allt du gör som vuxen inför lagen den dagen du får rösträtt. Vad anser du?

 10. on 09 feb 2009 at 13:24 10.lage said …

  Jag tycker inte att det givet måste vara samma ålder, även om kopplingar kan ha sina poänger.

  Rättigheter och skyldigheter finns ju samtidigt förstås men skyldigheter hänger ju inte alls bara ihop med straffmyndighetsåldern.

  /lage

 11. on 19 Dec 2014 at 09:04 11.danne said …

  Jag anser att rösträtten ska vara knyten till den myndiga åldern i detta fall 18 år,

  vill vi sänka myndig ålder till 16 tja då borde de få rösta, handla på bolaget, ta körkort för bil, gifta sig och allt annat en myndig person får göra.

  För om personera inte anses vara vuxna nog att hantera de så anser iaf. jag att de inte är vuxna nog att ta politiska beslut som påverkar oss i flera år.

 12. on 04 feb 2015 at 16:46 12.ferreteria industrial said …

  I think that is among the so much significant info for me.

  And i am satisfied studying your article. However wanna
  observation on few basic things, The site style is perfect, the articles is actually nice : D.

  Just right task, cheers

 13. on 27 aug 2017 at 19:37 13.86Chris said …

  I see you don’t monetize your website, don’t waste your traffic, you can earn extra cash every month because you’ve got hi
  quality content. If you want to know how to make extra bucks, search for: best adsense alternative Wrastain’s
  tools

Trackback This Post | Subscribe to the comments through RSS Feed

Leave a Reply