Posts or Comments 26 September 2023

Politik &Riksdagen lage | 29 jan 2009 05:15 e m

Piratpartiets kamp mot de som tycker som de själva

Piratpartiet verkar genom sin ordförande Rick Falkvinge och även genom Mikael Nilsson (vars position i partiet jag inte känner) försöka driva tesen att Miljöpartiet inte är emot IPRED eller i vart fall är emot fildelning.

Det består delvis i att de felciterar Esabelle Dingizian som är vår representant i Kulturutskottet i Riksdagen. Kulturutskottet är satt att jobba med kulturfrågor och frågor kring immaterialrätt ligger i Näringsutskottet där jag, Lage Rahm, är ansvarig för frågorna. Jag är alltså ansvarig i Miljöpartiet för frågorna och det är jag som för partilinjen. Jag har pratat med Esabelle och hon ämnar rösta för partilinjen, däremot kände hon behov av att utifrån ett kulturperspektiv framhålla att det är viktigt att upphovsrättspersoner får pengar för sitt jobb.

Felciteringen har tidigare bl.a. Max Andersson utrett på ett föredömligt sätt.

Det är sant som Mikael Nilsson skriver att fildelningsfrågor är mer än IPRED. IPRED är dessutom mer än fildelningsfrågor. Dessutom, och det här är det viktiga, upphovsrätten är mer än fildelningsfrågor. Bara för att man ser positivt på att vi har upphovsrätt så innebär det ju inte att man givet måste ha upphovsrätten precis så som den ser ut idag.

Miljöpartiet är inte för ett avskaffande av all upphovsrätt. Detta kan man förstås kritisera om man tycker det är fel, men att säga att bara för att man säger att det är bra att det finns upphovsrätt utgå från att man tycker att alla avarter och nuvarande svensk lag är perfekt är ett alldeles för långt steg att gå.

Det måste finnas någon rimlighet i debatten, faktiskt!

När det gäller Mikaels fråga på vilket sätt vi driver frågan om fildelning får jag hänvisa till ett antal motioner som vi lagt under mandatperioden!
(Det finns säkert fler exempel men jag hinner inte hitta dem nu, måste springa till tåget…)

8 Responses to “Piratpartiets kamp mot de som tycker som de själva”

 1. on 29 jan 2009 at 18:30 1.Kalle Vedin said …

  I stället för att bara påstå att piratpartiet, i form av två av ett par prominenta medlemmar, har missförstått så kan du lägga fram lite förklaringar till vad som egentligen menades. Eller om vi totalt missförstått allting, lägga upp de egentliga uttalen.

  Naturligtvis hoppas vi innerligt att ni faktiskt är så snälla och bra som ni verkar, men det kanske inte är konstigt om folk blir misstänksamma om folk i kulturutskottet säger konstiga saker (eller verkar säga konstiga saker om du nu har rätt.) Alliansen var också väldigt negativ till datalagringsdirektivet och FRA en gång i tiden, när de satt i opposition. När de fick makten var deras negativa åsikter inte längre aktuella. Nu gäller det ju inte dessa två lagar, utan IPRED här, men det är ju bara ytterligare en av de tokiga lagarna som promt ska stiftas.

  Piratpartiet är heller inte mot upphovsrätten. Det går att läsa mer om det på piratpartiet.se.

  Jag hoppas att du har rätt 🙂

 2. on 29 jan 2009 at 18:46 2.lage said …

  Hej Kalle!

  Jag tyckte att jag just förklarade vad som menades, nämligen att Esabelle tycker upphovsrätten är viktig men att det lagförslag som nu ligger är undermåligt.

  Partilinjen och den linje jag driver är att lagförslaget är dåligt och måste avslås.

  Jag kan inte uttala mig om varför allianses svängt men jag tror inte vi kommer göra det. Däremot kan jag förstås inte garantera precis hur vi kommer rösta i all framtid, lika lite som pp eller fi eller kd eller cdu kan göra det.

 3. on 29 jan 2009 at 19:31 3.Kalle Vedin said …

  Ja, okej. Det är trevligt att det ligger till på det sättet 🙂 Det var kanske inte helt uppenbart vid en första anblick, för kanske en vecka sedan.
  Jag hoppas också att miljöpartiet och vänsterpartiet fortsätter att vara lika bra på integritet och frihet som ni är nu. Ska man ordna demonstrationer så är det ju exempelvis bara (mp) och (v) som hjälper till av de partier som sitter i riksdagen, vilket precis som du skriver gör er till PPs *bundsförvanter*.

  Tack för ett bra svar till mitt svar 🙂

 4. on 29 jan 2009 at 19:56 4.Mikael Nilsson said …

  Hej!

  Som svar på din undran så har jag ingen formell position i partiet, och talar därför för mig själv enbart.

  Jag ser att du anklagar oss för felcitering. Kan vi ta det igen. Sades det från mps sida att

  ”Jag anser därför att det är viktigt att upphovsmännen får fullgod ersättning för det arbete de utför. Får inte upphovsmannen ersättning för sina verk kommer både nyskapande och kreativitet att hämmas. Upphovsrätten måste därför fungera väl, med regler som säkerställer att den fungerar som den är menad att göra. Jag ställer mig därför positiv till att upphovsrätten säkerställs.”

  eller var det en felcitering? Om det nu var det som sades så frågar ju sig vän av ordning vad i *hela* friden människan menar med ”positiv till att upphovsrätten säkerställs.”, i ett protokoll som handlar om IPRED?

  Jag har svårt att se att man menar annat än att ”ja, det är bra att vi jagar fildelare”, eftersom det är det som debatten handlar om.

  Men sen säger hon:

  ”De förslag som läggs fram i propositionen tillgodoser emellertid inte i tillräcklig utsträckning behovet av ett tydligare integritetsskydd för att undvika att Internetanvändares personuppgifter används i olämpligt syfte.”

  Dvs, hon kvalificerar sig sålunda:

  ”Grundidén att jaga fildelare med hjälp av IPRED är bra, MEN ett tydligare integritetsskydd behövs”.

  Den kvalificeringen mildrar inte kritiken alls tyvärr.

  Jag måste fråga mig: har ni miljöpartister (som jag VET är positiva till fildelning) blivit blinda? Ser ni inte vad som står i protokollet i ert namn?

 5. on 29 jan 2009 at 20:19 5.lage said …

  Hej Mikael!

  Jag tycker det kvalificerar som felcitering att inte ta med de sista meningarna när Esabelle uttrycker sin negativa instllning till IPRED när hela frågan handlar om vår inställning till IPRED.

  Jag tycker det är viktigt att komma ihåg att propositionen om civilrättsliga sanktioner på immaterrialrättens område handlar om mycket mer än bara fildelare. Dels handlar den om all immaterialrätt dvs patent, mönsterskydd m.m. och dels så finns det fler ”upphovsrättsintrång” än fildelning. Särskilt det sista är värt att lägga på minnet.

  Propositionen handlar i allra högsta grad ÄVEN om kommersiell kopiering i stor skala av upphovsrättsskyddat material och kommersiella intrång i mönsterskydd med mera med mera.

  Upphovsrättsdiskussionen handlar alltså inte bar om fildelare och att då utgå från att meningen handlar om fildelning tycker jag är förment.

  En annan sak som vi som sitter i riksdagen känner till men som ni andra inte rimligtvis kan begäras känna till men som i vilket fall kan påverka vår inställning är hur det praktiskt går till vid skrivande av avvikande meningar och reservationer.

  Dels kan det påverkas att det är mycket tydligare i det slutgiltiga betänkandet (som alltså kommer från Näringsutskottet och inte Kulturutskottet) och dels skrivs inte texterna normalt av ledamöterna själva utan av (opolitiska) tjänstemän utefter direktiv de får från ledamöterna.

  Därmed är det dumt att ordagrant vrida och vända på orden eftersom det inte är säkert att det är PRECIS så Esabelle menar. Jag har diskuterat med henne och jag uppfattade det som att hon menade att upphovsrätt i ALLMÄNHET är mycket viktigt för henne men att hon höll med om att i denna fråga avviker hon inte från partilinjen.

  Hoppas detta kunde klargöra lite.

  För er som bara tror att propositionen tar upp saker som berör fildelning vill jag rekommendera er att läsa den.

 6. on 29 jan 2009 at 21:12 6.Mikael Nilsson said …

  Det var ett bra klargörande, Lage. Jag tror vi är överens om sakförhållandena.

  Att vara för propositionens övriga skrivelser förhindrar dock inte att man skriver in en avvikande mening kring de saker man har en, ehrm, avvikande mening om.

  Att inte göra det i en högprofilfråga, där man har ett uppmärksammat partibeslut bakom sig, en fråga med stort mediegenomslag, och som berör miljontals svenskar (till skillnad från resten av IPRED, som ju kanske berör några hundra fall av kommersiellt syfte etc.), och som dessutom påverkar hur folk tänker rösta är ju närmast att betrakta som tjänstefel.

 7. on 29 jan 2009 at 22:21 7.Johan Öbrell said …

  Jag tycker detta var ett bra och informativt inlägg som gav en god förklaring i ämnet. Jag blir dock lite orolig av att så mycket i det politiska arbetet sköts av tjänstemän som inte kan till- eller avsättas av väljarna.

 8. on 17 jun 2009 at 11:50 8.Max Andersson: Falkvinge har fel! said …

  […] om jag starkt betvivlar att Siv Holma är representativ för sitt parti i den här frågan.Up-date: Lage Rahm skriver också om detta. Andra bloggar om: politik, fildelning, […]