Posts or Comments 26 September 2023

Obegriplighet &Politik &Riksdagen lage | 24 feb 2009 11:35 f m

Suspekta IT-investeringar på regeringenskansliet

Regeringskansliet har bestämt sig för att flytta över sina runt 5000 anställda till Microsofts e-postplattform. Men beslutsunderlaget verkar vara nästan obefintligt.

Efter att IT-chefen Inga Brundell-Öhman haft nästan tre veckor på sig att svara så är allt som kunnat presenteras varit ett 2,5-sidigt dokument med mycket bristfälliga motiveringar och en halvsida beslutsprotokoll. Kostnadskalkyler för systembytet, underliggande kalkyler eller annan dokumentation verkar ärligt talat inte gå att få tag i.

Låt oss börja med att analysera motiveringarna som ges:

”[…] RK använder Microsoft Windows som operativsystem för RK och kommittéväsendet och kommer att gå mot detta operativsystem även för utlandsmyndigheterna. Som databashanterare används i första hand Microsoft SQL och för dokumenthantering används främst Microsoft Office och Sharepoint. Det gör att integrationen med den övriga IT- miljön underlättas om RK väljer Microsofts e-postsystem. ”

Om en sådan motivering skulle ges på något annat område så skulle det bli ramaskri från övriga inom industrin. Tänk er att BMW skulle ha byggt landets vägar och att det skulle angetts som skäl för att standardisera på BMW för bilarna också. Om Microsoft vägrar att öppna upp sina miljöer så att andra aktörer kan konkurrera så borde deras operativsystem bytas ut, alternativt borde de tvingas att öppna upp med en fungerande konkurrenslagstiftning.

”Det är också ett viktigt argument för att RK ska använda Microsoft Outlook, som är den mest spridda e-postklienten på konsumentmarknaden.”

Verkligen? Inga Brundell-Öhman har haft två veckor på sig att svara på frågan om det finns något underlag som ligger till grund för det påståendet, men inte presterat något svar. Min uppfattning är i alla fall att de allra flesta idag använder någon webbmejl som huvudsaklig läsare.

”Säkerhet; De skillnader som finns på säkerhetsområdet kan hanteras genom administrativa åtgärder och bedöms därför inte vara avgörande vid val av e-postsystem.”

Med andra ord, säkerheten är sämre i det nya systemet. Ingenstans i underlaget nämns dock att UD protesterat mot bytet och enligt uppgifter jag fått – just på grund av bland annat säkerhetsbrister.

”Sammanfattning; Vid jämförelse mellan IBM:s och Microsofts e-postsystem talar övervägande skäl för att välja Microsofts system, eftersom en enhetlig plattform för e-post och dokumenthantering kommer att förenkla integration och därmed införandet av nya funktioner och produkter.
Likartade, och användaranpassade, gränssnitt i programgruppen kontorsapplikationer medför en förbättrad användarupplevelse och ökad effektivitet.
Det finns fördelar med att välja ett bredare e-postsystem som också återfinns på konsumentmarknaden.”

Med andra ord, de övervägande skälen att byta e-postsystem är:
1.Avsaknad av konkurrens på IT-marknaden
2.Avsaknad av konkurrens på IT-marknaden
och…
3.Avsaknad av konkurrens på IT-marknaden

Med ett skandalöst bristfälligt underlag har alltså regeringskansliet tagit ett beslut om en investering som måste vara i mångmiljonklassen. Frågan jag ställer mig är varför? Vad finns det för underliggande motiveringar som vi inte kan se?

Regeringskansliets dokument

32 Responses to “Suspekta IT-investeringar på regeringenskansliet”

 1. on 24 feb 2009 at 12:57 1.Johan said …

  Det kanske låter märkligt när man lyfter fram en enstaka upphandling så här, men är knappast förvånande i gamla goda Microsoft Country. Det är en upphandlingskultur som härskat länge i svensk offentlig förvaltning, med några hoppingivande undantag.

  Bra att du lyfter fram detta Lage!

 2. on 24 feb 2009 at 13:19 2.Erik Josefsson - kandidat till Europaparlamentet (v) said …

  Det här måste väl ha varit en offentlig upphandling, alltså publicerad i TED?

  Skrev lite om det här: http://www.erikjosefsson.eu/node/69

 3. on 24 feb 2009 at 17:02 3.Peter Krantz said …

  Det är troligtvis att avrop från ett statligt ramavtal och har inte annonserats i TED. Det är dock märkligt att man inte har ett mer omfattande underlag. Produktutvärderingar brukar ju använda sig av viktade jämförelser mellan kandidater.

  Integration av system skall göras via öppna standardiserade format och gränssnitt. Att välja system utifrån leverantör för att man redan har andra produkter från dem är att ytterligare bidra till myndighetens inlåsning. Man kan ifrågasaätta omd et är kompetent handlande.

 4. on 25 feb 2009 at 20:25 4.Janne said …

  Glöm inte det viktigaste. Det här ett politiskt beslut. RKs IT-avdelning har inte haft så mycket att säga till om. Den förra marknadschefen på Microsoft som idag sitter på en stadsrådspost inom RK har varit väldigt starkt pådrivande i frågan. Det luktar kickback…
  Sen kan jag inte bara motstå att kommentera påståendet om att Outlook är den mest spridda epostklienten på konsumentmarknaden. Vad har det med saken att göra? Den epostklient som i särklass är mest spridd bland RKs anställda är den Notes-klient som alla på RK haft i över tio år. Där kan man tala om 100%ig spridning.

 5. on 26 feb 2009 at 16:22 5.fundersam undrar said …

  Mycket intresant läsning. Men tuvär inte ovanligt nu i offentlig förvaltning. Microsoft är skicklig i sin marknadsföring och duktig på att förklara och lägga fram argument för ”icke så kunniga it-beslutsfattare”. har från källor på RK fått reda på att SIDA genomgår precis samma sak. undrar bara vad vi skattebetalre får för slutfaktura

 6. on 02 mar 2009 at 13:56 6.Vart tar mina pengar vägen? said …

  Kan inte någon som vet hur man gör göra en anmälan till JK?

  Detta ett av de mer anmärkningsvärda besluten som jag sett. Beslutsunderlaget verkar vara obefintligt, var är t.ex. den ”jämförelse mellan IBM:s och Microsofts e-postsystem” som det hänvisas till?

  Det är inte monpolpengar som spenderas utan allas våra skettepengar….

 7. on 04 mar 2009 at 16:55 7.Olle said …

  Vet Riksdagen om detta? Hela riksdagen, inkluderande alla ledamöterna, kör vad jag vet Lotus Notes och har gjort det länge!!

  Kanske dags att riksdagsmännen får veta vad regeringen gör med våra skattepengar…

 8. on 05 mar 2009 at 09:08 8.Janne igen said …

  Fick just höra av en insatt källa att den officiella förklaringen till att beslutsunderlag saknas är att detta är ett ”inriktningsbeslut”. Att man sen kör på som om det vore ett korrekt beslut är ju en helt annan sak. Kan ingen begära korten på bordet? Hur tipsar man Riksrevisionsverket eller vad de nu heter?

 9. on 06 mar 2009 at 09:48 9.Johan said …

  @Janne

  Det svar jag fått från IT-chefen är att det naturligtvis kan ha skrivits ett antal föredragningspromemorier som underlag till förslaget, men att de inte ansetts tillhöra ärendet och inte heller arkiverats. Därför är de inte allmänna handlingar.

  ”Interna PM om olika sakförhållanden, utkast som skickas till departementen för synpunkter, minnesanteckningar m.m. blir normalt inte allmänna handlingar.”

  Riksrevisionsverket gör aldrig utredningar på tips, utan bara på interna initiativ. Däremot tar de emot synpunkter (de har tegit emot synpunkter i detta fall t ex) och dessa kan spela roll när de väljer vilka revisioner de ska göra som jag förstått det hela.

 10. on 10 mar 2009 at 09:24 10.Bertil said …

  Har just fått höra att Regeringskansliet valt Sharepoint för dokumenthantering och att det nu införs här på departementen. Man kan undra om det hanterats likadant som man nu hanterar e-postbytet.

  Finns det någon info att få om hur det gått till?
  Har departementen blivit tillfrågade?
  Sharepoint ligger väl inte i klass med vad Regeringskansliet borde kräva.
  Vad är det som händer? Sharepoint kommer väl också från Microsoft?

  Om den förre marknadschefen på Microsoft kommit till RK och nu påverkar valet av produkter så
  skapar det väl ännu mer ”Avsaknad av konkurrens på IT-marknaden”.

 11. on 19 mar 2009 at 14:32 11.fundersan said …

  Så Regeringskansliet ska ha sharepoint som dokumenthantering? Då ställer man sig frågan vad Sida kommer att göra ? Ryckterna säger att det även ska andvändas till flera saker. Lämpligheten med detta borde undersökas och om det är flera statliga verk så borde det finnas resurser till att göra en utförligt analys om sharepoint klarar av alla krav från organsisationerna. Från min erfarenhet så är sharepoint inte den bästa lösningen och har fortfarande problem när det gäller replikering till andra lokationer. Och det bör man väl ta hänsyn till om det är Regeringskansliet och Sida som har ambassader och andra kontor i världen. Sharepoint kommer säkert dit så småningom men knappast i dagens läge

 12. on 29 mar 2009 at 22:05 12.opensourcefriend said …

  Den nya e-förvaltningen…

  Läste artikeln om den nya e-förvaltningen som ersätter Verva i Computer Sweden. Där pratar man väldigt mycket om Open Source. Hur rimmar detta med ovanstående sätt att ersätta produkter????

  Ska regeringen gå stick i stäv med sin egen ”nya myndighet” e-förvaltningen??

  Om de skulle följa riktlinjerna som stog i artikeln borde man defenitivt inte välja Sharepoint t ex utan gå mot Alfresco eller liknande system.

 13. on 16 apr 2009 at 09:49 13.fundersam said …

  Nu har det tydlidligen börjat. Sida vann ”racet” mellan Regeringskansliet och Sida med att skriva ett avtal med Microsoft. fich höra av en medarbetare på Microsoft att affären var färdig och det hade publicerats på deras hemsida. kunde inte motstå att genast leta reda på artikeln. http://www.microsoft.com/sverige/business/artiklar/it-satsning-sida.mspx
  min första fundering var….
  Hur mycket kostade det och för hur lång period ? Någon som kan ta reda på det ? Borde vara offentligt, eller hur ??

 14. on 14 aug 2009 at 16:40 14.P said …

  Jag skrev tidigare till konkurrensverket och frågade om de hade något ansvar för att se till att inte myndigheter favoriserar en enskild leverantör vad det gäller format som används med kommunikationen med medborgarna. Jag fick ett svar i ett microsoft word dokument som jag inte kan läsa.

 15. on 17 aug 2009 at 21:42 15.P said …

  P, jag tycker att du skall skicka tillbaka ett odt-dokument som bilaga.

 16. on 21 aug 2009 at 12:53 16.RK said …

  RK har nu Sharepoint – och det är det sämsta tänkbara som hänt vår verksamhet!
  Vi är alla mycket frustrerade och upprörda!

 17. on 08 sep 2009 at 07:07 17.opensourcefriend said …

  Öppen källkod i e-förvaltningen!!!!

  Hittade denna diskussion i Riksdagen mellan Karl Sigfrid (m) och Mats Odell (kd) som är högintressant i detta ämne:

  Citat:

  ”Öppen källkod i den offentliga sektorn
  Anf. 86 KARL SIGFRID (m):
  Herr talman! Jag har en fråga till statsrådet Mats Odell.

  I Nederländerna har regeringen påbörjat ett arbete med att sänka sina mjukvarukostnader genom att övergå till öppen källkod och öppna standarder. Det förväntas innebära stora ekonomiska besparingar och bättre konkurrens.

  Här i Sverige har Rikspolisstyrelsen sparat 200 miljoner enbart på övergång till öppen källkod. Det är inte bara en ekonomisk fråga. Det är också en fråga om att medborgarna ska kunna ta del av offentlig information och kunna kommunicera det offentliga utan att behöva köpa viss programvara.

  Med det som bakgrund kan man tycka att det är anmärkningsvärt att en majoritet av svenska kommuner inte klarar av att hantera dokument som medborgarna skickar in i officiella dokumentstandarder som ODF.

  Jag undrar vad ministern tänker göra för att förbättra den offentliga sektorns kunskap om öppen källkod och öppna standarder.

  Anf. 87 Statsrådet MATS ODELL (kd):
  Herr talman! Regeringen har i dag på sitt sammanträde på morgonen fattat beslut om att inrätta en E-delegation. Det är ett led i vårt arbete att förbättra Sveriges position som e-förvaltningsnation.

  Där har vi halkat ned under ett antal år. Men vår ambition är att föra tillbaka Sverige till en ledande position. Det har vi gjort bland annat genom denna delegation, som består av generaldirektörerna för de här myndigheterna. Den leds av generaldirektören för Skatteverket, som är den mest e-förvaltningsinriktade myndigheten. Skatteverket använder e-förvaltning väldigt mycket. Ett stort antal myndighetschefer finns också med.

  Vi har dessutom en statssekreterargrupp där statssekreterarna på de departement som hanterar e-förvaltningsfrågor finns med. Vi har lagt om från Socialdemokraternas politik – den så kallade 24-timmarsstrategin. Den innebar egentligen att man decentraliserade e-förvaltningsarbetet ut på myndighetsnivå. Man gav en taktpinne till var och en att dirigera med, och till slut stannade musiken. Nu har vi tagit tillbaka det här till ett koncernperspektiv. Principen med öppen källkod är det som vi nu rekommenderar och som vårt arbete utgår ifrån.

  Anf. 88 KARL SIGFRID (m):
  Herr talman! Jag tackar för svaret. Det finns all anledning att välkomna det initiativet.

  En annan aspekt på frågan om öppen källkod är att vissa svenska myndigheter producerar egen källkod. I många fall finns det inget hinder för att tillgängliggöra den programvaran med öppna licenser. Det skulle öka insynen i myndigheternas system. I vissa fall har programkoden också en ekonomisk betydelse för utomstående organisationer och företag. Det är också av principiell betydelse att statligt utvecklad programvara faktiskt kan betraktas som en allmän nyttighet.

  Min fråga är: Arbetar regeringen för att släppa myndigheters egenutvecklade programkod under öppna licenser?

  Anf. 89 Statsrådet MATS ODELL (kd):
  Herr talman! Jag kanske inte avslöjar någon större hemlighet om jag säger att svaret på den frågan inte är klart. Vi vet inte exakt vad det skulle innebära att göra det. Men vi är helt klara på en punkt, nämligen att vi ska övergå till att premiera, försöka lyfta fram och främja användandet av en öppen källkod i arbetet.

  Skulle vara intressant att höra vad RK har att säga om detta?

 18. on 25 sep 2009 at 12:24 18.Kalle Dettner said …

  Kring frågan om vad kalaset kommer att kosta skattebetalarna kan jag meddela att den kommar att bli ganska så stor.

  Detta är ju givetvis endast en uppskattning, men av erfarenhet från liknande projekt så kommer notan troligtvis att hamna kring 50 miljoner SEK.

  För dessa 50 miljoner av Svenska skattebatalarnas enkronor så kommer RK, efter att migreringen (byte av system), ha exakt samma funktioner som innan. Fast med ett annat märke på lådorna.

  Man lägger alltså runt 50 miljoner på att byta email och kalender till email och kalender!?

  – RK kommer även att ha löpande kostnader för dubbla system under migreringsperioden som tar allt mellan 1-2 år, uppskattningsvis.

  – Beroende på hur avtalen ser så kommer RK även att ha dubbla licenskostnader för den aktuell perioden.

  – Att sedan migrera de applikationer som RK använder till den nya plattformen kan bli en väldigt kostsam historia. Om det ens går att genomföra på alla applikationer? Kostnaderna för att migrera applikationer är såklart mycket svårare att räkna på då man måste ta hänsyn till saker som komplexiteten i applikationerna, hur ofta används de, är de verksamhetskritiska osv, osv.

  Men om jag gissar på ytterligare 50 miljoner SEK i migrering och utveckling (tid/konsulter) är jag inte helt ute och cyklar.

  Om RK väljer att INTE migrera sina applikationer så får man leva med dubbla system och dubbla lincenskostnader tills dess att man tar ett beslut i någon riktning. Dvs, terminera verksamhetens befintliga fungerande applikationer och bygga helt nya. Kostnad? Det kan nog ingen tala om i dagsläget.

  Att RK är beredda att lägga så mycket skattepengar på ett inlåst system, stick i stäv med EUs uppmaning att gå mot öppna standarder, är direkt anmärkningsvärt, för att inte säga oansvarigt.

  Staten kanske inte tycker att spendera 100 miljoner skattekronor, på något som i slutändan ger samma sak som man hade innan, ens är något att höja ögonbrynet åt? Men jag tycker i.a.f att det sticker i ögonen.

  Lägg till det obefintliga underlaget för besultet och den minst sagt bristfälliga upphandlingen. Ja då har vi en riktigt dyr stinkande soppa.

  Låt oss sluta att kasta folkets pengar i sjön!

 19. on 25 jan 2010 at 17:12 19.m a r t i n said …

  Jocke Jardenberg skriver lite om detta:
  Röta på regeringskansliet och DN:s demokratiska ansvar: http://bit.ly/7TT4hi

 20. on 20 jul 2015 at 19:39 20.coinpeche.com said …

  Hi, i believe that i saw you visited my blog thus i came to go back the prefer?.I’m attempting to in finding
  issues to improve my web site!I assume its ok to make use of a few
  of your ideas!!

 21. on 20 jul 2015 at 19:44 21.Porter said …

  It’s going to be ending of mine day, but before ending I am reading this great
  post to increase my know-how.

 22. on 21 jul 2015 at 01:06 22.Stacia said …

  That is very fascinating, You are a very skilled blogger.

  I have joined your feed and sit up for in search of extra of your wonderful post.
  Additionally, I’ve shared your site in my social networks

 23. on 21 jul 2015 at 03:22 23.Alda said …

  It’s in point of fact a great and useful piece of info.

  I am satisfied that you just shared this
  useful information with us. Please keep us informed
  like this. Thanks for sharing.

 24. on 23 jul 2015 at 11:03 24.Barbara said …

  Another Blackjack game, Black Jack Maniac is a single player only experience that just tops the previously mentioned online Blackjack game.
  The best part about these slots is that you need not
  pay anything but in return gain experience on how to poay
  online slot games. In total, there are over 460 games available across
  their instant play and download casino, with ore being added
  each month.

  My blog – Online Casino (Barbara)

 25. on 19 aug 2015 at 12:20 25.Fleta said …

  Great info. Lucky me I recently found your website by accident (stumbleupon).
  I’ve book-marked it for later!

 26. on 05 jun 2016 at 16:16 26.???? ??? said …

  ????????????etc.???????????????30???????

 27. on 06 aug 2016 at 21:01 27.bon de reduction code promo said …

  Hi there, You’ve done a great job. I’ll definitely digg
  it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this site.

 28. on 18 aug 2017 at 08:49 28.online games said …

  This is my first time pay a visit at here and
  i am truly pleassant to read all at alone place.

 29. on 23 okt 2018 at 09:22 29.?Visita nuestro sitio said …

  Good post. I learn something new and challenging
  on sites I stumbleupon everyday. It’s always helpful to read content from other authors and
  use a little something from their web sites.

 30. on 09 jan 2019 at 14:00 30.situs poker resmi said …

  Excellent article. Keep writing such kind of info
  on your site. Im really impressed by your site.

  Hey there, You’ve performed an incredible job.
  I will certainly digg it and in my opinion recommend to
  my friends. I’m sure they will be benefited from this web
  site.

 31. on 04 sep 2019 at 09:37 31.SITUS AGEN POKER said …

  What’s up, its nice paragraph on the topic of media print, we all be aware of media is a fantastic source
  of information.

 32. on 16 sep 2019 at 11:26 32.qqicon188.com said …

  Excellent goods from you, man. I’ve be mindful
  your stuff previous to and you are simply extremely magnificent.
  I actually like what you have obtained here, certainly like what you are saying and the best
  way through which you assert it. You’re making it entertaining and you continue to care for to keep it wise.
  I can’t wait to read much more from you. That is really a
  great site.

  my homepage qqicon188.com