Posts or Comments 29 September 2022

Obegriplighet &Politik lage | 02 maj 2009 02:38 e m

Fokus – på vad?

Jag sitter just nu på tåget, som så ofta. I 1:a-klass-vagnarna delar de ut gratis tidningar, just nu bl.a. tidningen ”Fokus”. Jag har inte läst tidningen så mycket men den var ju mer magasin-artad och i min förhoppning även med längre och bättre artiklar än kvällstidningarna.

Jag börjar bläddra i tidningen. Först en halv-intressant krönika om betyg som givetvis försvarar dem. Någon sida senare finns det en del citat och sedan skrivs det om att Fokus har hört ”att en centerpartist i norra Stockholm vägrar dela ut valreklam i sitt distrikt i protest mot att partiets toppkandidat Ella Bohlin vill förbjuda snus i hela EU.”. Själv tycker jag det verkar högst naturligt att en centerpartist inte vill dela ut valreklam för Kristdemokraterna (Ella Bohlin toppar Kristdemokraternas valsedlar inte Centerpartiets). Det hade ju kunnat vara trevligt om tidningen kunnat skilja mellan Centerpartiet och Kristdemokraterna, även om många likheter finns.

Senare lite frågor med RFSLs ordförande vilket väl var trevligt men inte så framåtsyftande, handlade om könsneutrala äktenskap som redan gäller (och borde ha gällt för länge länge sedan), inte om intressanta framtidsfrågor.

Efter lite svininfluensa så kommer ett uppslag där Centern får uppmärksamma att de är emot arbetsrätt och oemotsagda uttala sig kring hur dåligt det är med arbetsrätt. Man kan undra om nu Centern och/eller Fokus nu tycker det är så dåligt de inte kunde ge utrymme för någon som var för, med en så ”dålig” sak som arbetsrätt så borde väl argumenten för vara usla och inte orsaka något problem?

Sedan kommer en lång lång artikel om framtidens jobb som börjar med en okritisk hyllning till privatisering av sjukvården som jag inte ens orkade läsa till slut. Efter detta kommer en lång artikel om sjukförsäkringssystemet i USA där problemen visserligen uppmärksammas men beskrivs helt av de konservativa som bara vill ha privata sjukförsäkringar. Efter ett litet instick av någon som är för allmän sjukförsäkring så beskrivs de enorma problem som Barack Obama kommer möta om han vill göra någonting och att han trots finanskrisen ändå (dumt nog?) verkar vilja göra någonting direkt. Till sist skrivs någonting om hur effektivt och bra det är med konkurrens kring sjukförsäkringar och hur detta skulle kunna utvecklas.

Ingen koppling görs mellan att USA har dubbelt så höga kostnader samtidigt (!) med sämre vård än jämförbara länder SAMT att man är det enda moderna västerländska land som inte har allmän sjukförsäkring. Det är ju möjligt att det inte finns något samband men det finns heller inga som helst (såvitt jag förstått) vetenskapliga belägg för att konkurrens inom sjukförsäkringsområdet utan allmän sjukförsäkring skulle vara effektivt eller lönsamt för samhället. Detta insinueras istället utan hänvisningar till personer som uttalar det och definitivt utan några som helst belägg.

Efter detta började jag tröttna på tidningen och kunde bara konstatera att det fanns en lång artikel som vältrade sig i Socialdemokraternas kris och en artikel efteråt som fick Anna Kindberg Batra (m) att framstå som väldigt sympatisk (vilket hon iofs säkert också är) och duktig.

Nästa uppslag ägnas åt en hyllning till Margret Thatcher där det enda kritiska inslaget är en vänsterpartist som i alla fall får påpeka hennes kontakter med den fascistiska militärkupp-diktaturen i Chile. I övrigt bara hyllningsord.

Tidningen avslutas med en krönika om ”socialdemokraternas kris”. (Jag är ingen fantast av sossarna men i något läge borde tidningarna ägna mer tid åt att bevaka regeringen än att skriva ner det största oppositionspartiet, om inte annat så för att ge sken av att de tror på pressfriheten.)

Efter allt detta så undrar jag hur SJ kan få för sig att dela ut denna reaktionära tidningen och om den är oberoende moderat eller beroende moderat (när det gäller det redaktionella innehållet). Det visar sig att det som står är att de oberoende från alla politiska partier och intresseorganisationer. Vid det laget hade jag dock inte längre så stort förtroende för vad som stod i tidningen…

One Response to “Fokus – på vad?”

  1. on 28 feb 2016 at 15:28 1.blackgames said …

    muy guau