Posts or Comments 26 September 2023

Obegriplighet &Personligt &Politik lage | 06 jun 2010 01:23 f m

Antisemitism i Sverige?

Ordföranden för ”Svenska kommittén mot antisemitism” (en kommitté jag aldrig hört talas om men icke desto mindre ett lovvärt syfte), Willy Silberstein, har skrivit en debatt-artikel i Svenska dagbladet.

Jag vet, likaväl som åtminstone nästan alla som försökt få in en debattartikel i en tidning, att det inte räcker med att vara saklig eftersom det inte är lika roligt som något som är osakligt i tidningarnas ögon. Alltså får man tänja lite på gränsen eller komma med något roligt, udda eller liknande för att kunna komma in. Jag inser att Willy Silberstein säkert gjort detta eller att han kanske inte satt rubriken men nu står det ändå som det står och det förtjänas att bemötas.

Rubriken är t.ex. ”Antisemitismen slår ut i full blom” vilket väl ändå måste vara djupt felaktig bild eftersom det handlar om Sverige. Jag säger inte att det inte förekommer antisemitism i Sverige, jag VET att det förekommer antisemitism i Sverige men att säga att den slår ut i full blom markerar i princip att det inte kunde vara värre. Jag kan inte tänka mig att det klimat gällande rasism gentemot judar som finns i Sverige skulle vara det värsta tänkbara. Det är inte bara en orättvis beskrivning utan även något som förminskar betydligt värre saker som skett på samma tema. (F.ö. tycker jag inte det är en bra metafor eftersom ”slår ut i full blom” får mig att associera till någonting positivt.)

Själva innehållet i artikeln har både bra och dåliga saker. Ett intressant stycke:

Hur tunn kan fernissa bli? Hur vass knivsegg balanserar vi på?

När Israels regering drar på sig världens fördömande aktiveras antisemitismen, den slår ut i full blom. Den finns nog ständigt där, under ytan. Men i mindre dramatiska tider är det färre som vågar säga något. Samtidigt som det är självklart med legitim kritik av Israel utan att det blir antisemitism.

Jag tycker till att börja med inte att det handlar om fernissa i Sveriges fall. Det insinuerar att under allting ligger antisemitism. Uppriktigt sagt tycker jag inte att det gör det, inte överallt! Kanske hos vissa men inte överallt med bara en tunn fernissa över, vissa försöker inte ens dölja sin antisemitism!

Meningen ”Samtidigt som det är självklart med legitim kritik av Israel utan att det blir antisemitism.” är också talande. För det första blir den logiska slutsatsen att det är självklart med kritik mot Israel. Är det författaren som är kritisk mot Israel, det hade i sådana fall varit intressant att få veta vari den kritiken bestod, men det kanske inte passade ämnet. Vidare säger meningen att legitim kritik av Israel inte behöver vara antisemitism. Hur ser det ut med kritik av staten Israels agerande som inte är legitim, är det automatiskt antisemitism?

Jag tycker att många i den svenska debatten har väldigt svårt att hålla isär antisemitism och kritik mot Israels agerande och Israels regering. Jag är oerhört kritisk mot staten Israels agerande på väldigt väldigt många punkter. Att de som styr Israel är judar har inget med saken att göra för min del. Möjligtvis gör det att de rättfärdigar sina handlingar på andra sätt än t.ex. svenska regeringen rättfärdigar sina (där jag tror att en majoritet är ateister) men handlingarna kan man kritisera likväl. (F.ö. är jag väldigt kritisk mot den svenska regeringen också, ägnar betydligt mer tid och kraft åt att vara kritisk mot den.)

Jag tror att om Israels regering och alla vänner till Israels regering ägnade betydligt mindre kraft åt att prata om antisemitism på olika ställen och inte nästan automatiskt betraktade kritik som antisemitism så skulle det gagna alla parter. Jag inser att det är svårt att skilja på angrepp av olika orsaker när man är van att bli angripen och anser sig utsatt (säkert med rätta) för olika sorters rasism. Jag tror ändå det skulle gagna alla.

Bättre vore om istället Sverige och människor i Sverige oavsett om de betraktar sig som judar, rollspelare, miljöpartister, muslimer eller hedningar tog tag i och bekämpade rasism tillsammans. Inte bara antisemitism men definitivt antisemitism!

För övrigt tror jag alla också skulle vara betjänta att inse att alla möjliga handlingar kan basera sig i antisemitism. Även handlingar som att fördöma Israels olagliga båt-kapningar. Det betyder inte att handlingarna är antisemitiska utan troligen att den som vi pratar om i detta fall är antisemit. Att avgöra om personen är antisemit bör man inte göra baserat på handlingar som inte är antisemitiska. Samma handling kan utföras av någon med helt andra bevekelsegrunder som inte alls är antisemit.

Att ta reda på om någon är antisemit eller inte bör man alltså göra med hjälp av handlingar som är antisemtiska. Det kan då handla om:

 • Att mena att judar är mindre värda för att de är judar.
 • Att propagera för att alla judar borde utrotas.
 • Att säga att judar är smutsiga eller giriga.

Och liknande. Man får då inte glömma att det finns handlingar som kan vara oerhört kritiska till judar och judendom som inte är antisemtiska, t.ex.:

 • Att mena att judendomen är en dålig religion.
 • Att propagera för att judendomen inte är sann.
 • Att rita nid-porträtt av den judiska guden (så länge de inte anspelar på nid-porträtt av judar).
 • Att kritisera Israels regering.
 • Att kritisera Israels opposition.
 • Att hävda att Israel inte har någon rätt att existera.
 • Att säga att Israel är en ond stat.

Allt detta kan vara fel i sak (och är det många gånger). Det kan dessutom vara osmakligt eller otrevligt men utgör inte antisemitism, även om antisemiter troligtvis ägnar sig åt ovanstående också. Några liknelser kan vara på sin plats:

 • Bara för att man kritiserar katolska kyrkan så menar man ju inte att alla katoliker är mindre värda och genetiskt underlägsna.
 • Att mena att det inte finns någon Allah och propagera för det gör en ju inte till hatare av alla muslimer.
 • Kritik av det hinduiska kast-systemet gör ju inte att man anser alla indier mindre värda.
 • Även om man anser att Indien inte borde existera utan sprängas så är det ju faktiskt inte säkert att man anser att alla indier är elaka kommunister som äter barn till frukost.

Min uppfattning är att många som gillar Israels nuvarande politik försöker måla ut väldigt mycket som inte är antisemitism som just antisemitism för att tysta deras åsikter. Ett helt sjukt exempel är t.ex. den sionistiske judiske domaren från Sydafrika som gjorde rapporten om Gaza-rkiget, som upprepade gånger har kallats antisemit, vilket är helt sjukt.

Detta kom ganska långt från artikeln och jag har ingen aning om hur Willy Silberstein står i dessa frågor (de framgår inte av artikeln vilket ju är helt i sin ordning). Vad jag däremot vet är att Willy Silberstein (medvetet?) missförstår Veronica Palm (S) för det hon skrev och tolkade det i sin värsta betydelse. Det kan finnas poänger med det men jag tycker Willy missar att göra de poängerna. (Poängerna skulle kunna handla om att en politiker riskerar att underblåsa antisemitism i samhället exempelvis.)

Istället gör han en poäng av uttalandet och säger att det är antisemitiskt. Det kanske det är, jag kan inte riktigt bedöma det, vad jag däremot kan bedöma är att Willy Silbersteins insinuation att antisemitism skulle kunna utföras genom att ”kollektivt skuldbelägga en viss grupp.” är fel. Givetvis kan en grupp skuldbeläggas utan att man ser rasistiskt på den. Jag kan anse att svenskarna som kollektiv ska skuldbeläggas för någonting utan att mena att svenska är underlägsna och dåliga människor. Jag kan tvärtemot tycka att svenskar är jättebra men ändå bär skulden för någonting.

Det jag (genom Willy Silbersteins artikel) uppfattar att Torbjörn Tännsjö försöker göra är att visa på ett sätt att minska islamafobi och antisemitism (som jag inte uppfattar som samma sak fast mot olika grupper, det är enklare att ha en fobi än att vara rasist). Att peka på ett sätt för människor att minska någonting dåligt betyder ju inte att de är ansvariga för det dåliga om de inte försöker minska det. Det är väl ändå de som gör någonting dåligt som är ansvariga, tror jag både jag, Willy och Torbjörn är ense om.

Att Torbjörn ”öppnar för antisemitiska reaktioner” tycker jag dock inte hör till saken, över huvud taget. Antisemiter kan ta (och tar) vad som helst till intäckning för att bedriva sin smutsiga agenda. Att någon som säger någonting som inte är antisemitiska därmed ”öppnar för antisemitiska reaktioner” har inget med saken att göra. I sådana fall skulle ju varje form av kritik där en jude eventuellt skulle kunna vara ansvarig på något sätt möjlighet att bidra till just antisemitism. Den inställningen tror jag i sig själv skulle bidra till betydligt mer antisemitism.

Antisemitism är ett stort problem men jag tycker många pratar om det på ett alldeles för vårdslöst sätt, nästan som om det vore vilken anklagelse som helst.

7 Responses to “Antisemitism i Sverige?”

 1. on 06 jun 2010 at 09:34 1.Bra! said …

  Bra sagt, i detalj. Jag håller med.

  //Bruno

 2. on 06 jun 2010 at 12:03 2.Johan said …

  Mitt i prick

 3. on 06 jun 2010 at 20:07 3.Anders Blomback said …

  På samma sätt som att alla muslimer inte håller med Bin Laden och/eller Talibaner på samma sätt är det med Judar, långt ifrån alla håller med staten Israel (vem kan hålla med staten Israel…de har okuperat västbanken och Gaza i 43 år och vaktar dess innevånare ….som lägerfångar…Om Israel hade ett uns av humanitet så skulle de i alla fall som Stalin låtit de ockuperade territorierna och dess invånare bli (Inte Sovjetiska men dock) Israeliska invånare….men nej…Israelerna är är det utvalda folket….(därför attraherar Israel all möjliga galna jude-extremister från främst USA som bosätter sig på ockuperat land)

 4. on 06 jun 2010 at 21:19 4.Anti eller inte? – Kuniri said …

  […] […]

 5. on 06 jun 2010 at 21:43 5.Johannes Forsblom said …

  Det irländska skeppet Rachel Corrie skapade inga rubriker när det bordades av israeliska soldater eftersom allt gick fredligt till. Men det är bara det tålmodiga arbetet i bakgrunden som kommer att bära frukt för framtiden.

  På grund av våldet från aktivisternas sida på det turkiska skeppet vill jag uppmana de ansvariga för Ship to Gaza att avbryta allt samarbete med den turkiska organisationen IHH. Det har visat sig i efterhand att det är en mycket tvivelaktig organisation som knappast använder fredliga metoder och att de äventyrar hela fredsprojektet.

  Du Kan läsa hela artikel på min blogg:

  http://darenpagatan.blogspot.com/2010/06/en-vadjan-till-ship-to-gaza.html

 6. on 14 feb 2011 at 12:22 6.Jan Fredman said …

  Sionism, antisemitism och vänstern
  Publicerad i SKMA:s Nyhetsbrev # 2/2010

  Moishe Postone är en marxistisk forskare verksam vid University of Chicago. Vid sidan av sin omfattande forskning om Marx politiska ekonomi har han också haft en central roll när det gäller att utveckla teorier kring ”vänster-antisemitism” och att undersöka hur olika vänstergruppers positioner, i synnerhet i förhållande till Israel/Palestina, ger näring åt eller baseras på fientlighet gentemot judar. Martin Thomas har samtalat med honom.

  F: Idag tycks många inom vänstern se antisemitismen som endast en av många former av rasism, oönskad men ganska marginell, och betydelsefull att diskutera enbart eftersom den israeliska regeringen använder anklagelser om antisemitism för att avleda kritik. Men du hävdar att antisemitism är en speciell form av rasism och att den inte alls är en marginell företeelse idag. Varför?

  S: Det är sant att den israeliska regeringen använder anklagelser om antisemitism för att skydda sig mot kritik. Men det innebär inte att antisemitism i sig inte är ett allvarligt problem.

  Sättet på vilket antisemitism skiljer sig, och bör skiljas, från andra typer av rasism har att göra med den fiktiva makt som tillskrivs judar, sionismen och Israel, och som utgör antisemitismens kärna. Judarna ses som en enormt mäktig, abstrakt och ogripbar global makt som dominerar världen. Det finns inget som liknar denna idé inom det som utgör kärnan i andra former av rasism. Såvitt jag känner till så är det sällan som rasism skapar ett helt system som vill förklara världen. Antisemitism är en primitiv kritik av världen, av den kapitalistiska moderniteten. Anledningen till att jag anser att just antisemitismen är speciellt farlig för vänstern är att den har en pseudo-emancipatorisk dimension som andra former av rasism sällan har.
  Historiska strömningar

  F: I vilken utsträckning tror du att dagens antisemitism är kopplad till attityder gentemot Israel? Vi tycker oss se att det finns inslag av antisemitism i vissa vänstergruppers hållning gentemot Israel. Det handlar om dem som inte bara vill kritisera och förändra den israeliska regeringens politik gentemot palestinierna, utan även vill se Israel utplånat och vill ha en värld där alla andra nationalstater utom Israel får existera. Ur deras synvinkel är att vara jude och att känna något slags gemensam identitet med andra judar, och därigenom oftast även med judar i Israel, synonymt med att vara ”sionist”, och det är lika avskyvärt som att vara rasist.

  S: Det är mycket här som måste benas upp. I den samtida formen av antisionism löper en rad olika historiska strömningar samman på ett ödesdigert sätt.

  En av dem, vars ursprung inte med nödvändighet är antisemitisk, har sina rötter i kampen mellan olika medlemmar av den judiska intelligentsian i Östeuropa i början av 1900-talet. En majoritet av de intellektuella – inklusive sekulariserade intellektuella – kände att någon form av kollektiv identitet var en väsentlig del av den judiska erfarenheten. Denna identitet kom att i allt större utsträckning definieras som en nationell identitet mot bakgrund av sammanbrottet för de tidigare formerna av kollektiv identitet, det vill säga när de Habsburgska och Romanovska imperierna samt det tyska kejsardömet upplöstes. Judarna i Östeuropa – till skillnad från dem i Västeuropa – såg sig själva i hög grad som
  ett kollektiv, och inte bara som en religion.

  Det fanns olika former av detta judiska nationella självförverkligande. En av dem var sionismen. Det fanns även andra, till exempel anhängare av judisk kulturell autonomi, och Bund, en autonom socialistisk rörelse bestående av judiska arbetare, som var mycket större än de andra rörelserna och som bröt sig loss från det ryska socialdemokratiska partiet under 1900-talets första år.

  Å andra sidan fanns det judar, många av dem medlemmar av kommunistpartier, som såg alla slags uttryck för judisk identitet som en styggelse mot deras egen uppfattning av det jag skulle vilja kalla abstrakta upplysningsidéer om mänskligheten. Trotskij refererade till exempel i ett skede till Bunds anhängare som ”sjösjuka sionister”. Märk väl att kritiken av sionismen här inte hade något att göra med Palestina eller situationen för palestinierna, eftersom Bund helt och hållet fokuserade på autonomi inom det ryska imperiet och tog avstånd från sionismen. När Trotskij jämställde Bund med sionismen innebar det ett avvisande av alla former av judisk kollektiv självidentifikation. Jag tror att Trotskij senare ändrade uppfattning, men hans attityd var ganska typisk. Kommunistiska organisationer tenderade att mycket starkt ta avstånd från all slags judisk nationalism, vare sig det gällde kulturell nationalism, politisk nationalism eller sionism.

  Renande funktion

  Detta är en av de linjer som utgör den antisionistiska traditionen. Den är inte nödvändigtvis antisemitisk men den avvisar judisk kollektiv självidentifikation i den abstrakta universalismens namn. Denna typ av antisionism är dock ofta inkonsekvent – den är beredd att gå med på nationell självbestämmanderätt för de flesta folk, men inte för judarna. Det som presenteras som abstrakt universellt blir här ideologiskt. Dessutom förändras betydelsen av en sådan abstrakt universalism av den historiska kontexten. Efter Förintelsen och staten Israels grundande, används denna abstrakta universalism för att skyla över judarnas europeiska historia. Den fyller då en mycket användbar, historiskt ”renande” och dubbel funktion: det våld som historiskt förövats mot judarna av européerna suddas ut, samtidigt som den europeiska kolonialismens fasor associeras med judarna.

  I det här fallet blir den abstrakta universalism som uttrycks av många antisionister en ideologi som legitimerar och hjälper till att skapa en form av amnesi när det gäller Europas långa historia av åtgärder, politik och ideologier riktade mot judar, samtidigt som den i allt väsentligt är en fortsättning på denna historia. Judarna har återigen blivit det unika föremålet för europeisk indignation. Den solidaritet som de flesta judar känner gentemot andra judar, inklusive dem i Israel – hur förståelig den än är efter Förintelsen – kritiseras nu. Denna form av antisionism har blivit en av utgångspunkterna för dem som vill utrota existerande judiskt självbestämmande. Den löper samman med vissa former av arabisk nationalism – som nu tolkas som enbart progressiv.

  Sovjetiska influenser

  En annan linje i vänsterns antisionism – som däremot är djupt antisemitisk – introducerades av Sovjetunionen, speciellt under skådeprocesserna i Östeuropa efter andra världskriget. Den fick ett särskilt dramatiskt uttryck under Slansky-processen då de flesta medlemmar av centralkommittén i det tjeckoslovakiska kommunistpartiet åtalades och sedan arkebuserades. Alla anklagelser mot dem var klassiskt antisemitiska anklagelser: de var rotlösa, de var kosmopoliter och de var en del av en allmän världsomspännande konspiration. Eftersom Sovjetunionen inte officiellt kunde använda antisemitismens språk började de använda ordet ”sionist” för att uttrycka exakt detsamma som antisemiter uttrycker när de talar om judar. Dessa tjeckoslovakiska kommunistledare, som inte hade någonting att göra med sionismen – de flesta av dem var veteraner från spanska inbördeskriget – arkebuserades som sionister.

  Denna form av antisemitisk antisionism importerades till Mellanöstern under kalla kriget, delvis med hjälp av underrättelsetjänsterna i länder som Östtyskland. En form av antisemitism som var ”legitim” för vänstern introducerades i Mellanöstern, och kallades antisionism. Dess ursprung hade inte något att göra med motståndet mot israeliska bosättningar. Naturligtvis reagerade den arabiska befolkningen i Palestina negativt på den judiska invandringen och gjorde motstånd mot den. Det är helt förståeligt. Det är i sig absolut inte antisemitiskt. Men historiskt förenades dessa antisionistiska linjer.

  När det gäller den tredje antisionistiska linjen så har det skett en förändring under de senaste tio åren, med början i den palestinska rörelsen, i synen på Israels existens. I åratal vägrade de flesta palestinska organisationer att acceptera Israels existens. År 1988 bestämde sig dock PLO för att acceptera Israel. Den andra intifadan, som inleddes år 2000, var politiskt sett väldigt annorlunda än den första och förde med sig ett upphävande av detta beslut.

  Jag anser att det var ett fundamentalt politiskt misstag, och jag tycker att det är anmärkningsvärt och olyckligt att vänstern har fastnat i detta misstag och i allt större utsträckning kräver att Israel ska utplånas. Idag finns det hur som helst ungefär lika många judar som palestinier i Mellanöstern. Strategier som baseras på analogier till situationen i till exempel Algeriet eller Sydafrika fungerar helt enkelt inte, av demografiska likaväl som av politiska och historiska skäl.

  Varför ser inte människor hur dagens situation ser ut och försöker hitta en lösning på denna i grunden nationella konflikt, en lösning som kan frigöra progressiva politiska idéer? Att inordna konflikten under rubriken kolonialism är att misstolka situationen. Till skillnad från dem som vill inordna progressiva politiska idéer som en del i en nationell kamp, så tror jag att så länge kampen fokuserar på Israels och Palestinas existens undermineras möjligheterna till en progressiv kamp. Personer som anser att kampen mot Israels existens är progressiv, har anammat något reaktionärt men uppfattar det som progressivt.

  Under det senaste decenniet har det förts en samlad kampanj från vissa palestinier för att få upp frågan om Israels existens på bordet igen, och den kampanjen har först över till väst med hjälp av vänstern. Bland mycket annat har detta fått till resultat att högern i Israel har stärkts.

  Mellan 1967 och 2000 hävdade alltid den israeliska vänstern att vad palestinierna ville ha var självbestämmande, och att högerns uppfattning att de ville utplåna Israel bara var fantasier. Dessvärre visade det sig år 2000 att det inte bara var en fantasi, vilket har stärkt högern obeskrivligt i dess försök att förhindra tillkomsten av en palestinsk stat. Den israeliska och den palestinska högern förstärker varandra, och vänstern i väst stödjer vad jag anser är den palestinska högern, ultranationalisterna och islamisterna.

  Denna idé att varje folk utom judarna har rätt till självbestämmande har alltså sitt ursprung
  i Sovjetunionen. Man behöver bara läsa vad Stalin skrev om nationalitetsfrågan.

  ”Progressiv” antisemitism

  F: En annan sak som är märklig när det gäller vissa attityder som finns inom vänstern idag i förhållande till Israel är den föreställning om enorm och mystisk makt som projiceras på Israel. Det ses till exempel som självklart att Israel är den dominerande makten i Mellanöstern, och det hävdas ofta att Israel har enormt inflytande i de styrande kretsarna i USA och Storbritannien.

  S: Israel är långt ifrån så starkt som det påstås. Ändå finns det personer, som min nuvarande och min tidigare kollega på University of Chicago, John Mearsheimer och Stephen Walt, med starkt stöd i brittiska kretsar, som hävdar att det enbart är Israel som har styrt USA:s politik i Mellanöstern, och det indirekt genom den judiska lobbyn. De kommer med denna svepande anklagelse utan att göra något seriöst försök att analysera amerikansk politik i Mellanöstern sedan 1945, vilken sannerligen inte kan förstås som Israel-styrd. De ignorerar till exempel den amerikanska politiken gentemot Iran under de senaste 75 åren. Den amerikanska politikens verkliga stöttepelare i Mellanöstern efter andra världskriget var Saudiarabien och Iran. Detta har ändrats under de senaste decennierna, och amerikanerna är inte säkra på hur de ska hantera situationen och kunna säkra Gulfen för sina syften. Trots detta har de två forskarna skrivit en bok där de hävdar att den amerikanska politiken i Mellanöstern huvudsakligen har styrts av den judiska lobbyn, utan att göra en seriös analys av
  stormakternas politik i Mellanöstern under 1900-talet.

  Jag har i andra sammanhang hävdat att denna typ av argumentation är antisemitisk. Det har inget att göra med de involverade personernas egna åsikter och attityder, men den enorma världsomspännande makt som tillskrivs judarna (i detta fall som de marionettspelare som styr den godhjärtade, trögtänkta jätten Uncle Sam) är ett typiskt uttryck för moderna antisemitiska tankegångar.

  Mer generellt så representerar denna ideologi något jag kallar fetischistisk antikapitalism. Det vill säga att kapitalets mystiska makt, som är ogripbar, global, och som river upp nationer, regioner och människors liv, tillskrivs judarna. Det är judarna som får personifiera kapitalismens abstrakta dominans. Antisemitismen blir en revolt mot det globala kapitalet, misstolkat som liktydigt med judarna. Denna infallsvinkel kanske också kan hjälpa till att förklara spridningen av antisemitism i Mellanöstern under de senaste två decennierna. Jag tror inte att det är en tillräcklig förklaring att enbart peka ut det palestinska lidandet. Ekonomiskt sett så har Mellanöstern gått tillbaka mycket snabbt under de senaste tre decennierna. Endast Afrika söder om Sahara har klarat sig sämre. Och detta har inträffat när andra länder och regioner, som för femtio år sedan sågs som en del av tredje världen, utvecklas snabbt. Jag tror att antisemitismen i Mellanöstern idag inte bara är ett uttryck för Israel-Palestinakonflikten, utan även för en ökande allmän känsla av hjälplöshet i ljuset av dessa globala förändringar.

  Inom den tyska högern för hundra år sedan identifierade man kapitalets globala dominans med judarna och Storbritannien. Idag identifierar vänstern den med Israel och USA. Tankemönstret är detsamma.

  Vi har nu en form av antisemitism som tycks progressiv och ”anti-imperialistisk”, vilket är en verklig fara för vänstern. Rasism är däremot sällan en fara. Vänstern måste visserligen akta sig så den inte blir rasistisk, men risken är oftast inte så stor eftersom rasismen inte har den skenbartemancipatoriska dimension som finns hos antisemismen.

  MARTIN THOMAS

  Intervjun ursprungligen publicerad i Solidarity & Workers’ Liberty nr 166 4/2 2010, s. 21f
  Översättning: Ann Wikström

 7. on 14 feb 2011 at 12:23 7.Jan Fredman said …

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Antisemitism