Posts or Comments 26 September 2023

Personligt &Politik &Vetenskap lage | 16 sep 2013 08:17 e m

Tankar kring olika sorters rasism och privilegier

Jag har tidigare skrivit lite om vad jag egentligen anser vara rasism. Nu har jag dock läst ett mycket intressant blogginlägg om rasism (och mer) som jag känner en stor lust att diskutera här på bloggen, och väljer för detta syfte att använda ordet rasism i dels den mening jag uppfattar finns i inlägget och dels den mening jag tror folk i gemen många gånger använder (som kanske sammanfaller – det är en fråga för sig).

Jag tänkte kommentera och föra in mina tankar kring några av sakerna som nämns där. Först några allmänna anmärkningar:

Jag är vit och har föräldrar som är födda i Sverige, alla deras föräldrar är födda i Sverige och alla deras föräldrar är födda i Sverige och säkert fler men det vet jag inte så noga. Jag är svensk (dvs svensk medborgare – det är den enda vettiga definitionen). Jag pluggar juridik och det kommer influera den här bloggposten. Kanske kommer även min fäbless för naturvetenskap att göra det.

Jag funderade direkt när jag läste ”pkmaffians” inlägg och kategorisering i två olika former av antirasism vilken form jag kunde tänkas tillhöra: (jag citerar)

Jag tänker mig att det just nu praktiseras (åtminstone) två olika sorters antirasism. Den ena låter ungefär såhär: ”All rasism är lika dålig, oavsett vem som drabbas. Att en vit svensk blir utsatt för rasism av en rasifierad svensk är lika illa som det omvända scenariot. Handlingar och motiv är viktigare än kontexten i vilken handlingarna sker.”

Den andra lyder: ”Vi lever i ett samhälle/en kontext som gynnar vita över icke-vita personer. Det leder i sin tur till att vita människor har ett särskilt privilegium – white privilege – och makten som kommer med det. Vi vill kritisera och ifrågasätta den makten, eftersom den föder ett system som när sig på ojämn makt-och-resursfördelning. Rasismen som riktas uppifrån – av vita, som då har systemisk makt – förstärker rasistiska strukturer och vithetens överordnade status.” *djupt andetag*

Enligt Antirasism Typ Två verkar alltså rasistiska handlingar i och genom ett system – det är det systemet (fördomar plus makt) man talar om när man talar om rasism.

Enligt Antirasism Typ Ett är rasism rasistiska fördomar, och maktperspektivet spelar (oftast) ingen större roll.

Jag känner mig inte hemma i någon. Enligt min mening är all rasism dålig, men inte lika dålig. Graden av ”dålighet” beror enligt min mening på hur stor skada rasismen gör. Detta säger kanske inte någonting direkt men det avvisar perspektivet dels att all rasism är lika dålig men också någonting som jag uppfattar i variant två ovan, nämligen att rasism i princip bara finns inom ett system.

Jag anser (se denna post) att rasism är rasistiska fördomar. I definitionen av rasism spelar maktperspektivet ingen roll. I praktiken och i studierna av rasism spelar dock maktperspektivet stor roll och inte minst i frågan om skadan som den ställer till med, alltså hur dålig den är (enligt mitt sätt att se).

Vad beror då skadan på? Jag tror den beror mycket på vilken maktställning den som blir utsatt och den som utsätter har. Rasism gentemot svenskar faller i dagens Sverige i många fall tämligen platt och gör därför inte särskilt stor skada (betyder inte att det inte är rasism utan bara just att den inte gör så stor skada). Skadan beror mycket på den som blir drabbad och hur den uppfattar det och hur den känner det. Handlingen att utsätta någon för sin rasism kan se likadan ut gentemot två personer som kan uppfatta det olika och lida olika skada. Detta ger då olika resultat som för samhället är olika dåligt.

Det är inte samma sak som att de båda handlingarna är olika mycket förkastansvärda! Det är en annan sak som jag tycker ska bedömas utefter andra kriterier där man bör gå in på gärningsmannens subjektiva sida. Har personen kännedom (eller borde den ha det) om hur sin rasism kommer mottagas? Har personen några onda avsikter? (Återigen – skadan kan vara mycket stor utan onda avsikter men den som yttrat det rasistiska behöver kanske inte vara lika förkastansvärd.) Kanske finns det någonting specifikt som kan ursäkta beteendet i något avseende (typ dödsfall inom familjen eller liknande)?

Hur samhället bör arbeta mot rasism är ytterligare en annan sak där man bör se på skadan som människor lider av rasismen och prioritera det där skadan är störst vilket i snittfallet är de som i snitt är mest utsatta, vilket inte kommer vara folk som ser ut som ”svenskar”. Här bör man tydligt se maktstrukturerna eftersom dessa i så stor utsträckning bidrar till skadan och här måste man se till diskriminering men också ge människor verktyg att personligen hantera de saker de utsätts för på bästa sätt. (Kort sagt de metoder som genom vetenskap bäst minimerar skadan och de metoder som minimerar de moraliskt mest förkastliga uttrycken bör prioriteras.)

Som ni märker är jag en stor anhängare av att man är väldigt tydlig med vad man egentligen menar och inte slarvar med formuleringar. Jag säger inte att pkmaffian gjort det mer än någon annan, och jag tror att sådana här texter som jag läser ofta dels blir relativt långrandiga och kanske inte så roliga att läsa. Det jag säger är att jag tror vi skulle förstå varandra mycket bättre om vi var mycket tydligare med vad vi egentligen menar. Låt mig ge exempel genom att diskutera några fler saker i pkmaffians text:

Texten om Erik Helmersson i DNs resonemang om RFSU förstår jag inte alls (då har jag ändå läst hans text) men texten om Fredrik Strages text i DN tänkte jag kommentera. Förlåt mig för ett väldigt långt citat här men jag tror det underlättar förståelse bäst:

Enligt Strage behöver ”Miley Cyrus […] bara skaka och smiska rumpa för att stämplas som rasist.” Strage ifrågasätter begreppet ”cultural appropriation” och menar att vi inte skulle ha haft rockmusiken (tragedi!!) om det inte hade varit för att man, eh, “lånade” av varandra.

Okej. Här är en del av kritiken som har riktats mot Miley – inte av Strages “kulturvänster” (vilka är de och hur blir jag medlem????), utan av svarta amerikanska feminister: när Miley gjorde sin ”sexiga” debut gjorde hon det genom att lägga till sig med attribut som i USA förknippas med svarta amerikanska kvinnor. Därigenom kopplas sexualiteten, den vågade, farliga sexualiteten, med svarthet – det Miley gjorde var speciellt för att en vit kvinna gjorde det. Det bidrar till en vidare, rasistisk och sexistisk struktur i vilken svart kvinnlig sexualitet definieras med och mot vit femininitet. Miley Cyrus agerande kan därför kallas för rasistiskt enligt Antirasism Typ Två – men inte enligt Typ Ett, remember? När Strage skriver såhär:

Men kravet på artister att ta hänsyn till [kolonialt förtryck/rasism]  – och vara “jävligt försiktiga” – påminner om extremhögerns idéer om att kulturer helst inte ska blandas.

erkänner han inte att problemet som de svarta feministerna tog upp faktiskt inte handlade om att kulturer ”inte ska blandas”, utan var en kritik av att en vit kvinna i en maktposition tog sig rätten att definiera sig med och mot svarthet. För, enligt dessa kvinnors analys, befäster det en vit överhöghet – och kostar således svarta kvinnor. (Jag tänker osökt på att den här sortens analys, dvs bland annat MIN, kan se samband mellan exempelvis blackface på Berns och de ökande hatbrotten mot svarta i Sverige – att båda är en del av ett vidare system som objektifierar svarta kroppar, som fråntar oss agens och subjektivitet.)

Men ÄN en gång konfronteras inte analysmodellen eller teorin bakom den – i stället drar Strage en sexig extremhöger-liknelse. (Ååh, extremhöger-liknelser, vad skulle antirasismen vara utan mantrat, ”Ni är lika illa som Avpixlat!!”?)

För mig är det här väldigt frustrerande – som att försöka ha en konversation med någon som hela tiden ba, ”Yo, Imma let you finish, but vi är alla lika goda kålsupare!!” Utan att låta en tala till punkt. Det leder dessutom till en ointressant och repetitiv debatt, då man på sin höjd ser lösryckta citat kritiseras utan djupare analys. Ibland försöker någon drämma till en med ”har du tänkt på…!”-grejer, som faktiskt länge har diskuterats inom området (se exempelvis Adam Cwejman, vars ”har ni tänkt på att prat om svarthet och vithet till en viss del skapar identiteterna svart och vit!?!” har diskuterats av bland annat Sara Ahmed, Richard Dyer, och Nira Yuval-Davies).

Här tycker jag att pkmaffian missar något MYCKET väsentligt. Pkmaffian skriver att Miley Cyrus kan klassas som rasist enligt pkmaffians analysmodell. Det är möjligt men i sådana fall är det en felaktig analysmodell. Innan jag går in på varför vill jag bara säga något om Miley Cyrus: Jag vet knappt vem det är och jag har inte sett hennes video och jag har ingen som helst aning om hon är rasist eller inte eller var hon står i någon politisk fråga. Jag tycker det är mycket problematiskt att hon bidrar (som jag förstått det) till att unga kvinnliga pop/rock-artister måste vara sexiga och klä av sig och den fokus på utseende som blir följden. Jag tycker det är hennes rättighet att göra det om hon vill men hade önskat att hon tänkt på konsekvenserna och inte gjort det.

Det jag vänder mig emot i pkmaffians text är just att bara för att hon lånat/stulit/härmat från någon form av svart kultur eller liknande så kan hon ses som rasist. Hon kanske är rasist men det är inte detta som gör det isf! Jag tycker pkmaffian kommer in på en begreppsförvirring: Jag utesluter inte att Miley Cyrus handlande blir en del i en rasistisk sktruktur som kan få stora skador som följd. Jag har ingen möjlighet att överblicka detta och lämnar det åt andra att bedöma. Men för att en människa ska vara rasist tycker jag det faktiskt krävs att personen hyser någon form av rasistiska fördomar.

Låt mig ta ett exempel: Säg att jag kör en stor rosa bil och några rasister (som också är homofober – surprise!) blir sura och försöker förfölja mig till fots men ger upp efter en stund. De ser då en svart människa. De hade kommit att se denna svart människa om det inte varit för mig och min rosa bil. Nu börjar de håna och trakassera sin medmänniska. Detta hade aldrig hänt om inte jag kört min bil tidigare. Är då detta mitt fel?

Nej svarar jag och säkert de flesta andra också. Min poäng är att bara för att ett handlande får en viss konsekvens betyder det inte att den som handlar också kan hållas moraliskt ansvarig för konsekvensen. Jag tycker då att frågan är om Miley Cyrus kan hållas moraliskt ansvarig för de (potentiella) negativa konsekvenserna av sitt handlande. Jag vet inte svaret. Det jag vet är att det inte är givet.

Kanske invänder någon att det var helt omöjligt för mig i bilen att förutsäga konsekvenserna men att Miley Cyrus mycket väl visste precis vad hennes handlande skulle få för konsekvenser och att hon gjorde det ändå eller kanske till och med just därför? Så kan det vara men då har vi ändå gått ifrån den automatiska kopplingen mellan handlande och rasismen och lagt till ett mycket viktigt mellanled – nämligen subjektivt granskat vad Miley Cyrus visste eller borde veta om konsekvenserna.

För mig så låter dessutom de analyser som pkmaffian pratar om att svarta amerikanska feminister gör inte långsökt utan en analys med väldigt många steg. För att Miley Cyrus handlade ska ha rasistiska konsekvenser (vilket inte automatiskt gör henne till rasist) måste alla stegen klaffa och jag tycker det verkar vara väldigt många hål. Det måste liksom hålla empiriskt (dvs i verkliga livet) och inte bara i en teori för att verkliga människor ska bli utsatta. Jag säger inte att det inte gör det men det borde väl åtminstone behöva göras troligt. (Mycket möjligt att feministerna redan gjort det – jag vet ju inte alls eftersom jag inte läst vad de skrivit.)

Slutligen håller jag med pkmaffian om att det är frustrerande när folk bara plockar saker ifrån tomma luften (som det verkar som om Fredrik Strage gjort i detta fall) utan att ha belägg eller på ett vettigt sätt definiera sin syn osv. Mitt problem med pkmaffians text är att jag tycker de också gör det, om än i mindre utsträckning. Kanske är det en nödvändig konsekvens av att inte blir för långrandig (som jag är – dock utan att ha nått perfektion på tydlighetsaspekten är jag väl medveten om).

Vill slutligen bara säga att jag tycker det är viktigt att hålla isär dels handlande, tankarna bakom handlandena och de konsekvenser handlande får (se ovan).

17 Responses to “Tankar kring olika sorters rasism och privilegier”

 1. on 16 sep 2013 at 21:10 1.Fredrik said …

  Jag tycker att du formulerar dina tankar väl, men att resonemanget faller lite. Det här verkar som att det kan bero på att du, som du själv skriver, kanske inte har full koll på de debatter som förts både i Sverige och framförallt USA ang. cultural appropriation som fenomen.

  Det stora hålet i ditt resonemang är att du hänger upp dig på huruvida man kan kalla en person rasist eller inte. Det är, om man i huvudsak delar analys med det som Judith kallar för modell två, närmast helt ovidkommande. Det diskussionen och debatten handlar om är rasistiska handlingar. Ingen framstående debattör har mig veterligen kallat Miley Cyrus för rasist, för det intressanta här är inte personer utan strukturer och system. Ingen har heller försökt hålla henne »moraliskt ansvarig« för något. Det handlar om att peka på en industri och en hel värld av som genomsyras av white-washing. Enskilda handlingar agerar exempel och sätts in i system där avsändarens och mottagarnas roller (vit/rasifierad/objekt/subjekt etc.) så klart spelar roll, men där deras PERSON är mer eller mindre skit samma.

  En oerhört varm rekommendation är att du sätter dig och plöjer igenom Valerie Kyeyune Backströms blogg falskheten.blogspot.se och börjar någorlunda från början. Den har, åtminstone för mig, varit en enorm ögonöppnare det senaste året.

 2. on 16 sep 2013 at 21:16 2.lage said …

  Intressant – jag kanske gör det – fast som du vet är det svårt nog att hinna med juriststudier och familj med barn ändå…

  Jag förstår nog lite mer men jag vänder mig mot det sätt som allt detta uttrycks på som i mitt stycke stöter bort människor och får de avogt inställda till sådana idéer genom att vara slarvig med uttrycken och kalla folk för rasister… Tror det lätt kan bli så när man pratar mycket med andra som har koll och inte hela tiden (som många politiker) tänker ”hur kommer tidningarna/andra missuppfatta det här och hur gör jag för att minimera den skadan?”…

 3. on 16 sep 2013 at 21:29 3.Fredrik said …

  Jo, den konstanta tidsbristen har jag full förståelse för.

  Jag måste dock säga att jag tycker att det är någon här som är slarvig med uttrycken så är det du. Inte på ett enda ställe i texten kallar Judith någon för rasist, om jag inte missat något nu. Det är ryggmärgsreaktionen att alla som bär på rasistiska fördomar = rasister som hela den antirasistiska skola som vi talar om vill lägga åt sidan. Den. Är. Inte. Relevant. Fokusera på handlingar, handlingar och handlingar. Diskutera om det någon sa var rasistiskt, men låt inte frågan förvandlas till ett käbblande om huruvida någon är rasist.

  Nåväl, nu måste jag tömma en kattlåda och stryke en skjorta. Vi får fortsätta mer vid tillfälle. Men vill än en gång lobba för att din och min uppfattning i de här frågorna inte är de viktigaste. Jag försöker lära mig att ibland hålla tyst och lyssna, för erfarenheter från personer som inte är vita, heterosexuella medelklasscismän är i de här lägena så oerhört mycket mer intressanta och relevanta. Så, läs Valeries blogg!

 4. on 17 sep 2013 at 07:42 4.lage said …

  Att jag är slarvig utesluter väl inte att någon annan är det Fredrik? 🙂

  Du har rätt i att jag läste fel. Pkmaffian kallar hennes agerande för rasistiskt och inte henne för rasist. Borde inte då även mitt bilåkande kallas för rasistiskt? Om enda kriteriet för att ett handlande är rasistiskt är att resultatet är det riskerar nästan allt handlande att klassificeras som rasistiskt varför termen med den definitionen blir relativt meningslös.

  Om man istället menar att det rasistiskt för att det faller in i en jargong eller system som är rasistiskt så har jag mycket större förståelse för argumentet. Men när man formulerar sig såsom att man kritiserar att någon tar sig rätt att göra si eller så handlar det i mitt tycke inte längre om kritik av ett handlande enskilt handlande utan om kritik av den personen.

  Jag ska dock villigt erkänna att angreppsmetoden på problemet är främmande för mig och därför kan kräva en del ytterligare tankemöda för att helt förstå!

 5. on 17 sep 2013 at 07:46 5.lage said …

  Jag ska också passa på att säga att den huvudsakliga anledningen till att jag ägnar ganska stor del av blogginlägget till att diskutera skuld och skada är att jag tycker att ytterst få vettiga personer som ändå säkert enligt pkmaffian först och främst skulle falla in under variant två menar att två olika rasistiska uttalanden är lika illa eller att alla är lika goda kålsupare.

  Jag tycker helt enkelt att det är ett alldeles för lätt sätt att avfärda en grundtanke som består i att även människor som sitter på makt kan vara föremål för rasistiska fördomar.

 6. on 10 jan 2014 at 23:18 6.Karin said …

  Gillar att du försöker diskutera frågan på ett stringent och förnuftigt sätt!
  Vad gäller sakfrågan så är det ju helt absurt att hävda att bara svarta kvinnor får dansa på vissa sätt. Med den logiken skulle jag uppföra mig rasistiskt om jag tog på mig en palestinaschal (som då enbart ökenboende har pk-tillstånd att bära).

 7. on 24 maj 2016 at 10:45 7.m88ind said …

  I like what you guys are usually up too. This type of
  clever work and coverage! Keep up the fantastic works guys I’ve incorporated you guys to my personal blogroll.

 8. on 03 jul 2016 at 12:12 8.pagal said …

  Do you mind if I quote a couple of your articles as long
  as I provide credit and sources back to your website? My blog site is in the very same area of
  interest as yours and my visitors would certainly benefit from a
  lot of the information you present here. Please let me know if this
  okay with you. Thank you!

 9. on 03 jul 2016 at 12:14 9.link said …

  It’s awesome to visit this website and reading the views of all friends about this article, while I am also eager of getting familiarity.

 10. on 30 aug 2016 at 21:00 10.web hosting services said …

  It’s remarkable in favor of me to have a web site, which is good in favor of my
  know-how. thanks admin

 11. on 28 jul 2017 at 02:11 11.dulich360.edu.vn said …

  Wonderful items from you, man. I’ve consider your stuff prior to
  and you are just extremely magnificent. I really like what you’ve bought here, certainly like
  what you are saying and the best way during which you say it.
  You are making it entertaining and you still care for to stay it smart.
  I cant wait to learn far more from you. This is really a great site.

 12. on 25 sep 2018 at 22:25 12.Aracelis Ratley said …

  I blog frequently and I genuinely appreciate your information. This article has really peaked my interest.
  I am going to bookmark your website and keep checking
  for new details about once per week. I subscribed too your RSS feed too.

 13. on 08 okt 2018 at 18:28 13.growthmind said …

  Thank you for another great article. The place else could anyone get that type of info in such an ideal means
  of writing? I have a presentation subsequent week, and I am at the look for such information.

 14. on 16 Nov 2018 at 17:16 14.dead battery jump start cirencester said …

  It’s an aweskme post in favor of all the internet viewers; they will obtain advantage
  from it I am sure.

 15. on 25 mar 2019 at 08:31 15.PagalSongs said …

  nice post, thank for sharing a good article with us, well i make you site a bookmark

 16. on 25 jun 2019 at 11:37 16.forex said …

  Pretty! This has been a really wonderful article. Thanks
  for providing this info.

 17. on 15 jan 2020 at 22:55 17.www said …

  Thanks for some other informative site. Where else could
  I am getting that kind of information written in such a
  perfect method? I have a challenge that I’m simply
  now running on, and I have been on the look out for such info.