Posts or Comments 13 June 2024

Politik lage | 02 Dec 2015 09:39 e m

Migrationsöverenskommelsen: Avtal ska hållas?

Ett argument jag hört emot att vi i MP ska medlemsomrösta om migrationsöverenskommelsen är att avtal ska hållas. Hur ska vi kunna vara trovärdiga om vi backar från en överenskommelse?

Jag vill svara följande:

1. Sossarna backade redan från den första överenskommelsen vi gjorde med de borgerliga. Denna var tydligen inte nog utan man vill gå mycket mycket mycket mycket mycket längre. Detta tycker jag är ett flagrant brott mot överenskommelsen – särskilt om man såsom det ryktas har ställt kabinettsfråga (ultimatum om att avsluta regeringssamarbetet) på frågan om att gå ifrån tidigare överenskommelsen. Med ett sådant hot och avtalsbrott är det helt orimligt att anse att vi skulle vara bundna av en överenskommelse.

2. Skulle man ändå (vilket jag anser är fel, se punkt 1) anse att vi är bundna så bör man fundera på hur detta verkligen är möjligt. Jag är ju jurist så det kanske är oundvikligt att jag ser juridiskt på det men det är å andra sidan vad som styr avtal så det finns ju en viss poäng med det. Även om politiska avtal inte brukar omfattas så är det enda den gällande synen på avtal/överenskommelser i samhället.

Rimligen är partiledningen i Miljöpartiet att anse såsom handlande på partiets uppdrag, de företräder partiet kan man säga. Detta är alltså att vara fullmäktig åt partiet, dvs ha en fullmakt från partiet. Enligt avtalsrätten (styrs framför allt av avtalslagen från 1915) så binder en fullmäktig sin uppdragsgivare gentemot tredje part om denne sluter ett avtal åt denna. Inget konstigt så långt. Partiledningen slöt ett avtal med sossarna och eftersom de har fullmakt från partiet så binder det också partiet. Partistyrelsen har handlat inom sin behörighet (behörigheten att företräda partiet).

Grejen är dock den att inom avtalsrätten så pratar man även om de instruktioner som fullmäktigen fått från uppdragsgivaren. Detta benämns befogenhet. Partiet har styrdokument som är tänkta att styra de överenskommelser som görs av partiledningen, t.ex. valmanifest. Valmanifestet tas just för att det ska styra vad vi vill jobba för under kommande mandatperiod. I Miljöpartiets valmanifest står det:

Vi kommer alltid att arbeta för en mer human och öppen politik och vi kommer aldrig att göra det svårare för människor att komma till Sverige.

Det är alltså uppenbart att partiledningen gått ifrån sina instruktioner, gått utöver sin befogenhet. I normalfallet binder dock avtalet ändå uppdragsgivaren gentemot tredje part så länge fullmäktigen handlat inom ramen för behörigheten – eftersom det är denna som tredje man kan kontrollera. Instruktionerna är givetvis normalt hemliga. I detta fall är dock inte valmanifestet hemligt utan det är uppenbart att sossarna lusläst det inför förhandlingar. I sådana fall när fullmäktigen handlat utanför sin befogenhet och tredje man vetat om detta eller bort veta om det så binds inte uppdragsgivaren gentemot tredje man (AvtL 11 § 1 st).

Slutsats: Miljöpartiet kan inte anses vara bundet av att stå kvar vid denna usla överenskommelse. Om du är medlem i MP så skriv på för att få medlemsomröstning om migrationsöverenskommelsen här!

Comments are closed.