För att göra en klatchig rubrik hemfaller jag åt det tvivelaktiga att skapa två motbilder och be någon välja. Så enkelt är det förstås inte alltid.

När det gäller denna fråga tycker jag dock att det är nästan så enkelt i varje fall. Det folkpartiet i allmänhet och Furir Jan Björklund i synnerhet pratar om när det gäller skola är ”ordning och reda”. Som ett exempel klistrar jag här in ett pressmeddelande från Furir Björklund (och nej jag har inte mixtrat med det, jag tar med hela för att jag tycker det är så man ska göra):


”PRESSMEDDELANDE FRÅN FOLKPARTIET LIBERALERNA 2006-02-21
Jan Björklund om barnombudsmannens larmrapport idag:BO:s lösningar spär på skolan problem- Lena Nybergs beskrivning av den svenska skolan är skrämmande korrekt. Men lösningen är inte mer elevinflytande, tvärtom måste vi ge lärarna rätten att åter bli vuxenauktoriteter.

– Barnombudsmannen påstående att det behövs mer elevinflytande spär på problemen. Varje gång en politiker säger att det är eleverna som ska bestämma så minskar lärarnas möjligheter att få ordning och reda i klassrummen.

– De växande ordningsproblemen är skolan mest akuta problem. Skolans vuxna måste får möjligheter att stävja stökiga klassrum och elever som ägnar sig åt skadegörelse. Att införa ett ordningsbetyg är ett steg på vägen för att eleverna ska få se konsekvenserna av stök och oro.

Det säger folkpartiets skoltalesman Jan Björklund i en kommentar till barnombudsmannens rapport som presenterades idag.

Folkpartiet kräver åtgärdsprogram mot skadegörelse, stök och oordning:
* Inför ett ordningsbetyg
* Ge lärarna disciplinära befogenheter att stävja skadegörelse och stök
* Skolpolitikerna måste stå upp för lärarnas rätt att bestämma i skolan”


Där tog det slut. Skönt va?Vad han säger är i praktiken att vi har för mycket elevinflytande i skolan, att lärarna ”åter ska bli vuxenauktoriteter”. Alltså är de inte det idag men har varit det. Vad furir Björklund vill tillbaka till är en gammeldags skola där eleverna följer auktoriteten läraren utan att ifrågasätta.Det här är så sjukt att jag inte förstår att någon modern människa kan rösta på folkpartiet utan att må illa samtidigt.

Eleverna har för mycket inflytande? Ordningsbetyg löser problemen i skolan? Jag tycker verkligen synd om de (få?) liberala folkpartister som finns kvar.

Problemet i skolan är inte att eleverna (som skolan är till för) har för stort inflytande över sin situation utan att de har för lite inflytande över sin situation. Problemet i skolan är inte att eleverna möts av för få rigida regler utan medkänsla utan att de möts av för många rigida regler utan medkänsla. Problemet i skolan är inte att eleverna fördöms för sällan utan att de inte blir sedda, uppskattade och respekterade som människor.

Jag läste en jättebra artikel i DN häromdagen om en läkare som precis som jag var rädd för all 1930-tals romantik om regler och ordning.

Eleverna i skolan behöver möta människor som respekterar dem och tar dem på allvar. Eleverna måste (som det står i skolverkets riktlinjer just nu innan furir Björklund hunnit mixtra med dem) vara med och ta fram de regler man ska ha i en skola. Det är en grundläggande demokratifråga att de som reglerna berör ska vara med och ta fram dem. Det är klart att det finns gränser för vad som kan beslutas om och inte, men det är inte specifikt för skolan, lagar ska följas överallt.

Det är inte, som folkpartiet hävdar, att värna om de svaga eleverna att ta ifrån alla elever deras inflytande och ge dem en vuxenauktoritet som bestämmer över dem. Svaga elever kanske har ännu svårare att veta vad de vill och behöver uppmuntras att själva ta ansvar.

Eftersom nu läkaren Lars H Gustafsson som jag pratade om förut sa det så bra i DN-artikeln så behöver jag bara citera honom:

”Jag blir sorgsen när jag hör alla krav på mer ordning och reda i skola och hem, allt tal om att tuffare tag och straff löser problemen. Vi är på väg att flytta oss hundra år tillbaka i tiden.”

Jag citerar nu två stycken ur artikeln:

”Som vuxen stod det klart för honom [Lars H Gustafsson] att ett personligt samvete inte kan skapas genom krav på ordning och disciplin, genom order om att man ska känna empati och förståelse för andra människor. Det kan bara växa fram inifrån.

-Exemplen på hur illa det kan gå med människors samveten genom en fostran byggd på hot och straff är många. Fram till andra världskriget präglades den tyska skolan av en kadaverdisciplin, där hot och straff var pedagogiska instrument för att skapa lydiga elever. Dessa elever försvarade sedan sin medverkan i förintelsen av miljontals judar i Tyskland med att de ”bara” lydde order.”

Jag blir bara mer och mer illa berörd när jag tänker på att de gjort furir Björklund till skolminister. Detta om något borde få sossarna och vänstern att förstå vikten av friskolor.